Tin tổng hợp

dầu mỏ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Sản xuất dầu mỏ bắt đầu năm 1966 tại Tunisia.

Oil production began in 1966 in Tunisia.

WikiMatrix

Những gì tập đoàn dầu mỏ Texpro đã trả tiền để tôi thực hiện

What texpro oil paid me to do

opensubtitles2

Nam Sudan chiếm 85% sản lượng dầu mỏ của cả Sudan.

Prior to independence, South Sudan produced 85% of Sudanese oil output.

WikiMatrix

Điều này có ảnh hưởng đến “cuộc khủng hoảng dầu mỏ”.

This contributed to the “Oil Shock”.

WikiMatrix

Đất nước chúng ta cũng sẽ biến thành vương quốc dầu mỏ.

Our country will be turned into an oil nation

OpenSubtitles2018. v3

Chính trị dầu mỏ đã tồn tại mãi rồi

Black gold politics has existed forever

OpenSubtitles2018. v3

Những gì tập đoàn dầu mỏ Texpro đã trả tiền để tôi thực hiện.

What texpro oil paid me to do.

OpenSubtitles2018. v3

Dầu mỏ là một vấn đề, và than đá là vấn đề nghiêm trọng nhất.

Oil is a problem, and coal is the most serious problem.

ted2019

Giá trị phổ biến của tỉ trọng API hầu hết các loại dầu mỏ là từ 10° đến 70°.

API gravity values of most petroleum liquids fall between 10 and 70 degrees.

WikiMatrix

Hầu hết dầu mỏ được xuất khẩu do nhu cầu nội địa chỉ bằng khoảng 12% tổng sản lượng.

Most of the oil is exported, since local Saudi needs require about 12% of the total production.

Xem thêm  Khái niệm về sản phẩm (Product) và những cách phân loại chúng - Inbound Marketing Agency

WikiMatrix

Bởi vì sự cứu trợ và dầu mỏ hoặc khoáng chất cũng dẫn đến điều như vậy.

Because the aid and oil or mineral money acts the same way.

QED

Chúng ta biết sự chấm dứt của dầu mỏ.

We know about the end of oil.

QED

Tổng tước tính trầm tích dầu mỏ của Kazakhstan là 6.1 tỷ tấn.

Overall the estimate of Kazakhstan’s oil deposits is 6.1 billion tonnes (6.0 billion long tons).

WikiMatrix

Đa số các sản phẩm chế biến và sản phẩm dầu mỏ phải nhập khẩu.

Most manufactured goods and petroleum products must be imported.

WikiMatrix

Tam giác Vàng (Texas), khu vực giàu dầu mỏ.

In textile industry, a hidden goldmine.

WikiMatrix

Dầu mỏ Texpro, hành lang tập đoàn, như yêu cầu.

Texpro oil, corporate lobby, as requested.

OpenSubtitles2018. v3

Đội xe tải cũng vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đến các khu vực khác.

Its fleet of trucks also transport petroleum products to other areas.

WikiMatrix

Từ trước thế kỷ 20 những vùng đất giàu dầu mỏ đã được phát hiện trong khu vực.

It was not until the 20th century that rich oil fields were discovered in the area.

WikiMatrix

Dầu mỏ ở dạng tự nhiên đã được con người sử dụng cách đây hơn 5.000 năm.

Petroleum in an unrefined state has been utilized by humans for over 5000 years.

WikiMatrix

Dân số 46 triệu người, Colombia có những mỏ khí thiên nhiên, than và dầu mỏ rất lớn .

Xem thêm  Sát thương chí mạng, sát thương chuẩn, phần trăm máu là gì?

With a population of 46 million, Colombia has substantial oil, coal and natural gas deposits .

EVBNews

Thực tế dầu mỏ đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chính của Hoa Kỳ trong năm 2011.

In fact, petroleum was the major export from the country in 2011.

WikiMatrix

Trên Trái đất, dầu mỏ từng biến những tên cướp trở thành lãnh đạo.

On Earth, petroleum once turned petty thugs into world leaders.

OpenSubtitles2018. v3

Hai quốc gia cạnh tranh về kinh tế sau khi Kuwait tăng sản lượng dầu mỏ lên 40%.

An economic rivalry between the two countries ensued after Kuwait increased its oil production by 40 percent.

WikiMatrix

Nhưng chúng ta đang xài gấp 3 lần lượng dầu mỏ hơn là chúng ta tìm thấy mỗi năm.

But we use three times more oil than we find every year.

QED

Đó là dầu mỏ đấy đồ ngốc.

It’s the oil, stupid.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button