Tin tổng hợp

thay nhớt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cháu vừa thay nhớt.

Just had the oil changed.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng học cách tra dầu mỡ vào xe và thay nhớt để tiết kiệm tiền.

I also learned to lubricate the car and change oil to save money.

jw2019

Anh thay nhớt xe sáng nay chưa?

Did you change the oil in the car?

OpenSubtitles2018. v3

“Tại sao không mở các trạm thay nhớt cấp tốc cho xe tải?”

“Why not use the rapid lube station for our trucks?”

Literature

Giá trị dBuV cũng được sử dụng để dự đoán các khoảng thời gian thích hợp cho việc thay nhớt.

The dBuV value is also used to predict proper intervals for re-lubrication.

WikiMatrix

Suốt nhiều năm Hooper Steel phải đưa xe tải đến bộ phận bảo hành của đại lý để thay nhớt định kỳ.

For years Hooper Steel had sent its trucks to the service department of the dealer for their regular lubrications.

Literature

Nếu được phép lái xe, con có biết những thao tác bảo trì đơn giản như thay nhớt, bu-gi hoặc bánh xe không?

If they drive a car, can your children safely carry out simple maintenance, such as changing a fuse, the oil, or a flat tire?

jw2019

Thay dầu nhớt, tuỳ chỉnh, độ xe, chọn lựa thứ cần Chúng tôi sẽ loại bỏ những thứ không cần thiết.

Xem thêm  Quá cảnh là gì? Những lưu ý khi quá cảnh hàng hóa tại Việt Nam?

Changed the oil, give it a tune up and took out all the non-essential material.

OpenSubtitles2018. v3

Độ nhớt của thủy tinh thay đổi hoàn toàn theo nhiệt độ, nhưng thủy tinh chì nhỏ hơn khoảng 100 lần so với kính soda thông thường trong phạm vi nhiệt độ làm việc (lên tới 1.100 °C hoặc 2.010 °F).

The viscosity of glass varies radically with temperature, but that of lead glass is roughly 100 times less than that of ordinary soda glasses across working temperature ranges (up to 1,100 °C or 2,010 °F).

WikiMatrix

Giá trị của λ tạo ra hiệu ứng nhớt gắn liền với sự thay đổi thể tích, nhưng nó rất khó xác định được giá trị này, thậm chí nó có giá trị âm hay dương cũng rất khó để chắc chắn tuyệt đối.

The value of λ, which produces a viscous effect associated with volume change, is very difficult to determine, not even its sign is known with absolute certainty.

WikiMatrix

Xa hơn cả nhiệm vụ ban đầu, ông đã kết hợp những sự cải tiến vào lý thuyết của Rayleigh và phương pháp của mình, bằng cách kết hợp độ nhớt của nước và làm việc với biên độ hữu hạn thay vì những biên độ cực nhỏ.

He went beyond the original task, incorporating improvements into both Rayleigh’s theory and his method, by taking into account the viscosity of the water, and by working with finite amplitudes instead of just infinitesimal ones.

WikiMatrix

Một máy khuấy truyền năng lượng đến một chất lưu nhớt của một hệ bị cô lập đoạn nhiệt với tường cứng, không có thay đổi pha, sẽ làm tăng nhiệt độ của chất lưu, nhưng công này không phục hồi được.

Xem thêm  Gia hạn bảo hành

A stirrer that transfers energy to a viscous fluid of an adiabatically isolated system with rigid walls, without phase change, will cause a rise in temperature of the fluid, but that work is not recoverable.

WikiMatrix

Nếu công được thêm vào thêm một cách mà lực ma sát hoặc nhớt đang hoạt động trong hệ, thì quá trình không đẳng entropy, và nếu không có thay đổi pha, nhiệt độ của hệ sẽ tăng, mà quá trình được cho là “không thuận nghịch”, và công thêm vào hệ không hoàn toàn có thể hồi phục dưới dạng công.

Should the work be added in such a way that friction or viscous forces are operating within the system, then the process is not isentropic, and if there is no phase change, then the temperature of the system will rise, the process is said to be “irreversible”, and the work added to the system is not entirely recoverable in the form of work.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button