Tin tổng hợp

Dịch vụ phi tư vấn là gì?

Dịch vụ phi tư vấn là gì? – Đây là cụm từ thường được sử dụng trong Luật đấu thầu, tuy nhiên nhiều khách hàng vẫn chưa nắm rõ về định nghĩa cũng như một số quy định liên quan.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những thông tin liên quan đến dịch vụ phi tư vấn là gì?

Dịch vụ phi tư vấn là gì?

Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số ít hoạt động giải trí gồm có : logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp ráp không thuộc lao lý tại khoản 45 Điều này ( xây lắp gồm những việc làm thuộc quy trình thiết kế xây dựng và lắp ráp khu công trình, khuôn khổ khu công trình ), nghiệm thu sát hoạch chạy thử, tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, bảo dưỡng, bảo trì, vẽ map và hoạt động giải trí khác không phải là dịch vụ tư vấn pháp luật tại khoản 8 Điều này

Định nghĩa trên căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật đấu thầu 2013.

Đào tạo là dịch vụ tư vấn hay dịch vụ phi tư vấn?

Theo pháp luật tại khoản 9 Điều 4 Luật đấu thầu 2013, theo đó huấn luyện và đào tạo là mô hình dịch vụ phi tư vấn .

Thẩm định giá là dịch vụ tư vấn hay dịch vụ phi tư vấn?

Ngoài định nghĩa về dịch vụ phi tư vấn là gì?, thì sau đây chúng tôi sẽ giải thích thêm về dịch vụ tư vấn để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: Thẩm định giá là dịch vụ tư vấn hay dịch vụ phi tư vấn?

Theo pháp luật tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu 2013, dịch vụ tư vấn được định nghĩa như sau :
“ Dịch vụ tư vấn là một hoặc 1 số ít hoạt động giải trí gồm có : lập, nhìn nhận báo cáo giải trình quy hoạch, tổng sơ đồ tăng trưởng, kiến trúc ; khảo sát, lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi, báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên ; khảo sát, lập phong cách thiết kế, dự trù ; lập hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu ; nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị ; thẩm tra, thẩm định và đánh giá ; giám sát ; quản trị dự án Bất Động Sản ; sắp xếp kinh tế tài chính ; truy thuế kiểm toán, giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến ; những dịch vụ tư vấn khác ” .
Như vậy từ định nghĩa trên, thì thẩm định giá là dịch vụ tư vấn .

Xem thêm  Follow là gì? Tác dụng của follow đối với mạng xã hội facebook

Nhà thầu tư vấn

Nhà thầu tư vấn tổ chức triển khai, cá thể đóng vai trò tư vấn và có tư cách độc lập về pháp lý và độc lập về kinh tế tài chính với nhà thầu triển khai hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó .
Quyền hạn của nhà thầu tư vấn :
Theo lao lý tại Điều 42 Luật đấu thầu 2013, nhà thầu tư vấn được xét duyệt trúng thầu so với đấu thầu phân phối dịch vụ tư vấn, đơn cử :
Nhà thầu tư vấn là tổ chức triển khai được xem xét, đề xuất trúng thầu khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
– Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu hợp lệ ;

– Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

– Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) thấp nhất so với chiêu thức giá thấp nhất ; có điểm kỹ thuật cao nhất so với chiêu thức giá cố định và thắt chặt và giải pháp dựa trên kỹ thuật ; có điểm tổng hợp cao nhất so với chiêu thức tích hợp giữa kỹ thuật và giá ;
– Có giá ý kiến đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự trù của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự trù này sẽ sửa chữa thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu .
Nhà thầu tư vấn là cá thể được xem xét, đề xuất trúng thầu khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
– Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kiến nghị kỹ thuật ( nếu có ) tốt nhất và phân phối nhu yếu của pháp luật tham chiếu ;
– Có giá ý kiến đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự trù của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự trù này sẽ thay thế sửa chữa giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu .
Phương pháp nhìn nhận hồ sơ dự thầu mà nhà thầu tư vấn được sử dụng để nhìn nhận so với gói thầu phân phối dịch vụ tư vấn .
Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức triển khai thì vận dụng một trong những giải pháp sau đây :
– Phương pháp giá thấp nhất được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần. Tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật. Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất ;
– Phương pháp giá cố định và thắt chặt được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần, ngân sách thực thi gói thầu được xác lập đơn cử và cố định và thắt chặt trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật. Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) không vượt ngân sách thực thi gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất ;
– Phương pháp tích hợp giữa kỹ thuật và giá được vận dụng so với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và ngân sách thực thi gói thầu. Tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật và tiêu chuẩn nhìn nhận tổng hợp. Tiêu chuẩn nhìn nhận tổng hợp được kiến thiết xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kỹ thuật và giá. Khi thiết kế xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận tổng hợp phải bảo vệ nguyên tắc tỷ trọng điểm về kỹ thuật từ 70 % đến 80 %, điểm về giá từ 20 % đến 30 % tổng số điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100 %. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất ;

Xem thêm  Cách dừng Sửa lỗi C Giai đoạn 1 trong Windows 10 – Tin Tức Giải Pháp Công Nghệ

– Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn 80% tổng số điểm về kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

Đối với nhà thầu tư vấn là cá thể, tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ lý lịch khoa học, yêu cầu kỹ thuật ( nếu có ). Nhà thầu có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kiến nghị kỹ thuật tốt nhất và phân phối nhu yếu của pháp luật tham chiếu được xếp thứ nhất .

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến dịch vụ phi tư vấn là gì?, đào tạo và thẩm định là dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn.

>> >> > Tham khảo : Gói thầu phi tư vấn là gì ?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button