Tin tổng hợp

dối trá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

# Lies, lies, lies # dối trá, dối trá, dối trá.

Lies, lies, lies

OpenSubtitles2018. v3

Nó thêm lên những lời dối trá và bạo lực.

He multiplies lies and violence.

jw2019

Ngài đang nói rằng ông ấy đã dối trá?

You’re saying he lied?

OpenSubtitles2018. v3

Và giờ chúng ta ở đây đối mặt với hậu quả từ sự dối trá của bà ấy.

And here we are… In the consequence of her deception.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng dối trá, Castiel.

Oh, stop lying, Castiel.

OpenSubtitles2018. v3

Người không dối trá (Giăng 1:47)

He had no deceit (John 1:47)

jw2019

Đó không phải là dối trá.

It’s not a lie.

OpenSubtitles2018. v3

Trong đời tôi đã từng gặp nhiều tên dối trá kinh khủng.

I’ve seen some mighty big liars in my time.

OpenSubtitles2018. v3

b) Tại một nước, sự tuyên truyền dối trá có tác dụng ngược lại như thế nào?

(b) In what way did false propaganda backfire in one country?

jw2019

Và như thế, nó trở thành cha của mọi điều dối trá và tính ích kỷ .

And thus he became the father of lies and selfishness.

LDS

Đúng thế, toàn là dối trá.

Yes, they’re all lies.

OpenSubtitles2018. v3

Như bác sĩ House hay nói: ” Mọi người đều dối trá.

As Dr. House likes to say, ” Everybody lies “.

OpenSubtitles2018. v3

Một bài kiểm tra cho các người, Và tôi sẽ loại bỏ mọi dối trá.

Xem thêm  tệp tin là gì?một tệp tin cho biết gì? cách viết tên đường dẫn?

A test is upon you, and I’m giving out the cheat sheet.

OpenSubtitles2018. v3

Anh nghĩ rằng em có thể yêu một kẻ dối trá như anh ư?

Do you think I could ever love someone as deceitful as you?

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả nhưng hắn đã gọi chúng ta là kẻ dối trá.

All but called us liars.

OpenSubtitles2018. v3

Mày là đồ dối trá khốn nạn.

You’re a lying piece of shit

OpenSubtitles2018. v3

Tình yêu chấp nhận lẽ thật; dục vọng chấp nhận những lời dối trá.

Love embraces truth; lust embraces lies.

LDS

Nàng là một con công móng sắc dối trá.

You’re a sharp-clawed, treacherous little peacock.

OpenSubtitles2018. v3

Đã đến lúc chấm dứt những lời dối trá về trinh tiết.

It’s time we put an end to the virginity fraud.

ted2019

Nhiều người đã tin nơi lời dối trá của Sa-tan.

Many individuals have chosen to believe Satan’s lies.

jw2019

Các quỉ dối trá quả quyết rằng người chết vẫn còn sống

The Demons Falsely Claim the Dead Are Alive

jw2019

Tôi có thể tha thứ cho tất cả các kiểu phản bội và dối trá.

I can forgive all kinds of betrayal and dishonesty.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài sẽ chấm dứt mọi sự dối trá cùng trừng phạt những kẻ nói dối.—Khải-huyền 21:8.

Xem thêm  OEM/FOB Trong Ngành Dệt May Là Gì? Định Nghĩa & Cách Thức Hoạt Động » Hải Triều

Jehovah will soon put an end to all lies and liars. —Revelation 21:8.

jw2019

Đó là điều dối trá.

It is false.

jw2019

Chim cánh cụt là một kẻ dối trá và là một tên sát nhân.

Penguin is a liar and a murderer.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button