Tin tổng hợp

Dự án đầu tư là gì? Các đặc điểm và phân loại dự án đầu tư?

Dự án đầu tư là gì ? Dự án đầu tư tiếng Anh là gì ? Các đặc thù dự án Bất Động Sản đầu tư ? Phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư ? Thời gian hoạt động dự án Bất Động Sản đầu tư ? Cấp Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ?

Đầu tư lúc bấy giờ đã là một yếu tố rất quen thuộc với đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Bởi lẽ, thị trường kinh tế tài chính của nước ta đang ngày càng hội nhập với thị trường quốc tế, lôi cuốn được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Các dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng được đầu tư với nguồn vốn lớn, đem đến nhiều quyền lợi cho nước ta trong vài năm gần đây. Vậy, dự án Bất Động Sản đầu tư là gì ? Các đặc thù và phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư thời nay là gì ? Hy vọng, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về yếu tố nêu trên .

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư 2014;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

1. Dự án đầu tư là gì?

Xét về mặt hình thức tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu dự án Bất Động Sản đầu tư là tập hợp hồ sơ tài liệu trình diễn một cách chi tiết cụ thể và có mạng lưới hệ thống những hoạt động giải trí, ngân sách theo một kế hoạch để đạt được những tác dụng và thực thi được những tiềm năng nhất định trong tương lai .
Xét về mặt nội dung, dự án Bất Động Sản đầu tư chính là một tập hợp những hoạt động giải trí có tương quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm mục đích đạt được những tiềm năng đã định bằng việc tạo ra những tác dụng đơn cử trong một thời hạn nhất định, trải qua việc sử dụng những nguồn lực xác lập .
Xét trên góc nhìn quản trị, dự án Bất Động Sản đầu tư là một công cụ quản trị việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra những hiệu quả kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, xã hội trong một thời hạn dài .
Dự án là một chuỗi những hoạt động giải trí link được tạo ra nhằm mục đích đạt hiệu quả nhất định trong khoanh vùng phạm vi ngân sách và thời hạn xác lập .
Theo Luật Đầu tư năm trước pháp luật : “ Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất kiến nghị bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để thực thi những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên địa phận đơn cử, trong khoảng chừng thời hạn xác lập. ”
Như vậy, trên nhiều góc nhìn thì dự án Bất Động Sản đầu tư được hiểu theo nhiều cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên, tác giả sẽ tổng hợp khái niệm dự án Bất Động Sản đầu tư như sau :
Dự án đầu tư chính là tập hợp những thông tin, tài liệu, hoạt động giải trí và 1 số ít yếu tố về kinh tế tài chính, lao động … để thực thi một kế hoạch đã được lập ra trước đó. Mục đích sau cuối của hoạt động giải trí này chính là đưa những ý tưởng sáng tạo, ý tưởng sáng tạo trở thành thực sự, đúng với mục tiêu khởi đầu đặt ra. Đồng thời, dự án Bất Động Sản đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi những giải pháp quản trị, cấp phép đầu tư. Nó là địa thế căn cứ để nhà đầu tư tiến hành hoạt động giải trí đầu tư và nhìn nhận hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản. Và đặc biệt quan trọng quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định hành động đầu tư và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cấp vốn cho dự án Bất Động Sản .

Xem thêm  Shoes đọc Tiếng Anh là gì

Dự án đầu tư tiếng Anh là Investment project

2. Các đặc điểm dự án đầu tư:

Một là, Một dự án đầu tư khi xây dựng có thể là dự án ngắn hạn hay dài hạn. Và dù là thời gian thực hiện dài hay ngắn thì chúng đều hữu hạn. Cụ thể hơn:

– Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu kinh tế tài chính không quá 70 năm .
– Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu kinh tế tài chính không quá 50 năm. Dự án đầu tư triển khai tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoặc dự án Bất Động Sản có vốn đầu tư lớn nhưng tịch thu vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm .

Hai là, dự án đầu tư luôn có mục tiêu rõ ràng

Bất kể là dự án Bất Động Sản đầu tư bạn thiết kế xây dựng thuộc nghành nào, thời hạn thực thi là bao lâu, ngân sách ước tính như thế nào, … thì cũng đều phải có mục tiêu rõ ràng và những tiềm năng đơn cử .
Mục tiêu đầu tư cũng là một trong những nội dung quan trọng được biểu lộ trong đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản đầu tư nộp kèm với hồ sơ xin quyết định hành động chủ trương đầu tư. Chính vì thế, để được xét duyệt dự án Bất Động Sản, thì người việc sẵn sàng chuẩn bị về kinh phí đầu tư, đội ngũ nguồn nhân lực, chủ đầu tư phải đặt ra những tiềm năng đơn cử tương thích với tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản .
dự án Bất Động Sản đầu tư có thời hạn sống sót hữu hạn

Ba là, dự án đầu tư có thể chuyển nhượng

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt hoặc một phần dự án Bất Động Sản đầu tư cho nhà đầu tư khác khi cung ứng những điều kiện kèm theo theo pháp luật tại Điều 45 Luật đầu tư năm trước. Bao gồm :
– Không thuộc một trong những trường hợp bị chấm hết hoạt động giải trí ;
– Đáp ứng điều kiện kèm theo đầu tư vận dụng so với nhà đầu tư quốc tế trong trường hợp nhà đầu tư quốc tế nhận chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện kèm theo vận dụng so với nhà đầu tư quốc tế ;
– Tuân thủ những điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý về đất đai, pháp lý về kinh doanh thương mại bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản gắn với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ;
– Điều kiện pháp luật tại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc theo lao lý khác của pháp lý có tương quan ( nếu có ) .

3. Phân loại dự án đầu tư:

Thứ nhất, đối với dự án đầu tư theo nguồn vốn đầu tư

Một, dự án Bất Động Sản đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công

 • Vốn ngân sách nhà nước;
 • Vốn trái phiếu chính phủ;
 • Vốn công trái quốc gia;
 • Vốn trái phiếu chính quyền địa phương;
 • Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
 • Vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
 • Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước;
 • Vốn từ nguồn thu để lại đầu tư nhưng chưa đưa vào ngân sách nhà nước;
 • Vốn vay khác của ngân sách địa phương

Thứ hai, phân loại theo dự án đầu tư mức độ quan trọng và quy mô của dự án

Căn cứ theo phân loại này thì dự án Bất Động Sản đầu tư được phân thành 4 nhóm dự án Bất Động Sản :

 • Dự án quan trọng quốc gia: Là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí dưới đây:
Xem thêm  On a plane là gì

+ Sử dụng vốn đầu tư công từ 10,000 tỷ đồng trở lên ;
+ Ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên và môi trường hoặc tiềm ẩn năng lực ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến thiên nhiên và môi trường ;
+ Sự dụng đất có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa nước từ hai cụ trở lên với quy mô tư 500 héc ta trở lên ;
+ Di dân tái định cư từ 20,000 người trở lên ở miền núi, từ 50,000 trở lên ở những vùng miền khác ;
+ Dự án yên cầu phải vận dụng chính sách, chủ trương đặt biệt cần được QH quyết định hành động

 • Dự án nhóm A;
 • Dự án nhóm B;
 • Dự án nhóm C
 • Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C.

Thứ ba, phân loại dự án đầu tư tính chất đầu tư

Dự án đầu tư có cấu phần thiết kế xây dựng : là những dự án Bất Động Sản đầu tư như kiến thiết xây dựng mới, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra dự án Bất Động Sản đã đầu tư thiết kế xây dựng gồm có cả phần mua gia tài, mua trang thiết bị của dự án Bất Động Sản
Dự án đầu tư không có cấu phần thiết kế xây dựng : là dự án Bất Động Sản đầu tư như dự án Bất Động Sản mua gia tài, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua, thay thế sửa chữa, tăng cấp trang thiết bị máy móc và dự án Bất Động Sản khác .

Thứ tư, phân loại dự án theo lĩnh vực đầu tư

Dự án đầu tư vào nghành giao thông vận tải vận tải đường bộ : Là dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng những khu công trình giao thông vận tải đường đi bộ hoặc đường thủy, những hoạt động giải trí đầu tư duy tư bảo trì tăng trưởng mạng lưới hệ thống giao thông vận tải ;

 • Dự án đầu tư vào lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp
 • Dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp;
 • Dự án đầu tư vào lĩnh vực xây dựng;

Thứ năm, dự án đầu tư theo vùng lãnh thổ

 • Theo tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An,..
 • Theo vùng lãnh thổ: vùng Đông Bắc, vùng Tây Bắc, vùng Đồng Bằng Sông Cứu Long, Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Nam Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ.

Thứ sáu, dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khác

 • Vốn vay thương mại;
 • Vốn liên doanh liên kết;
 • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Vốn huy động trên các thị trường tài chính
 • Vốn tư nhân

4. Thời gian hoạt động dự án đầu tư:

– Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu kinh tế tài chính không quá 70 năm .
– Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu kinh tế tài chính không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực thi tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoặc dự án Bất Động Sản có vốn đầu tư lớn nhưng tịch thu vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm .
– Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được chuyển giao đất thì thời hạn Nhà nước chậm chuyển giao đất không tính vào thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư .

5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Thứ nhất, các trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem thêm  Vi khuẩn Lactic là gì? Vai trò và tác dụng của vi khuẩn Lactic?

– Các trường hợp phải thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư :
+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế ;
+ Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư .
– Các trường hợp không phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư :
+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước ;
+ Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư ;
+ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .
– Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại những điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư sau khi được quyết định hành động chủ trương đầu tư .
– Trường hợp có nhu yếu cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư lao lý tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo pháp luật tại Điều 37 của Luật Đầu tư .

Thứ hai, thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm, cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau :
+ Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ;
+ Dự án đầu tư tăng trưởng kiến trúc khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa xây dựng Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ cao .
– Ban quản trị những khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính tiếp đón, cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, gồm :
+ Dự án đầu tư tăng trưởng kiến trúc khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ;
+ Dự án đầu tư thực thi trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .
– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành quản lý để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư đảm nhiệm, cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :
+ Dự án đầu tư thực thi trên địa phận nhiều tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ;
+ Dự án đầu tư triển khai đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính .
Cơ quan lao lý so với những trường hợp trên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy phép đầu tư, Giấy ghi nhận khuyến mại đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư hoặc sách vở khác có giá trị pháp lý tương tự đã cấp cho nhà đầu tư trước thời gian Luật Đầu tư có hiệu lực hiện hành thi hành .

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Văn Dương

luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

Chức vụ:
Giám đốc điều hành

Lĩnh vực tư vấn:
Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo:
Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế:
09 năm

Tổng số bài viết:
9.723 bài viết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button