Tin tổng hợp

Quy hoạch là gì?

Quy hoạch là một khái niệm không còn xa lạ trong đời sống xã hội hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về cụm từ này. Vậy quy hoạch là gì?. Sau đây, Luật Hoàng Phi xin giải đáp thắc mắc trên của Quý vị thông qua bài viết sau.

Quy hoạch là gì?

Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bổ khoảng trống những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh gắn với tăng trưởng kiến trúc, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên chủ quyền lãnh thổ xác lập để sử dụng hiệu suất cao những nguồn lực của quốc gia ship hàng tiềm năng tăng trưởng bền vững và kiên cố cho thời kỳ xác lập theo Khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch 2017 .
Từ khái niệm trên hoàn toàn có thể thấy quy hoạch là một việc làm khá quan trọng, mang tính kế hoạch của nhà nước góp thêm phần thôi thúc sự tăng trưởng không thay đổi, bền vững và kiên cố trên mọi nghành nghề dịch vụ. Do đó, cơ quan có thẩm quyền phải địa thế căn cứ vào tiềm năng của vương quốc và từng địa phương và năng lực cung ứng của từng đối tượng người dùng được quy hoạch để đưa ra chủ trương quy hoạch tương thích .

Cùng với việc giải đáp quy hoạch là gì? Bài viết tiếp tục cung cấp tới độc giả các thông tin cụ thể hơn về quy hoạch, do đó, Quý vị đừng bỏ qua các nội dung tiếp theo của bài viết.

Bạn đang đọc: Quy hoạch là gì?

Phân loại quy hoạch

1/ Căn cứ vào đối tượng được quy hoạch, quy hoạch bao gồm:

– Quy hoạch không gian biển:

Là việc phân vùng tính năng và sắp xếp, phân bổ hài hòa và hợp lý khoảng trống những ngành, nghành trên vùng đất ven biển, những hòn đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc của Nước Ta .

– Quy hoạch sử dụng đất:

Là việc phân chia và khoanh vùng đất đai theo khoảng trống sử dụng cho những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu yếu sử dụng đất của những ngành, nghành nghề dịch vụ so với từng vùng kinh tế tài chính – xã hội và đơn vị chức năng hành chính trong một khoảng chừng thời hạn xác lập .

– Quy hoạch ngành

Là quy hoạch theo ngành trên cơ sở liên kết những ngành, những vùng có tương quan đến kiến trúc, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học .

Xem thêm  Thanh xuân là gì? Những câu nói về thanh xuân hay nhất

– Quy hoạch đô thị

Là việc tổ chức triển khai khoảng trống, kiến trúc, cảnh sắc đô thị, mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, khu công trình hạ tầng xã hội và nhà tại để tạo lập môi trường tự nhiên sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được bộc lộ trải qua đồ án quy hoạch đô thị .

2/ Căn cứ vào phạm vi quy hoạch, quy hoạch gồm:

– Quy hoạch tổng thể quốc gia

Là quy hoạch cấp vương quốc, mang tính kế hoạch theo hướng phân vùng và link vùng của chủ quyền lãnh thổ gồm có đất liền, những hòn đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời ; mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn ; kiến trúc ; sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến hóa khí hậu, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh và hội nhập quốc tế .

– Quy hoạch vùng

Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc ở cấp vùng về khoảng trống những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, mạng lưới hệ thống đô thị và phân bổ dân cư nông thôn, thiết kế xây dựng vùng liên tỉnh, kiến trúc, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên cơ sở liên kết những tỉnh .

– Quy hoạch tỉnh

Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về khoảng trống những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, mạng lưới hệ thống đô thị và phân bổ dân cư nông thôn, kiến trúc, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên cơ sở liên kết quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn .

– Quy hoạch đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt: do Quốc hội quyết định.

– Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch

– Tuân theo pháp luật của Luật Quy hoạch và những luật khác có tương quan và Điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên .
– Bảo đảm tính thống nhất, đồng điệu giữa quy hoạch với kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội bảo vệ phối hợp quản trị ngành với quản trị chủ quyền lãnh thổ ; bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh ; bảo vệ thiên nhiên và môi trường .
– Bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, thừa kế, không thay đổi, thứ bậc trong mạng lưới hệ thống quy hoạch vương quốc. Cụ thể :
+ Quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc là cơ sở để lập quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc, quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước .
+ Quy hoạch ngành phải tương thích với quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển và quy hoạch sử dụng đất từng ngành .
+ Quy hoạch vùng phải tương thích với quy hoạch cấp vương quốc ; quy hoạch tỉnh phải tương thích quy hoạch vùng, quy hoạch cấp vương quốc .
+ Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải tương thích với quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh .
– Bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan, tổ chức triển khai, hội đồng, cá thể ; bảo vệ hài hòa quyền lợi của vương quốc, những vùng, những địa phương và quyền lợi của dân cư, trong đó quyền lợi vương quốc là cao nhất ; bảo vệ nguyên tắc bình đẳng giới .
– Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến tân tiến, liên kết liên thông, dự báo, khả thi, tiết kiệm ngân sách và chi phí và sử dụng hiệu suất cao nguồn lực của quốc gia ; bảo vệ tính khách quan, công khai minh bạch, minh bạch, tính bảo tồn .
– Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch .
– Bảo đảm nguồn lực để thực thi quy hoạch .
– Bảo đảm thống nhất quản trị nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hài hòa và hợp lý giữa những cơ quan nhà nước .

Xem thêm  Thang máy chữa cháy là gì và công dụng của loại thang này

Thời kỳ quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch là khoảng chừng thời hạn được xác lập để làm cơ sở dự báo, đo lường và thống kê những chỉ tiêu kinh tế tài chính – xã hội cho việc lập quy hoạch. Tùy vào mục tiêu và khoanh vùng phạm vi quy hoạch mà thời kỳ quy hoạch là khác nhau .

Ví dụ:

+ Thời kỳ quy hoạch của những quy hoạch thuộc mạng lưới hệ thống quy hoạch vương quốc là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch cấp vương quốc là từ 30 năm đến 50 năm. Tầm nhìn của quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh là từ 20 năm đến 30 năm .
+ Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp vương quốc, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất bảo mật an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm .

Chủ thể chịu trách nhiệm quy hoạch

1/ Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch

– nhà nước tổ chức triển khai lập quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc .
– Thủ tướng nhà nước tổ chức triển khai lập quy hoạch vùng .
– Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai lập quy hoạch ngành vương quốc .
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh .

2/ Thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

– nhà nước tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc ;
– Thủ tướng nhà nước tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và phê duyệt trách nhiệm lập quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh .

3/ Thẩm quyền thẩm định quy hoạch

Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch những cấp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá quy hoạch .
– Thành phần Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng gồm có quản trị Hội đồng và những thành viên của Hội đồng. quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch là Thủ tướng nhà nước hoặc Phó Thủ tướng nhà nước. Thành viên của Hội đồng đánh giá và thẩm định gồm có đại diện thay mặt Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và tổ chức triển khai, cá thể khác. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá do quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá quyết định hành động .
– Thành phần Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch tỉnh gồm có quản trị Hội đồng và những thành viên của Hội đồng. quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên của Hội đồng đánh giá và thẩm định gồm có đại diện thay mặt Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và tổ chức triển khai, cá thể khác. Cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định do quản trị Hội đồng đánh giá và thẩm định quyết định hành động .

Xem thêm  Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

4/ Thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch

– Quốc hội quyết định hành động quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc .
– Thủ tướng nhà nước phê duyệt quy hoạch ngành vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh .
Đối với quy hoạch Thủ đô, Thủ tướng nhà nước phê duyệt sau khi có quan điểm của Quốc hội .

5/ Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai công bố quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch vùng .
– Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai công bố quy hoạch khoảng trống biển vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc .
– Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai công bố quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền tổ chức triển khai lập .
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai công bố quy hoạch tỉnh .
Việc công bố quy hoạch phải được đăng tải tiếp tục, liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch .

Trong trường hợp quy hoạch sử dụng đất, người dân có thể tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất của mình đối với diện tích đất được quy hoạch hay không?

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013 lao lý thì người sử dụng đất được triển khai những thế lực sau : quyền chuyển nhượng ủy quyền đất, quyền cho thuê đất, quyền cho thuê lại đất, quyền khuyến mãi cho quyền sử dụng đất, quyền thế chấp quyền sử dụng đất, quyền góp vốn quyền sử dụng đất, … nhưng phải có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo lao lý của pháp lý .

Tuy nhiên, trong trường hợp nhà nước đã tiến hành quy hoạch sử dụng đất, nhiều người dân chưa nắm rõ các quy định pháp luật dẫn đến không được đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp. Vì vậy, chúng tôi xin hướng dẫn như sau:

– Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được liên tục sử dụng và được thực thi những quyền của người sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý .
– Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và tịch thu đất theo kế hoạch được liên tục triển khai những quyền của người sử dụng đất nhưng không được thiết kế xây dựng mới nhà tại, khu công trình, trồng cây nhiều năm ; nếu người sử dụng đất có nhu yếu tái tạo, sửa chữa thay thế nhà tại, khu công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo pháp luật của pháp lý .

Mọi thông tin đóng góp liên quan đến bài viết quy hoạch là gì? Quý độc giả có thể liên hệ luathoangphi.vn, chúng tôi luôn sẵn lòng tiếp nhận và chia sẻ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button