Tin tổng hợp

Dữ liệu vecter và raster phân tích và so sánh có điểm gì khác nhau

Dữ liệu vecter và raster nằm trong một cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý nhằm hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu ảnh viễn thám. Mỗi loại có những đặc điểm riêng và chúng khác nhau về yêu cầu lưu giữ số liệu, hiệu quả, xử lý và hiển thị.

Dữ liệu vecter và raster phân tích và so sánh có gì khác nhau

Dữ liệu không gian (hay còn gọi là Vecter)

Cơ sở dữ liệu không gian chứa đựng những thông tin định vị của các đối tượng, cho biết vị trí, kích thước, hình dạng, sự phân bố… của các đối tượng. Các đối tượng không gian được định dạng về 3 loại: đối tượng dạng điểm, dạng đường và dạng vùng. Dữ liệu không gian có hai mô hình lưu trữ: mô hình dữ liệu raster và mô hình dữ liệu vector.

Dữ liệu vecter và raster phân tích và so sánh có gì khác nhau

Mô hình thông tin không gian

Dữ liệu là trung tâm của hệ thống GIS, hệ thống GIS chứa càng nhiều thì chúng càng có ý nghĩa. Dữ liệu của hệ GIS được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và chúng được thu thập thông qua các mô hình thế giới thực. Dữ liệu trong hệ GIS còn được gọi là thông tin không gian.

Đặc trưng thông tin không gian là có năng lực miêu tả “ vật thể ở đâu ” nhờ vị trí tham chiếu, đơn vị chức năng đo và quan hệ không gian. Chúng còn năng lực diễn đạt “ hình dạng hiện tượng kỳ lạ ” trải qua miêu tả chất lượng, số lượng của hình dạng và cấu trúc .
Cuối cùng, đặc trưng thông tin không gian diễn đạt “ quan hệ và tương tác ” giữa những hiện tượng kỳ lạ tự nhiên. Mô hình không gian đặc biệt quan trọng quan trọng vì phương pháp thông tin sẽ ảnh hưởng tác động đến năng lực triển khai nghiên cứu và phân tích dữ liệu và năng lực hiển thị đồ hoạ của mạng lưới hệ thống .

Xem thêm  Tỷ giá hối đoái là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Kiểu đối tượng điểm (Points)

Điểm được xác lập bởi cặp giá trị đ. Các đối tượng người tiêu dùng đơn, thông tin về địa lý chỉ gồm cơ sở vị trí sẽ được phản ánh là đối tượng người tiêu dùng điểm. Các đối tượng người dùng kiểu điểm có đặc thù :

Dữ liệu vecter và raster phân tích và so sánh có gì khác nhau

Kiểu đối tượng đường (Arcs)

Dữ liệu vecter và raster phân tích và so sánh có gì khác nhau

Kiểu đối tượng vùng (Polygons)

Vùng được xác lập bởi ranh giới những đường thẳng. Các đối tượng người dùng địa lý có diện tích quy hoạnh và đóng kín bởi một đường được gọi là đối tượng người tiêu dùng vùng polygons .

Dữ liệu vecter và raster phân tích và so sánh có gì khác nhau

Hệ thống phi không gian ( Raster )

Những quy mô dữ liệu dạng raster phản ánh hàng loạt vùng nghiên cứu và điều tra dưới dạng một lưới những ô vuông hay điểm ảnh ( pixcel ) .

Mô hình raster có các đặc điểm:

 • Các điểm được xếp liên tiếp từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.
 • Mỗi một điểm ảnh (pixcel) chứa một giá trị.
 • Một tập các ma trận điểm và các giá trị tương ứng tạo thành một lớp (layer).
 • Trong cơ sở dữ liệu có thể có nhiều lớp.

Mô hình dữ liệu raster là quy mô dữ liệu GIS được dùng tương đối thông dụng trong những bài toán về thiên nhiên và môi trường, quản trị tài nguyên vạn vật thiên nhiên .
Mô hình dữ liệu raster đa phần dùng để phản ánh những đối tượng người dùng dạng vùng là ứng dụng cho những bài toán thực thi trên những loại đối tượng người dùng dạng vùng : phân loại ; chồng xếp .

Xem thêm  Subject là gì? Ý nghĩa của Subject trong tiếng Anh là gì?

Các nguồn dữ liệu xây dựng nên dữ liệu raster có thể bao gồm:

 • Quét ảnh
 • Ảnh máy bay, ảnh viễn thám
 • Chuyển từ dữ liệu vector sang
 • Lưu trữ dữ liệu dạng raster.
 • Nén theo hàng (Run lengh coding).
 • Nén theo chia nhỏ thành từng phần (Quadtree).
 • Nén theo ngữ cảnh (Fractal).

Trong một mạng lưới hệ thống dữ liệu cơ bản raster được tàng trữ trong những ô ( thường hình vuông vắn ) được sắp xếp trong một mảng hoặc những dãy hàng và cột. Nếu hoàn toàn có thể, những hàng và cột nên được địa thế căn cứ vào mạng lưới hệ thống lưới bản đổ thích hợp .
Việc sử dụng cấu trúc dữ liệu raster tất yếu đưa đến một số ít chi tiết cụ thể bị mất. Với nguyên do này, mạng lưới hệ thống raster-based không được sử dụng trong những trường hợp nơi có những chi tiết cụ thể có chất lượng cao được yên cầu .

Cấu trúc dữ liệu Raster và Vector

Mô hình dữ liệu Vector : thông tin về điểm, đường, vùng được mã hóa và lưu dưới dạng tập hợp những tọa độ x, y. Đối tượng dạng điểm lưu dưới dạng tọa độ ( x, y ) .
Đối tượng dạng đường như đường giao thông vận tải, sông suối … được lưu dưới dạng tập hợp những toạ độ điểm x1y1, x2y2, …, xnyn hoặc là một hàm toán học, tính được chiều dài .
Đối t ­ ượng dạng vùng như ­ khu vực kinh doanh, nhà cửa, thủy hệ … được lư ­ u như ­ một vòng khép kín của những điểm tọa độ, tính được chu vi và diện tích quy hoạnh vùng .

Biểu diễn thông tin đối tượng theo cấu trúc vector

Mô hình dữ liệu Raster : Trong cấu trúc dữ liệu Raster, đối tượng người tiêu dùng được trình diễn trải qua những ô ( cell ) hay ô ảnh ( px ) của một lưới những ô. Trong máy tính, những ô lưới này được tàng trữ dưới dạng ma trận trong đó mỗi ô lưới là giao điểm của một hàng và một cột trong ma trận .
Điểm được xác lập bởi một px ( giá trị nhỏ nhất trong cấu trúc Raster ), đường được xác lập bởi một chuỗi những ô có cùng thuộc tính kề nhau có hướng nào đó, còn vùng được xác lập bởi một số ít những px cùng thuộc tính phủ lên trên một diện tích quy hoạnh nào đó .

Xem thêm  Rep là gì? Những thông tin cần biết về rep inbox trên facebook

Cấu trúc dữ liệu Raster

Mối quan hệ logic giữa vị trí của những đối tượng người tiêu dùng trong cấu trúc dữ liệu được gọi là TOLOGY. Cấu trúc dữ liệu thuộc topology phân phối một cách tự động hóa để giải quyết và xử lý việc số hóa, giải quyết và xử lý lỗi ; giảm dung tích tàng trữ dữ liệu .

Dữ liệu thuộc tính

Dữ liệu vecter và raster thuộc tính lưu trữ các số liệu mô tả các đặc trưng, tính chất,… của đối tượng nghiên cứu. Các thông tin này có thể là định tính hay định lượng, được lưu trữ trong máy tính như là tập hợp các con số hay ký tự; ở dạng văn bản và bảng biểu.

Thông thường, dữ liệu thuộc tính là những thông tin cụ thể cho đối tượng người tiêu dùng hoặc những số liệu thống kê cho đối tượng người dùng .

Các Dữ liệu vecter và raster chủ yếu được tổ chức thành các bảng dữ liệu, gồm có các cột dữ liệu (trường dữ liệu): mỗi cột diễn đạt một trong nhiều thuộc tính của đối tượng; và các hàng tương ứng với một bản ghi: gồm toàn bộ nội dung thuộc tính của một đối tượng quản lý.

Nguồn: tracdiapro, voer.edu

Ngọc Hiền

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button