Tin tổng hợp

dự thảo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cuối cùng, dự thảo luật đó đã bị buộc phải bãi bỏ.

In the end the bill was forced into being withdrawn .

Tatoeba-2020. 08

Họ không nhận thấy đó chỉ là bản dự thảo thôi sao?

Don’t they realize that this is a first draft?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang dự thảo cho ông.

I’m keeping the budget low for you.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể tạo chiến dịch dự thảo bất cứ lúc nào.

You can create a draft campaign at any time.

support.google

Dự thảo nghị quyết đã được đề xuất bởi đại diện của Palestine tại Liên Hiệp Quốc.

The draft resolution was proposed by Palestine’s representative at the United Nations.

WikiMatrix

Các nội dung của dự thảo luật gây quan ngại về nhân quyền gồm có:

Features of the draft cyber security law that raise human rights concerns include:

hrw.org

Nhiều trang web kêu gọi thành viên ký tên ủng hộ cho dự thảo này.

Some gay web sites called for their members to sign petitions in support of this bill.

WikiMatrix

Avatar chính thức có được dự thảo ngân sách 237 triệu đô la Mỹ.

Avatar was officially budgeted at $237 million.

WikiMatrix

Nếu không ai phát biểu gì thêm, xin mời bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết.

With no further requests to speak, I put the draft resolution to a vote.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đoán sếp gọi vì bản dự thảo chống S.H.I.E.L.D.?

Xem thêm  Tài sản vô hình là gì? Vai trò của tài sản vô hình đối với sự phát triển của doanh nghiệp

I assume this is about the antiS.H.I.E.L.D. proposal?

OpenSubtitles2018. v3

Lucas đã hoàn thành bản dự thảo thứ tư và bản gần cuối cùng vào ngày 1 tháng 1 năm 1976.

Lucas finished the fourth and near-final draft on January 1, 1976.

WikiMatrix

AARP đã ra một tuyên bố phản đối Dự thảo.

The AARP released a statement opposing the bill.

WikiMatrix

Ngày 25 tháng 12 năm 2012, FDA đã công bố một dự thảo đánh giá môi trường cho cá hồi AquAdvantage.

On 25 December 2012, the FDA published a draft environmental assessment for AquAdvantage salmon.

WikiMatrix

Hội đồng có 14 ngày để dự thảo được phê chuẩn hoặc bác bỏ.

He has 28 days to accept or reject.

WikiMatrix

Đến giữa tháng 8, hiệp định gồm các điều khoản dự thảo gần hoàn thành.

By mid-August, the agreement of draft terms was nearly complete.

WikiMatrix

Tác phẩm chưa viết xong, nhưng bản dự thảo đã được hoàn thành.

The project was not completed but the script was published.

WikiMatrix

Theo dự thảo Hiến pháp Kosovo, tiếng Serbia cũng là một ngôn ngữ chính thức.

It has been suggested that Zimbabwe’s new constitution should include it as an official language.

WikiMatrix

Luật dự thảo được Thượng viện thông qua với tỉ số (93-5), và Hạ viện (374 -37).

The proposed law was adopted by the Senate (93–5), and the House (374–37).

WikiMatrix

Nghị quyết này dựa trên bản dự thảo được Pháp và Hoa Kỳ khởi thảo.

Xem thêm  đời người vô thường sống nay chết mai | Mỹ Phẩm Nature

This resolution was based on an initial draft prepared by France and the United States.

WikiMatrix

Dự thảo ngân sách kém hoặc không tồn tại .

Bad or nonexistent budgeting .

EVBNews

Hãy tìm hiểu thêm về chiến dịch dự thảo AdWords Editor.

Learn more about Google Ads Editor draft campaigns.

support.google

Tại sao ngài lại tiết lộ bản dự thảo?

Why did you leak the draft?

OpenSubtitles2018. v3

Trong quá trình tham vấn cộng đồng, 962 ý kiến đã được đệ trình cho dự thảo đầu tiên.

During the public consultation process, 962 comments were submitted for the first draft.

WikiMatrix

Bản thông báo dự thảo về vườn quốc gia mới này đã được công bố ngày 21 tháng 11 năm 2003.

Draft notification of this new park was released on Nov 21, 2003.

WikiMatrix

Vậy tôi cần bản kế hoạch dự thảo ngân sách đó trên bàn mình cuối tuần này.

So I need those PPBs on my desk by the end of the week.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button