Tin tổng hợp

Thế nào là gói thầu? Pháp luật về xây dựng hiện hành quy định như thế nào về dự toán gói thầu xây dựng?


Xin chào, tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực xây dựng và tôi muốn hỏi là hiện nay pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về gói thầu xây dựng? Dự toán gói thầu được xác định cụ thể như thế nào? Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu được quy định ra sao? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn.

Thế nào là gói thầu?

Theo lao lý tại khoản 22 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 về khái niệm gói thầu như sau :Gói thầu là một phần hoặc hàng loạt dự án Bất Động Sản, dự toán shopping ; gói thầu hoàn toàn có thể gồm những nội dung shopping giống nhau thuộc nhiều dự án Bất Động Sản hoặc là khối lượng shopping một lần, khối lượng shopping cho một thời kỳ so với shopping tiếp tục, shopping tập trung chuyên sâu .

Gói thầu

Gói thầu

Pháp luật về xây dựng hiện hành quy định như thế nào về dự toán gói thầu xây dựng?

Về lao lý chung về dự toán gói thầu thiết kế xây dựng, địa thế căn cứ tại Điều 16 Nghị định 10/2021 / NĐ-CP đơn cử như sau :- Dự toán gói thầu thiết kế xây dựng ( sau đây gọi là dự toán gói thầu ) là hàng loạt ngân sách thiết yếu để thực thi gói thầu được xác lập cho từng gói thầu, tương thích với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu .- Dự toán gói thầu được xác lập cho những gói thầu sau :+ Gói thầu xây đắp thiết kế xây dựng ;+ Gói thầu shopping thiết bị ;+ Gói thầu lắp ráp thiết bị ;+ Gói thầu tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;+ Gói thầu hỗn hợp .Về giá gói thầu kiến thiết xây dựng, địa thế căn cứ tại Điều 19 Nghị định 10/2021 / NĐ-CP đơn cử như sau :- Giá gói thầu kiến thiết xây dựng là giá trị của gói thầu kiến thiết xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu thiết kế xây dựng gồm hàng loạt ngân sách thiết yếu được tính đúng, tính đủ để triển khai gói thầu thiết kế xây dựng, kể cả ngân sách dự trữ, phí, lệ phí và thuế .- Giá gói thầu được update trước ngày mở thầu theo lao lý của pháp lý về đấu thầu nếu thiết yếu .

Xem thêm  Dịch vụ xã hội là gì? Các dịch vụ xã hội phổ biến

Dự toán gói thầu được xác định cụ thể như thế nào?

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về xác định dự toán gói thầu, có nội dung cụ thể như sau:

– Dự toán gói thầu được xác lập trên cơ sở những khoản mục ngân sách thuộc khoanh vùng phạm vi của từng gói thầu tương thích với phong cách thiết kế, khoanh vùng phạm vi, đặc thù, đặc thù, điều kiện kèm theo đơn cử của gói thầu .- Đối với dự án Bất Động Sản triển khai phong cách thiết kế kỹ thuật toàn diện và tổng thể ( FEED ) để tiến hành hợp đồng phong cách thiết kế – shopping vật tư, thiết bị – kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình ( EPC ), dự toán gói thầu được xác lập trên cơ sở những khoản mục ngân sách thuộc khoanh vùng phạm vi gói thầu xác lập trên cơ sở phong cách thiết kế FEED .- Đối với dự án Bất Động Sản, khu công trình được người quyết định hành động góp vốn đầu tư được cho phép tiến hành phong cách thiết kế thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở theo từng gói thầu kiến thiết xây dựng, từng tiến trình kế hoạch thực thi dự án Bất Động Sản thì dự toán gói thầu được xác lập trên cơ sở những khoản mục ngân sách thuộc khoanh vùng phạm vi gói thầu và phong cách thiết kế thiết kế xây dựng tương ứng. Các khoản mục ngân sách trong dự toán gói thầu được xác lập như những khoản mục ngân sách trong dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình lao lý tại Điều 12 Nghị định này, tương thích với khoanh vùng phạm vi, đặc thù, đặc thù, điều kiện kèm theo đơn cử của từng gói thầu .- Đối với dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt dự toán thiết kế xây dựng khu công trình, chủ góp vốn đầu tư tự xác lập dự toán gói thầu trên cơ sở những khoản mục ngân sách thuộc khoanh vùng phạm vi của gói thầu trong dự toán thiết kế xây dựng khu công trình được duyệt nếu thiết yếu .- giá thành dự trữ trong dự toán gói thầu được xác lập tương thích với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu .Thẩm tra, đánh giá và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu được lao lý ra làm sao ?Theo lao lý tại Điều 18 Nghị định 10/2021 / NĐ-CP về thẩm tra, đánh giá và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu đơn cử như sau :- Việc thẩm tra, đánh giá và thẩm định dự toán gói thầu pháp luật tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định này thực thi như so với dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình lao lý tại Điều 13 Nghị định này .- Chủ góp vốn đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu pháp luật tại khoản 2, 3, 4 Điều 17 Nghị định này để sửa chữa thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo lao lý của pháp lý về đấu thầu .- Chủ góp vốn đầu tư tự đánh giá và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu lao lý tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định này. Trường hợp thuê tư vấn quốc tế thì thẩm quyền đánh giá và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn quốc tế triển khai theo lao lý tại khoản 4 Điều 32 Nghị định này .- Tùy theo đặc thù, đặc thù của gói thầu, việc kiểm soát và điều chỉnh những khoản mục ngân sách trong dự toán gói thầu pháp luật tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định này được thực thi như pháp luật so với kiểm soát và điều chỉnh dự toán kiến thiết xây dựng khu công trình tại Điều 15 Nghị định này .

Xem thêm  thanh trùng in English - Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Trên đây là những quy định pháp luật hiện hành về lĩnh vực xây dựng mới nhất liên quan đến dự toán gói thầu xây dựng.

Quỳnh Mai
Bài viết này có có ích với bạn không ?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button