Tin tổng hợp

EBIT là gì? Cách tính EBIT trong báo cáo tài chính

Chỉ số EBIT là một chỉ tiêu tài chính cực kỳ hữu ích khi bạn muốn đánh giá được doanh nghiệp mình đầu tư kinh doanh như thế nào. Vì EBIT nhìn cụ thể vào thu nhập mà doanh nghiệp tạo ra từ hoạt động cốt lõi của mình.

EBIT là gì?

EBIT là viết tắt của từ gì? – Earnings Before Interest and Taxes – Lợi nhuận trước lãi vay và thuế

EBIT là một chỉ số dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty, bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền (trả) lãi và thuế thu nhập.

Vai trò của chỉ số EBIT là vô hiệu sự khác nhau giữa cấu trúc vốn và tỷ suất thuế giữa những công ty khác nhau. Đánh giá thu nhập của những doanh nghiệp khi quy đồng về mức thuế về 0, và đều không có vay nợ
Vì :

  • Lãi vay (Interest) liên quan đến nợ vay ⇒ Cấu trúc vốn;
  • Thuế (Taxes) liên quan đến yếu tố Thuế ⇒ Doanh nghiệp có được ưu đãi thuế hay không.

Do đó, thông số EBIT sẽ làm rõ hơn năng lực tạo doanh thu của công ty, và thuận tiện giúp người góp vốn đầu tư so sánh những công ty với nhau .

Ý nghĩa của chỉ số EBIT giúp bạn xem xét:

  • Khả năng doanh nghiệp kiểm soát các loại chi phí ra sao?
  • Hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận như thế nào khi không phải lo lắng về thuế và lãi vay?
  • Liệu doanh nghiệp có tạo ra thu nhập đủ để sinh lời, trả nợ và tài trợ cho các hoạt động khác đang diễn ra hay không?
Xem thêm  viên kẹo trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cách Tính EBIT trong báo cáo tài chính

EBIT tính như thế nào?

Công thức tính EBIT là :

EBIT = Thu nhập – Chi phí hoạt động

Tuy nhiên trong những báo cáo giải trình tài chính của những doanh nghiệp Nước Ta, do khoản ngân sách lãi vay nằm bên trong ngân sách tài chính, nên sẽ rất khó chiều chuộng ngân sách hoạt động giải trí, vì thế hoàn toàn có thể dùng công thức sau để thay thế sửa chữa :

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Lãi Vay

Hay chỉ số EBIT gồm có hàng loạt những khoản lãi của doanh nghiệp trước khi thống kê giám sát những khoản tiền lãi và thuế thu nhập phải trả .
Lưu ý : Rất nhiều doanh nghiệp Nước Ta chỉ nộp báo cáo giải trình tài chính tóm tắt, trong đó không ghi rõ khoản ngân sách lãi vay, trong trường hợp này, nếu có thuyết minh báo cáo giải trình tài chính thì vẫn hoàn toàn có thể ước tính được ngân sách lãi vay. Tuy nhiên nếu cả thuyết minh báo cáo giải trình tài chính cũng không có, thì tất cả chúng ta đành phải dùng công thức tính EBIT gần đúng như sau :
EBIT = Lợi nhuận gộp – giá thành bán hàng – Chi tiêu quản trị doanh nghiệp

Tính toán EBIT là bước tiền đề để tính toán tiếp chỉ số EBITDA

EBITDA là gì? – chỉ số EBITDA (viết tắt của Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization – Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) cũng là một chỉ tiêu được sử dụng rộng rãi để phân tích tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Depreciation là các khoản khấu hao của tài sản hữu hình (thiết bị, dụng cụ, nhà xưởng, máy móc…)
  • Amortization là khấu hao của tài sản vô hình (bằng sáng chế, thương hiệu…)
Xem thêm  U là gì trong Vật lý? Một số khái niệm liên quan đến U

Bằng cách tính thêm các yếu tố bổ sung này, EBITDA loại bỏ những ảnh hưởng từ các quyết định về mặt kế toán và tài chính gây ra…cho phép bạn tập trung hơn nữa vào lợi nhuận thực tế và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ đó, EBITDA được sử dụng để nghiên cứu và phân tích và so sánh mức doanh thu giữa doanh nghiệp hoặc giữa những ngành với nhau .

Công thức tính EBITDA

EBITDA hoàn toàn có thể được tính từ doanh thu sau thuế :

EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Thuế TNDN + Chi phí lãi vay + Khấu hao

Hoặc được tính bằng cách cộng thêm Khấu hao vào EBIT :

EBITDA = EBIT + Khấu hao

EBIT Margin là gì?

EBIT Margin là Hệ số biên doanh thu trước thuế và lãi vay – Thể hiện hiệu suất cao quản trị tổng thể ngân sách hoạt động giải trí, gồm có giá vốn và ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị của doanh nghiệp .

Công thức EBIT Margin

EBIT margin = EBIT / Doanh thu thuần

⇒ 1 đồng lệch giá thuần doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trước lãi vay và thuế ( EBIT ) .
Thông thường, một doanh nghiệp có EBIT margin càng cao, và duy trì trong nhiều năm, thường là những doanh nghiệp có năng lực trấn áp ngân sách tốt .

Mối quan hệ giữa EBIT và EPS

Hay :
EBIT = ( EPS * Số CP đại trà phổ thông xuất sắc ) + Cổ tức khuyễn mãi thêm Cổ phần / ( 1 – Thuế suất ) + Lợi tức nợ nần

Xem thêm  buổi tối trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Để kiểm tra tác động của đòn bẩy tài chính, chúng ta phải phân tích mối quan hệ giữa EBIT và EPS. Trên thực tế, điều này yêu cầu việc so sánh các phương pháp tài chính thay thế khác nhau theo các giả định khác nhau liên quan đến Thu nhập trước lãi suất và thuế.

Đòn bẩy tài chính hay giao dịch trên vốn chủ sở hữu phát sinh khi tài sản cố định được tài trợ từ vốn nợ, (bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi). Khi cùng trả lại một khoản lãi lớn hơn chi phí vốn nợ, phần vượt quá sẽ làm tăng EPS và tương tự cũng được áp dụng trong trường hợp vốn cổ phần ưu đãi.

Trong khi lập kế hoạch cấu trúc vốn của một công ty, hiệu suất cao của đòn kích bẩy tài chính, EPS sẽ được xem xét thích hợp. Để tăng quỹ cổ đông, một công ty hoàn toàn có thể sử dụng hiệu suất cao mức EBIT cao của mình thay vì mức độ đòn kích bẩy tài chính cao. Ở trên đã đề cập đến việc tác động ảnh hưởng của đòn kích bẩy tài chính này hoàn toàn có thể được kiểm tra nếu tất cả chúng ta nghiên cứu và phân tích mối quan hệ giữa EBIT và EPS .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button