Tin tổng hợp

Em hiểu thế nào về tư tưởng nhân nghĩa Tư tưởng ấy được thể hiện như thế nào Qua văn bản nước đại việt ta – câu hỏi 493674

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) là một triết lý thâm thúy, cốt lõi, bao trùm hàng loạt cuộc sống ông. Bài viết đã nghiên cứu và phân tích tư tưởng nhân nghĩa trên nhiều góc nhìn : nhân nghĩa là thương dân, vì dân, an dân ; nhân nghĩa là sự khoan dung, độ lượng ; nhân nghĩa là lý tưởng kiến thiết xây dựng quốc gia thái bình … Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi thừa kế quan điểm nhân nghĩa Nho giáo, nhưng đã được lan rộng ra, tăng trưởng hơn, tạo nên dấu ấn rực rỡ trong lịch sử vẻ vang tư tưởng Nước Ta .
Trong lịch sử dân tộc dân tộc bản địa, Nguyễn Trãi ( 1380 – 1442 ) là một tri thức lớn, một trong những lãnh tụ kiệt xuất của trào lưu khởi nghĩa Lam Sơn. Ông đã có những góp phần to lớn trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, kế hoạch, sách lược chống quân Minh xâm lược, giải phóng dân tộc bản địa. Hơn thế, Nguyễn Trãi còn là một nhà tư tưởng lớn của dân tộc bản địa Nước Ta ở thế kỷ XV. Ông đã có công tổng kết, khái quát những yếu tố có tính quy luật của sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc – đơn cử của Nước Ta ; từ đó, nâng tư duy của người Nước Ta lên một tầm cao mới. Thông qua những tác phẩm đa phần và tiêu biểu vượt trội của ông, như Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập, Dư địa chí, tất cả chúng ta thấy tư tưởng Nguyễn Trãi đã phản ánh nhiều mặt của đời sống nước ta đương thời : về chính trị, quân sự chiến lược, ngoại giao, văn hoá ; về vai trò của nhân dân, về lý tưởng xã hội, v.v.. Những tư tưởng ấy của Nguyễn Trãi không chỉ có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn so với xã hội đương thời, mà còn có ảnh hưởng tác động thâm thúy trong hàng loạt lịch sử dân tộc tư tưởng Nước Ta nói chung .
Suốt nhiều trăm năm qua, ở nước ta đã có nhiều khu công trình điều tra và nghiên cứu về tư tưởng Nguyễn Trãi trên nhiều phương diện chính trị, văn hoá, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ, … Tuy nhiên, việc điều tra và nghiên cứu tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi vẫn còn là khá mới lạ. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến tư tưởng nhân nghĩa – một triết lý thâm thúy, cốt lõi, bao trùm hàng loạt cuộc sống và hoạt động giải trí góp sức của nhà tư tưởng kiệt xuất này .

Đối với Nguyễn Trãi, nhân nghĩa là một tư tưởng, hơn nữa, là một phương pháp luận hết sức quan trọng. Trong toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Trãi mà chúng ta còn lưu giữ được thì chữ “nhân” đã được nhắc đến 59 lần và chữ “nghĩa” – 81 lần. Tổng cộng hai chữ “nhân”, “nghĩa” được ông sử dụng đến 140 lần. Qua đó, có thể thấy, một trong những quan điểm nền tảng trong hệ thống tư tưởng của Nguyễn Trãi là “nhân nghĩa”. Tất nhiên, ở đây cần nhấn mạnh rằng tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, mặc dù kế thừa tư tưởng nhân nghĩa của Khổng – Mạnh, nhưng cũng đã có sự khác biệt rất lớn so với tư tưởng Khổng – Mạnh – nó mang ý nghĩa tích cực, mở rộng và nâng cao hơn.

Nhân nghĩa, trong quan điểm của Nguyễn Trãi, trước hết được gắn chặt với tư tưởng vì dân và an dân : “ việc nhân nghĩa cốt ở an dân ”, “ dùng quân nhân nghĩa cứu dân khổ, đánh kẻ có tội ”, “ đại đức hiếu sinh, thần vũ bất sát, đem quân nhân nghĩa đi đánh dẹp cốt để an dân ” ( 1 ). Như vậy, nhân nghĩa chính là yêu nước, thương dân, là đánh giặc cứu nước, cứu dân. Nguyễn Trãi đã coi “ an dân ” là mục tiêu của nhân nghĩa và “ trừ bạo ” là đối tượng người dùng, là phương tiện đi lại của nhân nghĩa. Vì vậy, người nhân nghĩa phải lo trừ “ bạo ”, tức lo diệt quân cướp nước. Người nhân nghĩa phải đấu tranh sao cho “ hợp trời, thuận người ”, nên hoàn toàn có thể lấy “ yếu chống mạnh ”, lấy “ ít địch nhiều ”, lấy “ đại nghĩa thắng hung tàn ”, lấy “ chí nhân thay cường bạo ” ( 2 ). Nhân nghĩa là cần phải đấu tranh để cho dân tộc bản địa Nước Ta sống sót và tăng trưởng. Nhân nghĩa giống như là một phép lạ, làm cho “ càn khôn đã bĩ mà lại thái, trời trăng đã mờ và lại trong ” ( 3 ). Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, vì thế, mang đậm sắc thái của niềm tin yêu nước truyền thống lịch sử của người Nước Ta. Ở đây, hoàn toàn có thể thấy rõ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi đã vượt lên trên tư tưởng nhân nghĩa của Khổng – Mạnh và có sự phát minh sáng tạo, tăng trưởng trong điều kiện kèm theo đơn cử của Nước Ta .
Như vậy, với Nguyễn Trãi, tư tưởng nhân nghĩa kết nối biện chứng với tư tưởng thuận dân, an dân là một nhu yếu cao, một tham vọng lớn, một mục tiêu kế hoạch cần phải đạt tới. Trước Nguyễn Trãi hàng nghìn năm, nhiều nhà tư tưởng trong lịch sử vẻ vang triết học Trung Quốc như Mạnh Tử … đã từng nêu rõ vai trò quan trọng của dân, sức mạnh của dân, tai mắt và trí óc sáng suốt của dân. Ở Nước Ta, tư tưởng an dân đã trở thành một đạo lý vào thời Lý – Trần. Trong thời kỳ đó, những tư tưởng về thân dân, khoan dân, huệ dân, v.v. đã Open và đã góp thêm phần tích cực vào việc làm cho thời đại Lý – Trần hưng thịnh. Đến Nguyễn Trãi, quan điểm về an dân đã được ông tiếp thu, thừa kế, lan rộng ra và nâng cao trong suốt thời kỳ hoạt động giải trí của mình. An dân có nghĩa là chấm hết, là loại trừ những hành vi gian ác, bạo ngược so với dân. An dân còn là sự bảo vệ cho nhân dân có được một đời sống yên bình. An dân là không được nhũng nhiễu “ phiền hà ” dân. Với tư tưởng an dân, Nguyễn Trãi đã đưa ra một chân lý : phải giương cao ngọn cờ “ nhân nghĩa, an dân ”, phải cố kết lòng dân làm sức mạnh của nước, làm thế nước. Ông chủ trương cứu nước bằng sức mạnh của dân, muốn lấy lại được nước phải biết lấy sức dân mà kháng chiến. Đó là một kế hoạch bất khả biến, có tính vĩnh cửu, một quy luật dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa Nước Ta .
Có một góc nhìn rất đáng quý trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi, đó là tư tưởng trọng dân, biết ơn dân. “ Dân chúng ” vẫn luôn được ông nhắc tới và quan tâm tôn vinh ngay cả sau khi kháng chiến đã thành công xuất sắc, quốc gia đã giành được độc lập và bước vào thiết kế xây dựng đời sống mới. Nguyễn Trãi nhận thức được rằng lực lượng làm ra thóc gạo, cơm ăn, áo mặc là do ở nhân dân ; rằng điện ngọc cung vàng của vua chúa cũng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà có : “ thường nghĩ quy mô lớn lao, lộng lẫy đều là sức lao khổ của quân dân ” ( 4 ). Chính xuất phát từ tâm lý như vậy, nên khi đã làm quan trong triều đình, được hưởng lộc của vua ban, Nguyễn Trãi đã nghĩ ngay đến nhân dân, những người dãi nắng dầm mưa, những người lao động cực nhọc. Ông viết : “ Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày ”. Trong suốt cuộc sống của mình, Nguyễn Trãi đã có đời sống thân thiện, gắn bó với nhân dân, hoà mình vào nhân dân. Do đó, ông đã nhận thấy rất rõ những đức tính cao quý của nhân dân, hiểu được nguyện vọng tha thiết của nhân dân, thấy rõ được sức mạnh vĩ đại của nhân dân trong sáng tạo lịch sử vẻ vang .

Xem thêm  Giao thông đô thị là gì? Hệ thống giao thông đô thị là gì?

Đặc biệt, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn biểu hiện ở lòng thương người, ở sự khoan dung độ lượng, thậm chí đối với cả kẻ thù. Có thể nói, đây là nét độc đáo riêng có trong tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. Chiến lược “tâm công” Nguyễn Trãi đã thực hiện trong kháng chiến chống Minh chính là sự thể hiện nét độc đáo riêng có ấy. “Tâm công” – đánh vào lòng người – sách lược đã được Nguyễn Trãi dày công suy xét, thu tóm cái tinh hoa trong các sách về binh pháp xưa và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam đương thời. “Tâm công” tức là dùng lý lẽ tác động vào tinh thần, vào ý thức kẻ địch, nói rõ điều hơn lẽ thiệt, thuyết phục, cảm hoá chúng, từ đó đập tan tinh thần chiến đấu của chúng, làm cho chúng nhụt ý chí xâm lược, rã rời hàng ngũ, tiến tới chấp nhận con đường hoà giải, rút quân về nước. Tất nhiên, chiến lược “tâm công” ấy luôn được nghĩa quân Lam Sơn kết hợp chiến đấu bằng vũ khí, quân sự, ngoại giao; và thực tiễn lịch sử đã chứng tỏ rằng, chiến lược đó là hoàn toàn đúng đắn.

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn điển hình nổi bật ở quan điểm về cách đối xử với quân địch khi chúng đã bại trận, đầu hàng. Nó biểu lộ đức “ hiếu sinh ”, sự “ khoan dung ” của dân tộc bản địa Nước Ta nói chung, cũng như tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi nói riêng. Nguyễn Trãi cũng như Lê Lợi, trong chủ trương so với hàng binh, đã chủ trương không giết để hả giận tức thời, mà còn tạo điều kiện kèm theo thiết yếu cho chúng rút về nước một cách bảo đảm an toàn và không mất thể diện. Trong thư gửi Vương Thông, ông viết : “ Cầu đường sửa xong, thuyền xe sắm đủ, hai đường thuỷ lục, tuỳ theo ý muốn, đưa quân ra cõi, yên ổn muôn phần ” ( 5 ). Theo Nguyễn Trãi : “ Trả thù trả thù là thường tình của mọi người ; mà không thích giết người là bản tâm của người nhân ”. Để dân yên vui, nước hoà bình, đó là khát vọng cháy bỏng của Nguyễn Trãi. Bởi thế, ông nói : “ Dùng binh cốt lấy bảo toàn cả nước làm trên hết. Để cho bọn Vương Thông trở về nói với vua Minh trả lại đất đai cho ta, đó là điều ta cần không gì hơn thế nữa ” ( 6 ). “ Tuyệt mối cuộc chiến tranh ”, “ bảo toàn cả nước là trên hết ” đã biểu lộ lập trường chính trị nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. Có thể nói, đó là một tinh thần nhân đạo cao quý, một triết lý nhân sinh thâm thúy .
Chiến lược đánh giặc cứu nước, cứu dân, “ mở nền thái bình muôn thuở ” bằng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi đã có ý nghĩa rất to lớn cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn đấu tranh cứu nước và dựng nước của dân tộc bản địa ta. Nguyễn Trãi và Lê Lợi, cùng với quân dân Đại Việt đã nhất quyết thi hành một đường lối kết thúc cuộc chiến tranh rất phát minh sáng tạo, rất nhân nghĩa : “ nghĩ kế nước nhà trường cửu, tha cho mười vạn hùng binh. Gây lại hoà hảo cho hai nước, dập tắt cuộc chiến tranh cho muôn đời ” ( 7 ). Đó thật sự là tư tưởng lớn của một con người có tài “ kinh bang tế thế ” và là một tư tưởng có sức sống “ vang đến muôn đời ” .
Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn tiến xa hơn một bước nữa, đó là sáng tạo độc đáo thiết kế xây dựng một quốc gia thái bình, bên trên vua thánh tôi hiền, bên dưới không còn tiếng giận oán sầu : “ thánh tâm dục dữ dân hưu túc, văn trị chung tu chí thái bình ” ( lòng vua chỉ muốn dân yên nghỉ, xếp võ theo văn, nước trị bình ) ( 8 ) ; “ vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn. Dường ấy ta đà phỉ sở nguyền ” ( 9 ). Như vậy, theo Nguyễn Trãi, một quốc gia thái bình sẽ là quốc gia có đời sống phồn vinh, tươi đẹp ; đồng thời, có sự hoà thuận, yên vui với những nước khác. Có thể nói, lý tưởng chính trị – xã hội của Nguyễn Trãi tương thích với nguyện vọng, tham vọng của dân tộc bản địa, nhân dân ; đạt tới tầm cao nhất và rộng nhất trong điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc lúc bấy giờ được cho phép. Quan niệm của Nguyễn Trãi, vì vậy, là một ý niệm tích cực và đầy tinh thần nhân bản .

Xem thêm  Visa E7 Hàn Quốc Là Sao? Vì Sao Nhiều Người Lại Mong Muốn Có Visa E7

Tầm chiến lược, nhìn xa trông rộng và khoa học trong tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi còn được thể hiện ở tư tưởng cầu người hiền tài giúp nước, giúp dân. Nguyễn Trãi quan niệm rằng, nhân tố quyết định sự nghiệp xây dựng đất nước thái bình, thịnh trị là nhân dân. Làm thế nào để phát huy hết được những yếu tố tích cực của quần chúng nhân dân? Trong sức mạnh của nhân dân thì yếu tố nào là động lực mạnh mẽ nhất? Nguyễn Trãi đã chỉ ra, đó là yếu tố nhân tài. Trong Chiếu cầu hiền tài, ông cho rằng: “người tài ở đời vốn không ít”, nên triều đình phải cầu hiền bằng nhiều đường, nhiều cách như học hành thi cử; hoặc tiến cử “văn võ đại thần, công hầu, đại phu từ tam phẩm trở lên, mỗi người đều cử một người, hoặc ở triều đình, hoặc ở thôn dã, bất cứ là đã xuất sĩ hay chưa, nếu có tài văn võ, có thể trị dân coi quân, thì… tùy tài trao chức”; hoặc ứng cử “người có tài ở hàng kinh luân bị khuất ở hàng quân nhỏ”, “người hào kiệt náu ở nơi đồng nội, lẫn ở hàng binh lính” phải tự mình đề đạt để gánh vác việc dân, việc nước. Như vậy, rõ ràng rằng, Nguyễn Trãi đã rất chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và sử dụng nhân tài vào việc trị quốc, an dân. Có thể nói, chiến lược con người của Nguyễn Trãi, cho đến nay, vẫn mang đậm tính thời sự đối với chúng ta.

Xem thêm  sụt cân trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xem thêm: Cách xác định chủ de của văn bản

Tóm lại, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là nội dung cốt lõi trong hàng loạt mạng lưới hệ thống tư tưởng triết học – chính trị của ông. Tư tưởng ấy có khoanh vùng phạm vi to lớn, vượt ra ngoài đường lối chính trị thường thì, đạt tới mức độ khái quát, trở thành nền tảng, cơ sở của đường lối và chuẩn mực của quan hệ chính trị, là nguyên tắc trong việc quản trị, chỉ huy vương quốc .
Không chỉ có ý nghĩa to lớn trong thời đại mình, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, một mặt, tạo nên một dấu ấn rực rỡ trong lịch sử dân tộc tư tưởng Nước Ta ; mặt khác, còn có ảnh hưởng tác động sâu rộng đến thực tiễn chính trị của quốc gia trong những thời đại sau này .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button