Tin tổng hợp

em tôi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cô biến em tôi thành nô lệ.

You turned my brother into a goddamn slave.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là chuyện giữa anh em tôi.

This is… between him and me.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phải cảnh báo em, tôi có giấu vũ khí bí mật.

I should warn you, I have a concealed weapon.

OpenSubtitles2018. v3

Các em tôi vẫn đang đi học.

My siblings are all going to school.

ted2019

Anh em tôi thấy chúng ở bên hồ.

My brother and I found the two of them down by the lake.

OpenSubtitles2018. v3

Không chỉ đau đớn cho em tôi mà còn cả cho tôi.

Not only did it hurt her, even me.

ted2019

Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, tôi trao cho họ niềm hy vọng.

Men, women, children, I give them hope.

OpenSubtitles2018. v3

Và đó là em họ tôi và con chó của em gái tôi, Gabby.

And that’s my cousin and my sister’s dog, Gabby .

QED

Em tôi đang có thai!

He’s pregnant !

OpenSubtitles2018. v3

Em tôi cảu nhảu nhưng đồng ý đi theo tôi.

My little brother moaned, but agreed to follow me.

Literature

Câu trả lời phổ biến là ” Không, tôi muốn một công việc tốt hơn cho con em tôi. ”

The universal answer was ” No, I want a better job than that for my children. ”

QED

Anh em tôi đến thăm mộ mẹ… và thấy có hoa mới gửi tới đó.

Xem thêm  Tem dán xe máy là gì? Lợi ích của tem dán xe máy và 3 loại tem xe hot nhất 2022

My brother and I just came from visiting our mother’s grave and we saw that some flowers had been delivered there recently.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi biết ở đầu dây bên kia không phải em tôi, nhưng tôi vẫn nói, “Jake à?”

I know it is not my brother on the other end, but I still say, “Jake?”

Literature

Anh rất tốt với em tôi.

You’re good with my brother.

OpenSubtitles2018. v3

Là nơi bố và em tôi sống.

That’s where my dad and sister live.

OpenSubtitles2018. v3

Em tôi không muốn nói về bố mẹ nữa.

My brother doesn’t want to talk about our parents anymore.

Literature

Trái lại, sau khi được sống lại, ngài vẫn gọi họ là “anh em tôi” (Ma-thi-ơ 28:10).

( Matthew 28 : 10 ) Is it not clear that Jesus did more than just preach forgiveness ?

jw2019

Cha mẹ và ba em tôi bị chết trong phòng hơi ngạt.

Father, Mother, and our three siblings died in the gas chambers.

jw2019

Carmen, đây là em tôi Marie.

Carmen, this is my sister, Marie.

OpenSubtitles2018. v3

Ghê-đê-ôn trả lời họ rằng: “Sánh với anh em, tôi há có làm được điều chi?

Gideon said in response: “What now have I done in comparison with you?

jw2019

Chỉ bằng việc đưa chúng tôi tới đây, anh em tôi coi như đã toi.

Just by bringing us here, my brother and I are already dead.

OpenSubtitles2018. v3

Em tôi có tấm lòng của một thiên thần, bộ mặt của một thằng nhãi.

Xem thêm  9 cách chơi giang tấu (Interlude) bạn nên biết - Luật Sư Nguyễn Hữu Phước

My brother had the heart of an angel, the cheerful face of a kid.

Literature

Anh chị em tôi đã chuyển đi nơi khác.

My brothers and sisters have moved on.

ted2019

Thưa các anh chị em, tôi làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô.

Brothers and sisters, I bear witness of Jesus Christ.

LDS

Và, cũng giống như nhiều anh chị em, tôi quyết định tuân theo những lời đó.

And, also like many of you, I decided to obey those words.

LDS

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button