Tin tổng hợp

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt to equity ratio – hệ số D/E) là gì?

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ( tiếng Anh : Debt to equity ratio, viết tắt : D / E ) là một chỉ số kinh tế tài chính giúp nhà đầu tư có một cái nhìn khái quát về sức mạnh kinh tế tài chính, cấu trúc kinh tế tài chính và nguồn tiền dùng để chi trả cho những hoạt động giải trí của doanh nghiệp .DE-RatioHình minh họa ( Nguồn : Terrabkk )

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt to equity ratio – D/E)

Định nghĩa

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trong tiếng Anh là Debt to equity ratio, viết tắt là D/E.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là một chỉ số tài chính đo lường năng lực sử dụng và quản lý nợ của doanh nghiệp. (Theo Nguyễn Minh Kiều, Tài chính doanh nghiệp căn bản, Nhà xuất bản Thống kê).

Công thức tính

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cho biết tỉ lệ giữa hai nguồn vốn cơ bản (vốn nợ và vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp sử dụng để tài trợ cho hoạt động của mình. Hai nguồn vốn này có những đặc tính riêng biệt và mối quan hệ giữa chúng được sử dụng rộng rãi để đánh giá cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Công thức tính như sau:

Xem thêm: dầu mỏ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xem thêm  Sở hữu trí tuệ là gì? Quyền sở hữu trí tuệ và cách đăng ký - Global Vietnam Lawyers

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

Ý nghĩa của hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giúp nhà đầu tư có một cái nhìn khái quát về sức mạnh kinh tế tài chính, cấu trúc kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Thông thường, nếu thông số này lớn hơn 1, có nghĩa là gia tài của doanh nghiệp được hỗ trợ vốn đa phần bởi những khoản nợ, còn ngược lại thì gia tài của doanh nghiệp được hỗ trợ vốn đa phần bởi nguồn vốn chủ chiếm hữu .Về nguyên tắc, thông số này càng nhỏ, có nghĩa là nợ phải trả chiếm tỉ lệ nhỏ so với tổng tài sản hay tổng nguồn vốn thì doanh nghiệp ít gặp khó khăn vất vả hơn trong kinh tế tài chính. Hệ số này càng lớn thì năng lực gặp khó khăn vất vả trong việc trả nợ hoặc phá sản của doanh nghiệp càng lớn khi lãi suất vay ngân hàng nhà nước tăng cao. Tuy nhiên, việc sử dụng nợ cũng có một ưu điểm, đó là ngân sách lãi vay sẽ được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS Đặng Thị Việt Đức, HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Source: https://mbfamily.vn
Category: Tin tổng hợp

Xem thêm  Tích lũy tư bản là gì? Bản chất và quy luật tích lũy tư bản?
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button