Tin tổng hợp

face trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Sau khi vợ của một anh qua đời và anh đối mặt với những hoàn cảnh đau buồn khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta không thể lựa chọn loại thử thách nào mình phải chịu, cũng như thời điểm hoặc số lần xảy đến.

jw2019

There were people like that, I just showed some examples, who are amazing, who are believing in women’s rights in Saudi Arabia, and trying, and they are also facing a lot of hate because of speaking up and voicing their views.

Những người như trong các ví dụ tôi vừa chiếu lên họ vẫn tin vào quyền lợi của phụ nữ ở Ả rập Xê út, họ nỗ lực tranh đấu và cũng đối mặt với nhiều sự thù ghét vì dám lên tiếng và bày tỏ quan điểm của mình.

QED

That is the face he makes.

Đó là gương mặt của anh ta.

OpenSubtitles2018. v3

The show sold out in 15 minutes, prompting tickets to be re-sold on eBay well over the tickets’ face value.

Vé của buổi diễn được bán hết chỉ trong vòng 15 phút, khiến cho giá của những chiếc vé được bán lại trên eBay cao ngất ngưởng .

WikiMatrix

It was more like this: “Manal al-Sharif faces charges of disturbing public order and inciting women to drive.”

Như thế này: “Manal al-Sharif đối mặt với các cáo buộc vi phạm an ninh công cộng và xúi giục phụ nữ lái xe.”

ted2019

(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.

Xem thêm  Dự án đầu tư và một số đặc điểm của dự án đầu tư

(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Có lẽ những người “ngã lòng” thấy rằng mình thiếu can đảm và họ không thể vượt qua những trở ngại trước mặt mà không có người giúp.

jw2019

I don’t want to face my mom.

Tôi không muốn đối mặt với mẹ tôi.

OpenSubtitles2018. v3

He saw the ground suddenly close to his face.

Ông nhìn thấy mặt đất đột nhiên gần khuôn mặt của mình.

QED

His butt first, then his face.

Đá mông hắn trước, rồi mặt hắn.

OpenSubtitles2018. v3

Oh, to see her face

Ồ, gặp mặt bà ấy

opensubtitles2

Both moons are tidally locked, always presenting the same face towards Mars.

Cả hai mặt trăng bị khóa thủy triều, luôn luôn quay một mặt hướng về Sao Hỏa.

WikiMatrix

It was big enough to be transparent to light, and that’s what we see in the cosmic microwave background that George Smoot described as looking at the face of God.

Vũ trụ đủ lớn để trở nên trong suốt khi ánh sáng đi qua, và đó là những gì chúng ta thấy trong sóng hiển vi nền vũ trụ mà George Smoot đã mô tả như đang nhìn vào mặt của Chúa.

QED

In fact, the great issue facing each one of us is whether we accept or reject the sovereignty of God, “whose name alone is JEHOVAH.” —Psalm 83:18, King James Version.

Thật ra, vấn đề trọng đại liên quan đến mỗi người trong chúng ta là hoặc chấp nhận, hoặc từ khước quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, “chỉ một mình Chúa, danh là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” (Thi-thiên 83:18).

jw2019

I anticipated possible opposition, so I prayed to God to give me wisdom and courage to face whatever occurred.

Tôi đoán trước là có thể gặp sự chống đối, cho nên tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời ban cho tôi sự khôn ngoan và lòng can đảm để đối phó với bất cứ điều gì xảy ra.

Xem thêm  U nang buồng trứng có nguy hiểm không?

jw2019

The branch in Liberia —a country ravaged by civil war— reports that the majority of the local Witnesses face unemployment and serious financial problems.

Chi nhánh tại Liberia—một xứ bị nội chiến tàn phá—báo cáo rằng đa số các Nhân Chứng địa phương phải đương đầu với nạn thất nghiệp và nhiều vấn đề tài chính nghiêm trọng khác.

jw2019

Zappos became a new prize for the series, and the winner was chosen for a US$100,000 contract to become the face of the Zappos Couture’s 2016 re-launch.

Zappos đã trở thành một giải thưởng mới trong chương trình, Quán quân sẽ được nhận một hợp đồng trở thành gương mặt đại diện cho lần tái xuất của Zappos Couture’s 2016 trị giá $100,000.

WikiMatrix

You said to come, so showing our faces here is enough.

Anh gọi tôi đến, nên bọn tôi có mặt ở đây là đủ rồi.

OpenSubtitles2018. v3

The East Asia Pacific Economic Update released today looks at the challenging global environment facing the region.

Báo cáo Cập nhật Kinh tế Khu vực Đông Á – Thái Bình Dương vừa công bố hôm nay đã phân tích môi trường toàn cầu đầy thách thức các nước trong khu vực đang phải đối mặt.

worldbank.org

As the above comments show, you are not alone in facing these difficult challenges.

Lời của các bạn trẻ nói trên cho thấy không chỉ mình bạn phải đương đầu với thử thách.

jw2019

This is the face of their godless teacher!

Đây là gương mặt của tên giáo viên vô thần của chúng.

OpenSubtitles2018. v3

And it flew in the face of doctors’ idea of themselves, which was as people who helped patients, they didn’t harm them.

Xem thêm  Tin bất động sản, Pháp Lý, Thế Nào Là Sổ Đồng Sử Dụng, Sổ Hồng Phân Quyền Là Gì?

Và nó Viral thoáng rộng tới cả ý niệm của những bác sĩ, những người giúp sức bệnh nhân. Họ nghĩ máy X-quang sẽ không có ảnh hưởng tác động xấu .

ted2019

In Career mode, players have to win races throughout the city to conquer territories, and then face off against bosses to conquer the first three boroughs.

Trong chế độ Career, người chơi phải chiến thắng các vòng đua để chinh phục các lãnh thổ và đối đầu với các tay đua trùm để giành lấy các khu vực.

WikiMatrix

Large animals, due to the relatively small ratio of surface area of their body compared to the overall volume (Haldane’s principle), face far greater problems of dissipating excess heat at higher temperatures than gaining it at lower.

Các động vật lớn, do tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể của chúng tương đối nhỏ so với thể tích tổng thể (nguyên lý Haldane), phải đối mặt với các vấn đề về việc tản nhiệt dư thừa ở nhiệt độ cao hơn là so với tăng nhiệt độ khi thân nhiệt thấp.

WikiMatrix

Just as soon as you change your face.

Ngay sau khi anh thay đổi khuôn mặt.

OpenSubtitles2018. v3

Later in the story she faces the danger of losing her firstborn child unless she can guess the name of the magical creature who helped her in this impossible task.

Về sau trong câu chuyện này, nàng đang lâm nguy vì sẽ phải mất đứa con đầu lòng của mình trừ khi nàng có thể đoán ra tên của người có phép thần thông đã giúp nàng trong nhiệm vụ khó thực hiện này.

LDS

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button