Tin tổng hợp

feet trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

If you aim for his shirt, you might miss by 2 feet.

Nếu cậu ngắm vào cả chiếc áo, cậu có thể trượt hai thước.

OpenSubtitles2018. v3

bring out a robe, the best one, and clothe him with it, and put a ring on his hand and sandals on his feet.

Lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn lên tay và xỏ giày vào chân cậu.

jw2019

A fall here, if you weren’t roped in, would be 5,000 feet down.

Nếu bạn không đi theo dây, bạn sẽ té xuống từ độ cao 5.000 feet (1.524m).

ted2019

And of course, these feet are so designed that they can walk only on such perfect pavement or roads.

Và dĩ nhiên, những bàn chân này được thiết kế chỉ để họ đi trên những con đường hay vỉa hè bằng phẳng thôi.

ted2019

In the West, the Greeks had their Olympus, rising a sudden 9,000 feet above the Aegean.

Bên phương Tây, người Hi Lạp có núi Olumpus, cao dựng đứng trên bờ biển Aegean ở độ cao hơn 3 nghìn mét.

Literature

I can see my hands and my feet.

Tôi có thể nhìn thấy tay và chân của mình.

OpenSubtitles2018. v3

The king was around 5 feet 10 inches (1.78 metres) tall and died between the ages of 35 and 40.

Vị vua này cao khoảng 1,78m và qua đời ở độ tuổi từ 35 tới 40 tuổi.

WikiMatrix

Did you know that turkey vultures have a wingspan of over six feet?

Mẹ có biết là kền kền gà tây có sải cánh 1,8 mét không?

OpenSubtitles2018. v3

He would even wake up sometimes at night wanting to scratch his lost feet.

Xem thêm  Tầng lửng trong tiếng Anh là gì?- Namtrung Safety

Cậu ấy còn bị tỉnh giấc lúc nửa đêm để gãi ngứa ngón chân đã mất.

ted2019

In September or October, the farmers of Constanza clear and plow their fields, leaving deep furrows separated by banks of earth about three feet [1 m] wide.

Trong tháng Chín hoặc tháng Mười, nông dân Constanza dọn đất và cày trên ruộng nhà, để lại những luống cày sâu, cách nhau bởi những dải đất rộng khoảng một mét.

jw2019

Our feet must be shod with the equipment of the good news of peace.

Chân chúng ta cần phải dùng tin mừng về sự bình an làm giày dép.

jw2019

34 He makes my feet like those of a deer;

34 Ngài khiến chân con vững tựa chân nai;

jw2019

Some of these hot flows covered ice or water which flashed to steam, creating craters up to 65 feet (20 m) in diameter and sending ash as much as 6,500 feet (2,000 m) into the air.

Một số dòng chảy nóng bao phủ nước đá hoặc nước bốc hơi, tạo ra miệng núi lửa lên đến 65 foot (20 m) đường kính và gửi tro nhiều như 6.500 foot (2.000 m) vào không khí.

WikiMatrix

Hatchlings use their strong feet to break out of the egg, then lie on their backs and scratch their way to the surface, struggling hard for 5–10 minutes to gain 3 to 15 cm (1 to 6 in) at a time, and then resting for an hour or so before starting again.

Chim mới nở sử dụng đôi chân mạnh mẽ của mình để thoát ra khỏi trứng, sau đó nằm ngửa và cào theo cách của chúng lên mặt đất, khó khăn trong 5–10 phút để đạt được 3 đến 15 cm tại một thời điểm, và sau đó nghỉ ngơi một giờ hoặc lâu hơn trước khi bắt đầu lại.

Xem thêm  Cách nói về số trong tiếng Anh

WikiMatrix

Each storm scours the atmosphere, washing out dust, soot, trace chemicals, and depositing them on the snow pack year after year, millennia after millennia, creating a kind of periodic table of elements that at this point is more than 11,000 feet thick.

Mỗi cơn bão càn quét qua bầu khí quyển, cuốn đi bụi, muội than, vi hóa chất, và thả lại những chất đó trên đống tuyết năm này qua năm khác, thiên niên kỉ này qua thiên niên kỉ khác, tạo nên một dạng bảng tuần hoàn hóa học mà tại thời điểm này dày hơn 11000 feet.

ted2019

“The God who gives peace will crush Satan under your feet shortly.” —ROMANS 16:20.

“Đức Chúa Trời bình-an sẽ kíp giày-đạp quỉ Sa-tan dưới chơn anh em” (Rô-ma 16:20).

jw2019

And have laid traps for my feet.

Và đặt những bẫy cho chân con.

jw2019

It is an active shield volcano with relatively gentle slopes, with a volume estimated at approximately 18,000 cubic miles (75,000 km3), although its peak is about 125 feet (38 m) lower than that of its neighbor, Mauna Kea.

Mauna Loa là một núi lửa hình khiên còn hoạt động với thể tích xấp xỉ 18.000 dặm khối Anh (75.000 km3), mặc dù đỉnh thấp hơn khoảng 120 foot (37 m) so với đỉnh Mauna Kea gần đó.

WikiMatrix

Thousands of feet of wall space are covered with intricate carving depicting scenes from Hindu mythology.

Hàng ngàn feet của không gian tường được bao phủ bằng cách khắc phức tạp mô tả những cảnh từ thần thoại Hindu.

Xem thêm  Tầng Lửng (mezzanine floor) Tiếng Anh Là Gì?

WikiMatrix

Fear is for the winter, when the snows fall a hundred feet deep.

Nỗi sợ hãi là dành cho mùa đông, khi tuyết rơi ngập cả chân.

OpenSubtitles2018. v3

Because your family’s feet deserve the best. ”

Bàn chân gia đình đáng được thưởng. “

OpenSubtitles2018. v3

(Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of the peoples will belong.” —Genesis 49:10.

(Ê-sai 9:5, 6) Tộc trưởng Gia-cốp lúc hấp hối đã tiên tri về đấng cai trị tương lai này: “Cây phủ-việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, kẻ [“gậy”, Bản Diễn Ý] lập-pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, và các dân vâng-phục Đấng đó”.—Sáng-thế Ký 49:10.

jw2019

Lazarus’ sister Mary once greased Jesus’ feet with perfumed oil that cost nearly a year’s wages!

Có một lần em của La-xa-rơ là Ma-ri xức chân Chúa Giê-su bằng dầu thơm trị giá tới gần một năm lương!

jw2019

On your feet now!

Đứng dậy liền!

OpenSubtitles2018. v3

Although we had to stay 15 feet [5 m] apart and were not allowed to talk, we still found ways to pass the text on.

Mặc dù phải đi cách nhau 5 mét và không được phép nói chuyện, nhưng chúng tôi vẫn tìm cách truyền miệng câu Kinh Thánh cho nhau.

jw2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button