Tin tổng hợp

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) là gì?

Nguyên tắc kế toán được đồng ý chung ( tiếng Anh : Generally Accepted Accounting Principles ) đề cập đến một bộ nguyên tắc, chuẩn mực và qui trình kế toán chung do Hội đồng tiêu chuẩn kế toán kinh tế tài chính ( FASB ) phát hành .Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.Ảnh minh họa. Nguồn : EduCBA .

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

Khái niệm

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung trong tiếng Anh là Generally Accepted Accounting Principles, viết tắt là GAAP.

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung đề cập đến một bộ nguyên tắc, chuẩn mực và qui trình kế toán chung do Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (FASB) ban hành. Các công ty đại chúng ở Mỹ phải tuân theo GAAP khi kế toán của họ lập báo cáo tài chính. 

GAAP là sự tích hợp của những tiêu chuẩn có thẩm quyền ( được thiết lập bởi những ban chủ trương ) và những cách thường được gật đầu để ghi lại và báo cáo giải trình thông tin kế toán. GAAP nhằm mục đích cải thiện sự rõ ràng, đồng nhất và so sánh của việc truyền đạt thông tin kinh tế tài chính.

GAAP có thể tương phản với kế toán chiếu lệ (pro forma), đây là một phương pháp báo cáo tài chính phi GAAP. Trên bình diện quốc tế, tương đương với GAAP tại Mỹ được gọi là Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). IFRS được tuân thủ tại hơn 120 quốc gia, bao gồm cả những nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Xem thêm  fine tiếng Anh là gì?

Đặc điểm của GAAP

GAAP giúp quản lí quốc tế kế toán theo những qui tắc và hướng dẫn chung. Nó nỗ lực chuẩn hóa và kiểm soát và điều chỉnh những định nghĩa, giả định và giải pháp được sử dụng trong kế toán trong tổng thể những ngành công nghiệp. GAAP gồm có những chủ đề như ghi nhận lệch giá, phân loại bảng cân đối và tính trọng điểm. Mục tiêu ở đầu cuối của GAAP là bảo vệ báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty rất đầy đủ, đồng nhất và hoàn toàn có thể so sánh được. Điều này giúp những nhà đầu tư thuận tiện nghiên cứu và phân tích và trích xuất thông tin hữu dụng từ báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty, gồm có tài liệu xu thế trong một khoảng chừng thời hạn. Nó cũng tạo điều kiện kèm theo cho việc so sánh thông tin kinh tế tài chính giữa những công ty khác nhau.

10 khái niệm chung sau khái quát nhiệm vụ chính của GAAP:

Nguyên tắc tuân thủ: Kế toán phải tuân thủ các qui tắc và qui định GAAP như một tiêu chuẩn.

Nguyên tắc nhất quán: Kế toán cam kết áp dụng các tiêu chuẩn tương tự trong suốt quá trình báo cáo để ngăn ngừa lỗi hoặc sai lệch. Kế toán dự kiến sẽ tiết lộ đầy đủ và giải thích lí do đằng sau bất kì tiêu chuẩn thay đổi hoặc cập nhật nào trong phần chú thích cho báo cáo tài chính.

Xem thêm  Tụ bù 1 pha là gì? Công thức tính bộ tụ bù 1 pha (Chuẩn Nhất)

Xem thêm: Mỡ Công nghiệp là gì? Dùng Mỡ Công nghiệp có nên hay không?Dầu Công nghiệp | Dau Cong Nghiep | Dầu mỡ công nghiệp | Dau mo cong nghiep | Dầu nhờn công nghiệp | dầu nhớt | dầu nhờn

Nguyên tắc chính xác: Kế toán cố gắng cung cấp một mô tả chính xác và khách quan về tình hình tài chính của công ty.

Nguyên tắc tính bền vững của phương pháp: Các qui trình được sử dụng trong báo cáo tài chính nên nhất quán.

Nguyên tắc không bồi thường: Yếu tố tiêu cực và tích cực nên được báo cáo với sự minh bạch đầy đủ và không nên bao gồm kì vọng về bồi thường nợ.

Nguyên tắc thận trọng: Nhấn mạnh đại diện dữ liệu tài chính dựa trên thực tế.

Nguyên tắc liên tục: Trong khi định giá tài sản, cần giả định rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động.

Nguyên tắc định kì: Những khoản thu chi nên được phân phối trong các khoảng thời gian thích hợp. Ví dụ, doanh thu phải được báo cáo trong kì kế toán có liên quan.

Nguyên tắc vật chất: Kế toán phải cố gắng để công bố đầy đủ trong các báo cáo tài chính.

Nguyên tắc niềm tin tối đa: Bắt nguồn từ cụm từ tiếng Latin uberrimae fidei, được sử dụng trong ngành bảo hiểm. Nó giả định rằng các bên đều trung thực trong tất cả các giao dịch.

Xem thêm  Khối ngoại là gì và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào?

 (theo Investopedia)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button