Tin tổng hợp

Get a glimpse of là gì

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: / ˈɡlɪɱs /

Hoa Kỳ ( trợ giúp · cụ thể ) [ ˈɡlɪɱs ]Nội dung chính

 • Tiếng AnhSửa đổi
 • Cách phát âmSửa đổi
 • Danh từSửa đổi
 • Ngoại động từSửa đổi
 • Nội động từSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 • Video liên quan

Bạn đang đọc: Get a glimpse of là gì

Danh từSửa đổi

glimpse /ˈɡlɪɱs/

 1. Cái nhìn lướt qua, cái nhìn thoáng qua.
  to get (have) a glimpse of something nhìn lướt qua cái gì
 2. Sự thoáng hiện.
 3. Ý nghĩ lờ mờ, ý niệm lờ mờ.
 4. Đại cương.
  glimpses of the world history đại cương lịch sử thế giới

Ngoại động từSửa đổi

glimpse ngoại động từ /ˈɡlɪɱs/

 1. Nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua; thoáng thấy.

Chia động từSửa đổi

glimpse

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to glimpse
Phân từ hiện tại glimpsing
Phân từ quá khứ glimpsed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpses hoặc glimpseth¹ glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed hoặc glimpsedst¹ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai will/shall²glimpse will/shallglimpse hoặc wilt/shalt¹glimpse will/shallglimpse will/shallglimpse will/shallglimpse will/shallglimpse
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpse glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại glimpse lets glimpse glimpse
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từSửa đổi

glimpse nội động từ /ˈɡlɪɱs/

 1. (Thơ ca) Thoáng hiện.

Chia động từSửa đổi

glimpse

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to glimpse
Phân từ hiện tại glimpsing
Phân từ quá khứ glimpsed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpses hoặc glimpseth¹ glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed hoặc glimpsedst¹ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai will/shall²glimpse will/shallglimpse hoặc wilt/shalt¹glimpse will/shallglimpse will/shallglimpse will/shallglimpse will/shallglimpse
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpse glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse weretoglimpse hoặc shouldglimpse
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại glimpse lets glimpse glimpse
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp
Xem thêm  Các cụm từ tiếng Anh người bản xứ hay dùng (Phần 2) | Tiếng Anh Nghe Nói

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button