Tin tổng hợp

Get in line nghĩa là gì

B�i 1: Học tiếng Anh qua đoạn phim hoạt h�nh (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33434)
B�i 2: Học tiếng Anh qua đoạn phim hoạt h�nh (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33465)
B�i 3: Học tiếng Anh qua đoạn phim hoạt h�nh (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33535)
B�i 4: Học tiếng Anh qua đoạn phim hoạt h�nh (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33580)
B�i 5: Học tiếng Anh qua đoạn phim hoạt h�nh (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33624)
B�i 6: Học tiếng Anh qua đoạn phim hoạt h�nh (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33893)
B�i 7: Học tiếng Anh qua đoạn phim hoạt h�nh (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33973)
B�i 8: Học tiếng Anh qua đoạn phim hoạt h�nh (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=34006)

Part 1 Ezshow Episode 2-4: Cảm ơn/ xin l�i/ t�n th�nh
Video clip đoạn hội thoại

Bạn đang đọc: Get in line nghĩa là gì

http://www.youtube.com/watch?v=urEKBPhB-2g
B�i kh�a
John: Excuse me. – Cho m�nh hỏi.
Jane: What is it? Sao vậy ?
John: Can I cut in line? – M�nh c� thể l�n trước được kh�ng?
Jane: Get in line!- M�nh c� thể l�n trước được kh�ng?
John: Please. – L�m ơn đi m� !
Jane: Have some manners! – Bạn cư xử đ�ng mực đi.
John: Ill give you this banana. – M�nh sẽ tặng cho bạn quả chuối n�y
Jane: Seriously? – Thật chứ?
John: Here you go. – Đ�y bạn cầm lấy đi.
Jane: Go ahead. – Vậy th� mời l�n trước.
Hướng dẫn mở rộng
1.khi ch�ng ta muốn hỏi v� c� � kiến về 1 vấn đề g� đ�, ch�ng ta d�ng excuse me, người được hỏi sẽ trả lời Sao vậy ? C� chuyện g� vậy Trong tiếng anh l� : what is this
2.Ch�ng ta c�ng xem biểu hiện n�y nh� can I cut a lineD�y trong tiếng anh l� line. cut v� line, c�u n�y nếu dịch đ�ng nghĩa sang tiếng việt sẽ l� t�i c� thể cắt một c�i d�y ? Nhưng chắc chắn trong n�y � John kh�ng phải l� cắt 1 c�i d�y rồi, ch�ng ta phải hiểu ở đ�y l� T�i c� thể l�n tr�n được kh�ng ? nhưng rất tiếc cho John, Jane đ� trả lời Get in line c� nghĩa l� bạn xếp h�ng đi. C� thể John đang rất vội v� đ� n�i giọng c� vẻ cầu xin Jane Please Đi m�
3. here you go cũng l� biểu hiện ch�ng ta phải ch� � nh�, trong đoạn n�y sẽ được hiểu l� của bạn m� hay l� bạn cầm đi
Trong tiếng anh biểu hiện được sử dụng nhiều nhất khi m� ch�ng ta muốn nhờ vả ai đ� l�m hộ điều g�, ch�ng ta sẽ bắt đầu bằng từ excuse me xin lỗi, l�m phiền c�i n�yđ�y l� biểu hiện rất tốt c�c bạn n�n sử dụng nh�.
4. C�u bạn c� phiền nếu t�i l�m c�i g� đ� ?trong tiếng anh l� mind do you mind if I cut in line ? bạn c� phiền nếu t�i l�n tr�n kh�ng ? một biểu hiện kh�c nữa l� nhờ việc g� đ� : can you do me a favor ? Favor nghĩa thực sự l� 1 �n huệ, 1 điều g� đ� biết ơn, tất nhi�n ch�ng ta phải hiểu l� bạn c� thể gi�p t�i 1 chuyện chứ

Xem thêm  Làm gì khi máy lạnh Toshiba báo đèn filter – Dịch Vụ Sửa Máy Lạnh 365

Video c� gi�o vi�n hướng dẫn
http://www.youtube.com/watch?v=zNbo6xonpIQ
C�c bạn c� thể truy cập v�o trang chủ của Audition English : http://ae.goonline.vn để download bản full b�i học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button