Tin tổng hợp

Top 20 be/get in on the ground floor là gì mới nhất 2022 – Trangwiki

Ý nghĩa của be/get in on the ground floor trong tiếng Anh

1. Ý nghĩa của be/get in on the ground floor trong tiếng Anh

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Ngày đăng: 14/7/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 84818 lượt đánh giá )

Bạn đang đọc: Top 20 be/get in on the ground floor là gì mới nhất 2022

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: 1. to be or become involved in something from the beginning: 2. to be or…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 10, 2021 be/get in on the ground floor ý nghĩa, định nghĩa, be/get in on the ground floor là gì: 1. to be or become involved in something from the …… xem ngay

2. Ý nghĩa của the ground floor trong tiếng Anh

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Ngày đăng: 14/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 58549 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: 1. the floor of a building that is at the same level as the ground outside: 2…

Khớp với kết quả tìm kiếm: the ground floor ý nghĩa, định nghĩa, the ground floor là gì: 1. the floor of a building that … Get in on the ground floor of this booming industry now!… xem ngay

3. Nghĩa của từ To get in on the ground floor – Từ điển Anh – Việt

Tác giả: tratu.soha.vn

Ngày đăng: 8/6/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 35850 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ To get in on the ground floor – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: … on the ground floor: tham gia đảng phái từ ngày đầu thành lập. Xem thêm floor. Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/To_get_in_on_the_ground_floor »…. xem ngay

"Come in on the ground floor" nghĩa là gì? - Journey in Life

4. “Come in on the ground floor” nghĩa là gì? – Journey in Life

Tác giả: www.journeyinlife.net

Ngày đăng: 18/8/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 13923 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Xem thêm  6 cách diễn đạt tiếng Anh vay mượn từ nước ngoài bạn nên biết

Tóm tắt: Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes

Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 1, 2020 “Come in on the ground floor” = Đi từ tầng trệt vô trong -> (thông tục) được kết nạp làm cổ đông cùng với những điều kiện như người sáng lập …… xem ngay

To get in on the ground floor - Rung.vn

5. To get in on the ground floor – Rung.vn

Tác giả: www.rung.vn

Ngày đăng: 27/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 16262 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: To get in on the ground floor là gì: Thành Ngữ:, to get in on the ground floor, tham gia đảng phái từ ngày đầu thành lập

Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 8, 2015 To get in on the ground floor là gì: Thành Ngữ:, to get in on the ground floor, tham gia đảng phái từ ngày đầu thành lập…. xem ngay

6. LESSON 230: From the ground up, To suit down to the ground …

Tác giả: www.yeuanhvan.com

Ngày đăng: 14/5/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 48517 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: {mp3}american_idioms/230{/mp3} Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ GROUND, đánh vần là G-R-O-U-N-D nghĩa là mặt đất. Anh bạn Don Bens

Khớp với kết quả tìm kiếm: TEXT: (TRANG): To get in on the ground floor nghĩa đen là bước vào từng thứ nhất của một tòa nhà. Trong lãnh vực thương mại, nó có nghĩa là làm việc hay mua …… xem ngay

7. get in on the ground floor, to Thành ngữ, tục ngữ, slang phrases

Tác giả: tudongnghia.com

Ngày đăng: 1/5/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 63831 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về get in on the ground floor, to Thành ngữ, tục ngữ, slang phrases – Từ đồng nghĩa. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: get in on the ground floor, to … To take part in an enterprise from the start and thereby gain some advantage. The term is used especially often with regard to …… xem ngay

"Ground Floor" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

8. “Ground Floor” nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Tác giả: www.studytienganh.vn

Ngày đăng: 21/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 71993 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “Ground Floor” nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: The ground floor of my house is mainly used for the living room and the bedroom or other rooms are built on top to have more private space. Tầng trệt của nhà …… xem ngay

9. be/get in on the ground floor – Longman Dictionary

Tác giả: www.ldoceonline.com

Ngày đăng: 23/6/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 41364 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về be/get in on the ground floor | meaning of be/get in on the ground floor in Longman Dictionary of Contemporary English | LDOCE. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: be/get in on the ground floor meaning, definition, what is be/get in on the ground floor: to become involved in a plan, business a…: Learn more.Bị thiếu: là ‎gì… xem ngay

Xem thêm  Hình học 10/Chương I/§4. Hệ trục tọa độ

Từ điển Anh Việt "ground floor" - là gì?

10. Từ điển Anh Việt “ground floor” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Ngày đăng: 10/6/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 79275 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “ground floor” là gì? Nghĩa của từ ground floor trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: the floor of a building that is at or nearest to the level of the ground around the building; first floor, ground level · becoming part of a venture at the …… xem ngay

11. ground floor bằng Tiếng Việt – Glosbe

Tác giả: vi.glosbe.com

Ngày đăng: 27/4/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 86573 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về ground floor trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: You can go to the ground floor and obviously, most of you, I assume, have been there. Bạn có thể xuồng tầng trệt và tôi cho rằng rõ ràng là, phần lớn các bạn đã …… xem ngay

12. ground floor nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky

Tác giả: englishsticky.com

Ngày đăng: 29/2/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 76979 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về ground floor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: ground floor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ground floor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ground …… xem ngay

IN THE GROUND FLOOR Tiếng việt là gì - trong Tiếng việt Dịch

13. IN THE GROUND FLOOR Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

Tác giả: tr-ex.me

Ngày đăng: 8/2/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 71634 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Dịch trong bối cảnh “IN THE GROUND FLOOR” trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “IN THE GROUND FLOOR” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm.

Khớp với kết quả tìm kiếm: […] get in on the ground floor of the early rocket research which Pasadena was host to in the 1940s and 1950s…. xem ngay

IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR Tiếng việt là gì - Tr-ex

14. IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR Tiếng việt là gì – Tr-ex

Tác giả: tr-ex.me

Ngày đăng: 27/7/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 8961 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Dịch trong bối cảnh “IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR” trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm.

Khớp với kết quả tìm kiếm: ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR” – tiếng … Trung tâm thương mại của khách sạn Atana là ở tầng trệt và cung cấp một…… xem ngay

ground floor tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt

15. ground floor tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

Tác giả: tudienso.com

Ngày đăng: 14/7/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 79033 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: ground floor trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ground floor (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

Xem thêm  Words and Idioms 28: Off The Record, Under Wraps

Khớp với kết quả tìm kiếm: ground floor /’graund’flɔ:/ * danh từ – tầng dưới cùng !to get in on the ground_floor – (thông tục) được kết nạp làm cổ đông cùng với những điều kiện như …… xem ngay

Ground floor là gì - mongkiemthe.com

16. Ground floor là gì – mongkiemthe.com

Tác giả: mongkiemthe.com

Ngày đăng: 7/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 49896 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge, Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin

Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 7, 2021 Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge, Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin…. xem ngay

ground floor là gì - thienmaonline.vn

17. ground floor là gì – thienmaonline.vn

Tác giả: thienmaonline.vn

Ngày đăng: 7/1/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 22777 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: But given that shops and stores on the ground-floor levels were not occupied, the real figures for the upper floors were higher than that, Of the eight respondents who lived on their own in a two-storey property (including one ground-floor maisonette), seven suffered from arthritis, some severely

Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 2, 2021 Ground floor là gì. But given that shops and stores on the ground-floor levels were not occupied, the real figures for the upper floors were …… xem ngay

18. Ground floor: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ … – OpenTran

Tác giả: vi.opentran.net

Ngày đăng: 27/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 83571 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là Mister Thys, người thuê tầng trệt. Copy Report an error. An opportunity to get in on the ground floor of a really exciting new venture.

Ground up là gì - inthiepcuoi.vn

19. Ground up là gì – inthiepcuoi.vn

Tác giả: inthiepcuoi.vn

Ngày đăng: 5/6/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 85348 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Yêu Anh VănHãy học những gì bạn thích!Bạn đang xem: Ground up là gìHuyền Trang xin kính chào quý vị thính giả, Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ GROUND, đánh vần là G-R-O-U-N-D nghĩa là mặt đất

Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 7, 2021 Yêu Anh VănHãy học những gì bạn thích! … TEXT: (TRANG): To get in on the ground floor nghĩa black là bước vào từng thứ nhất của một tòa …… xem ngay

Got in on the ground floor - The Free Dictionary

20. Got in on the ground floor – The Free Dictionary

Tác giả: www.thefreedictionary.com

Ngày đăng: 24/1/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 37512 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Definition, Synonyms, Translations of got in on the ground floor by The Free Dictionary

Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Informal The beginning of a venture, especially regarded as a position of advantage: investors vying to get in on the ground floor of a development project…. xem ngay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button