Tin tổng hợp

out of breath trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

I prayed a lot before I arrived there, out of breath.

Tôi chạy vụt đến, cầu nguyện rất nhiều và thở hổn hển.

jw2019

He confided in me before he ran out of breath

Hắn đã nói với tôi thế trước khi tắt thở

opensubtitles2

Just a bit out of breath.

Chỉ thở một chút.

OpenSubtitles2018. v3

Do you not see that I am out of breath?

Bạn không thấy tôi ra khỏi hơi thở ?

QED

By the time Elizabeth reached her home, she was out of breath and covered with mud.

Ngay lúc Elizabeth về đến nhà, cô đã hết hơi và lấm đầy bùn.

Literature

Suddenly another soldier, out of breath and excited, screamed: “Major, sir, the Krauts!”

Bất ngờ một người lính hét lên trong sự phấn khích: “Thưa ngài thiếu tá, bọn Krauts!”

WikiMatrix

I’m out of breath.

Tớ hết hơi rồi.

OpenSubtitles2018. v3

You’re out of breath.

Anh đang mệt à?

OpenSubtitles2018. v3

I’m breathing hard, you’re out of breath.

Tôi thở không ra hơi cô thì hết hơi

QED

He confided in me before he ran out of breath.

Hắn đã nói với tôi thế trước khi tắt thở.

OpenSubtitles2018. v3

I’m out of breath.

Anh đang đuối hơi.

OpenSubtitles2018. v3

You’re either out of breath, or you’re lying to me.

Một là cậu đang nói không ra hơi hoặc là đang phét với tớ.

OpenSubtitles2018. v3

Whooping cough makes children cough so hard, they run out of breath and inhale with a ” whoop. ”

Xem thêm  Giao dịch thương mại điện tử là gì? Các mô hình thương mại điện tử hiện nay? - LUẬT INS

Bệnh ho gà làm cho trẻ ho dữ dội, ho kiệt sức và hít thở ” khọt khẹt ” .

EVBNews

o get out of breath when playing or exercising

o thở hổn hển khi chơi hay luyện tập

EVBNews

I’m out of breath!

Mệt đứt hơi rồi!

OpenSubtitles2018. v3

You came in, and I asked why you were out of breath?

Anh bước vào, và em đã hỏi sao mà anh như hết hơi vậy?

OpenSubtitles2018. v3

Why do you sound out of breath, Tony?

Sao nghe cậu thở dữ vậy, Tony?

OpenSubtitles2018. v3

If you fill only the top portion of your lungs when you inhale, you will soon be out of breath.

Nếu chỉ hít không khí vào phần trên buồng phổi, chẳng bao lâu bạn sẽ hết hơi.

jw2019

JULlET How art thou out of breath, when thou hast breath To say to me that thou art out of breath?

Juliet thẩm mỹ và nghệ thuật ngươi ra của hơi thở, khi Cha đã hơi thở nói với tôi rằng ngươi thẩm mỹ và nghệ thuật của hơi thở ?

QED

He was a short, stout person in an extraordinarily shabby top hat, and he appeared to be very much out of breath.

Ông là một người ngắn, bia đen trong một chiếc mũ đầu cực kỳ tồi tàn, và ông Open rất nhiều trong hơi thở .

QED

Suddenly, out of breath, she snatched the tabor from Abdallah with her left hand, and, holding the dagger in her right hand, held out the tabor to her master .

Xem thêm  Ureplasma: 1 trong những tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục

Bất ngờ, nín thở, cô ấy lấy tay trái giựt cái trống cơm từ Abdallah, rồi cầm dao găm bằng tay phải, đưa cái trống cơm cho chủ nhân mình .

EVBNews

I could tell that the officer was a brat man because, well, he was out of breath just from walking to my car and he had mustard on his holster.

Tớ có thể nói rằng ông sĩ quan ấy là người thích xúc xích bởi vì ông ấy khó thở bước đến xe tớ và ông ấy có một chai mù tạt ngay bên bao súng

OpenSubtitles2018. v3

Second wind is a phenomenon in distance running, such as marathons or road running (as well as other sports), whereby an athlete who is out of breath and too tired to continue suddenly finds the strength to press on at top performance with less exertion.

Hô hấp lần thứ hai là một hiện tượng xảy ra ở các môn thể thao chu kì với cường độ lớn (vd. chạy marathon, bơi, đua xe đạp, v.v…), nhờ đó mà một vận động viên đã hết hơi và kiệt sức đột nhiên tìm thấy sức mạnh để tiếp tục với hiệu suất cao với ít nỗ lực hơn.

WikiMatrix

Of course, he was breathing out of a hose for the next three weeks.

Dĩ nhiên là hắn thở oxy bằng vòi trong ba tuần sau đó.

OpenSubtitles2018. v3

There’s a chemical filter in there that pulls the carbon dioxide out of the breathing gas, so that when it comes back to us, it’s safe to breathe again.

Xem thêm  Sửa lỗi updating your system's firmware, do not power down your system | Hoa Kỳ 68

Có một bộ lọc hoá chất ở đó hút các- bon đi- ô- xít ra khỏi túi khí thở vì vậy, khi chúng ta tiếp tục hít thở, không khí sẽ an toàn

QED

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button