Tin tổng hợp

get stuck trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Mako, don’t get stuck in a memory.

Mako, đừng kẹt lại trong ký ức.

OpenSubtitles2018. v3

You get stuck inside of what you’re searching for.

Người ta bị dính cứng ngắc vào những gì mà họ tìm kiếm.

OpenSubtitles2018. v3

You get stuck in a Middle Eastern prison, the biggest S.O.B. is a Korean.

Đi Trung Đông, nhưng kẻ khốn nạn nhất lại là người Hàn.

OpenSubtitles2018. v3

We can put robots on Mars, but I can’t keep the gum from getting stuck on that thing.

Chúng ta có thể đưa robot lên sao Hỏa nhưng tôi không thể làm cho gói kẹo cao su khỏi bị kẹt trong cái thứ này.

OpenSubtitles2018. v3

I’m going next….. so if old fat-ass gets stuck in there I won’t be caught behind her.

Tôi sẽ đi trước để nếu mụ mập có bị kẹt trong này tôi sẽ không mắc kẹt phía sau bả.

OpenSubtitles2018. v3

(Laughter) But all the places we get stuck in really have great views.

(Tiếng cười) Nhưng tất cả những nơi mà chúng tôi bị mắc kẹt thật sự có khung cảnh rất tuyệt.

ted2019

Ever try not to laugh in church when something funny gets stuck in your head?

Từng bao giờ nhịn cười trong nhà thờ… khi trong đầu đang nghĩ đến 1 chuyện đùa nào đó?

OpenSubtitles2018. v3

Don’t worry, you won’t get stuck.

Đừng lo, em sẽ không bị kẹt đâu.

Xem thêm  " Get On My Nerves Nghĩa Là Gì, Các Thành Ngữ Với Nerve 1

OpenSubtitles2018. v3

But all the places we get stuck in really have great views.

Nhưng tổng thể những nơi mà chúng tôi bị mắc kẹt thật sự có khung cảnh rất tuyệt .

QED

I’m not getting stuck down here for a day and a half.

Tôi không muốn bị mắc kẹt dưới đây cho một ngày rưỡi.

OpenSubtitles2018. v3

How did my father get stuck back there?

Làm sao bố tôi lại kẹt ở đó?

OpenSubtitles2018. v3

Manny if I get stuck, push.

Manny nếu em bị kẹt, thì đẩy nghe.

OpenSubtitles2018. v3

Pray that we will not get stuck and that we will not slide off the road.”

Hãy cầu nguyện để chúng ta sẽ không bị kẹt lại ở đây và chúng ta sẽ không bị trượt ra khỏi đường.”

LDS

I always get stuck with the chores just because I’m the girl.

Xem này, con toàn phải dính vào những công việc khó khăn chỉ vì con là con gái.

OpenSubtitles2018. v3

They never, literally, get stuck in traffic.

Chúng không khi nào, thực sự, bị mắc kẹt trong những vụ ùn tắc .

QED

Pull’Chelle out so she doesn’t get stuck in a fight.

Đừng để’Chelle vướng vào cuộc chiến.

OpenSubtitles2018. v3

So this is one reason, a structural reason, why we get stuck inside this feeling of rightness.

Chính vì lý do này, một lý do cơ cấu, mà chúng ta luôn cảm giác là chúng ta đúng.

Xem thêm  early tiếng Anh là gì?

ted2019

Well, smash them all up so Chief doesn’t get stuck in them again.

Anh đập mấy thứ này đi để Chief không bị kẹt nữa.

OpenSubtitles2018. v3

How come I keep getting stuck with mini boxes of raisins?

Sao họ cứ cho tớ nho khô vậy?

OpenSubtitles2018. v3

Sure don’t wanna get stuck on this side.

Tôi không muốn bị kẹt bên này.

OpenSubtitles2018. v3

So why do we get stuck in this feeling of being right?

Vậy thì tại sao tất cả chúng ta luôn có có cảm xúc là tất cả chúng ta đang đúng ?

QED

But sometimes, carbon based organisms like plants or animals get stuck in the earth.

Nhưng đôi lúc, những sinh vật có gốc carbon như cây cối hoặc động vật hoang dã bị kẹt lại trong lòng đất .

QED

Aarav, we’ll get stuck in traffic.

Aarav, chúng ta sẽ bị tắc đường đó.

OpenSubtitles2018. v3

They never get stuck in traffic.

Những chiếc xe này, chúng sẽ không bao giờ bị kẹt trong những vụ ùn tắc giao thông.

ted2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button