Tin tổng hợp

Top 20 spread the word nghĩa là gì mới nhất 2022 – Trangwiki

SPREAD THE WORD | definition in the Cambridge English ...

1. SPREAD THE WORD | definition in the Cambridge English …

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 3/6/2021

  Bạn đang đọc : Top 20 spread the word nghĩa là gì mới nhất 2022

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 61257 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 1. to communicate a message to a lot of people: 2. to communicate a message to…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 days ago spread the word meaning: 1. to communicate a message to a lot of people: 2. to communicate a message to a lot of people:. Learn more…. xem ngay

Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về chủ đề spread the word nghĩa là gì hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp :

"spread the word" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

2. “spread the word” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tác giả: hinative.com

 • Ngày đăng: 2/2/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 44293 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Định nghĩa spread the word Tell everyone you know the information of something “Spread the word of God” = tell every one about what Jesus said “There’s an event tonight, spread the word” = tell everyone about the event

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: May 30, 2017 Tell everyone you know the information of something “Spread the word of God” = tell every one about what Jesus said… xem ngay

TO SPREAD THE WORD Tiếng việt là gì - trong Tiếng việt Dịch

3. TO SPREAD THE WORD Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

 • Tác giả: tr-ex.me

 • Ngày đăng: 28/5/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 42177 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Dịch trong bối cảnh “TO SPREAD THE WORD” trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa “TO SPREAD THE WORD” – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: What can we do to spread the word about our business, educate others, and get involved in the community? Chúng ta có …… xem ngay

4. spread the word Thành ngữ, tục ngữ, slang phrases – Idioms …

 • Tác giả: www.proverbmeaning.com

 • Ngày đăng: 20/1/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 61292 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về spread the word Thành ngữ, tục ngữ, slang phrases – Idioms Proverbs. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: spread the ˈword. tell people about something: Because of her contacts in the business world, he asked Kate to spread the word about his latest venture.

5. spread the word nghĩa là gì – Idioms Proverbs

 • Tác giả: www.proverbmeaning.com

 • Ngày đăng: 18/2/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 57173 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về spread the word nghĩa là gì – Idioms Proverbs. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Free Dictionary for word usage spread the word nghĩa là gì, Synonym, Antonym, Idioms, Slang.

Cấu trúc và cách dùng spread trong tiếng anh

6. Cấu trúc và cách dùng spread trong tiếng anh

 • Tác giả: www.studytienganh.vn

 • Ngày đăng: 18/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 38453 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Cấu trúc và cách dùng spread trong tiếng anh. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Spread nghĩa là gì · để bao phủ hoặc tiếp cận một khu vực rộng hơn hoặc ngày càng tăng hoặc để thực hiện điều gì đó hay còn gọi là trải · để ảnh hưởng đến ngày …… xem ngay

7. Trái nghĩa của spread the word to – Từ đồng nghĩa

 • Tác giả: tudongnghia.com

 • Ngày đăng: 29/3/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 67795 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Trái nghĩa của spread the word to – Từ đồng nghĩa. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Trái nghĩa của spread the word to. … Nghĩa là gì, Thành ngữ, tục ngữ. Trái nghĩa của spread the word to. Nearby Words.

8. ad ơi get the word out là lan rộng thông ( sth) ra đúng không ạ …

 • Tác giả: tienganhmoingay.com

 • Ngày đăng: 16/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 38316 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sep 28, 2020 TAMN trả lời: · Chào bạn,. “Get the word out”, đồng nghĩa với “spread the word”, là “lan truyền thông tin” nha.

9. spread the word là gì – Dict.Wiki

 • Tác giả: dict.wiki

 • Ngày đăng: 28/8/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 30723 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về spread the word là gì️️️️・spread the word định nghĩa – Dict.Wiki. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dict.Wiki❤Từ điển Anh Việt:spread the word nghĩa là gì trong Tiếng Anh? spread the word là gì、cách phát âm、nghĩa, Nghĩa của từ spread the word …… xem ngay

Từ điển Anh Việt "get the word out" - là gì?

10. Từ điển Anh Việt “get the word out” – là gì?

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 16/2/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 30725 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “get the word out” là gì? Nghĩa của từ get the word out trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: English Idioms Dictionary. tell the message, spread the word The easiest way for us to get the word out is on the Internet.

11. It

 • Tác giả: vi-vn.facebook.com

 • Ngày đăng: 19/3/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 85499 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Xem bài viết, ảnh và nội dung khác trên Facebook.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một người bạn hỏi bạn vì sao lại nhưu vậy, nhưng bạn không hề quảng cáo gì … trở nên nổi tiếng theo cách này được gọi là “spread through word of mouth”.

12. Nghĩa của từ Spread – Từ điển Anh – Việt

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 23/2/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9394 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Spread – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chênh lệch · Sự trải ra, sự căng ra, sự giăng ra · Khoảng rộng, bề rộng, dải rộng; sải cánh (của chim…) · Khoảng rộng (về không gian, thời gian) · Sự phổ biến; sự …… xem ngay

Spread the word Definition & Meaning - Merriam-Webster

13. Spread the word Definition & Meaning – Merriam-Webster

 • Tác giả: www.merriam-webster.com

 • Ngày đăng: 12/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 68358 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: to tell others… See the full definition

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: : to tell others People are spreading the word about his book. Spread the word that we’re leaving in five minutes. Learn …… xem ngay

14. rao giảng trong Tiếng Anh là gì? – English Sticky

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 19/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 61093 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về rao giảng trong Tiếng Anh là gì?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: rao giảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ rao giảng sang Tiếng Anh. … rao giảng lời chúa to spread the word of god …

STW định nghĩa: Lây lan từ - Spread the Word - Abbreviation ...

15. STW định nghĩa: Lây lan từ – Spread the Word – Abbreviation …

 • Tác giả: www.abbreviationfinder.org

 • Ngày đăng: 8/4/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 60563 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về STW định nghĩa: Lây lan từ – Spread the Word. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: STW có nghĩa là gì? STW là viết tắt của Lây lan từ. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của …… xem ngay

16. Định nghĩa của từ

 • Tác giả: tratu.coviet.vn

 • Ngày đăng: 6/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 78651 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Vietgle Tra từ – Định nghĩa của từ ‘spread’ trong từ điển Lạc Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ủa là sao? bạn đang tra Nhật – Anh à?? A_guy_named_UK; 09/12/2021 17:06:54; Từ điển nhật – việt thì nó dịch ra ” …… xem ngay

Spread Out Là Gì, Nghĩa Của Từ Spread Out, Spread Out ...

17. Spread Out Là Gì, Nghĩa Của Từ Spread Out, Spread Out …

 • Tác giả: gocnhintangphat.com

 • Ngày đăng: 21/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 37989 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: smooth out sth – smooth sth out: vuốt thẳng cái gìHe smoothed out the map, and began to plan their route, Anh ta vuốt thẳng tấm bản đồ rồi bắt đầu vạch ra lộ trình của họ

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: May 28, 2021 smooth out sth – smooth sth out: vuốt thẳng cái gìHe smoothed out the map, and began to plan their route, Anh ta vuốt thẳng tấm bản đồ rồi …… xem ngay

"Middle-age spread" nghĩa là gì? - Journey in Life

18. “Middle-age spread” nghĩa là gì? – Journey in Life

 • Tác giả: www.journeyinlife.net

 • Ngày đăng: 21/8/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 95613 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mar 10, 2018 Aging and weight gain go hand in hand, regardless of gender or menopausal (mãn kinh) status. A slower calorie burn because of a decrease in …… xem ngay

19. Spread around: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng …

 • Tác giả: vi.opentran.net

 • Ngày đăng: 6/3/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 55437 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Spread around: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: cô ấy nói, ‘nhưng không ai thích bị đóng băng; bò dưới da gấu của tôi, ‘và cô ấy ngồi trên … Andy and Ollie will discreetly spread the word around town.

COVID-19: What parents should know | UNICEF Viet Nam

20. COVID-19: What parents should know | UNICEF Viet Nam

 • Tác giả: www.unicef.org

 • Ngày đăng: 17/5/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 60619 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Tips and guidance for protecting your family during the COVID-19 pandemic.

  Xem thêm : Thuốc giảm đau Percocet : Công dụng, liều dùng và công dụng phụ cần biết

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 20, 2021 The virus can spread from an infected person’s mouth or nose in small droplets … Words matter and using language that perpetuates existing …… xem ngay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp
Xem thêm  Top 20 fish tank nghĩa là gì mới nhất 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button