Tin tổng hợp

Gia Lâm – Wikipedia tiếng Việt

Gia Lâm là một huyện ven đô nằm giáp sát với nội thành, thuộc phía đông thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Huyện Gia Lâm nằm ở phía đông của Hà Nội Thủ Đô TP.HN, cách TT thành phố khoảng chừng 10 km, có vị trí địa lý :
Về mặt địa lý, huyện Gia Lâm được phân ra làm ba khu vực, ngăn cách bởi dòng sông Đuống gồm :

Huyện Gia Lâm có: Sông Hồng, sông Đuống (sông Thiên Đức) và sông Cầu Bây, sông Bắc Hưng Hải chảy qua.

– Sông Hồng ( làm ranh giới tiếp giáp với Q. Quận Hoàng Mai – Hà Nội và huyện Thanh Trì ) .- Sông Đuống chảy giữa huyện và một phần làm ranh giới giữa cụm Bắc Đuống với Q. Long Biên ( đoạn từ Yên Viên đến cầu Phù Đổng ) .
Huyện Gia Lâm có 22 đơn vị chức năng hành chính thường trực, gồm có 2 thị xã : Trâu Quỳ ( huyện lỵ ), Yên Viên và 20 xã : Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi, Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Yên Thường, Yên Viên ( xã ), Dương Hà, Ninh Hiệp, Đình Xuyên, Phù Đổng, Trung Mầu .
Dưới thời nhà Lý, huyện Gia Lâm thuộc phủ Thiên Đức, đến thời Trần thuộc lộ Bắc Giang. Từ thời Hậu Lê, huyện Gia Lâm thuộc phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc. [ 6 ]Năm 1831, vua Minh Mạng cho đổi trấn Kinh Bắc thành tỉnh TP Bắc Ninh. Huyện Gia Lâm lúc này thuộc phủ Thuận An, tỉnh Thành Phố Bắc Ninh, gồm có 10 tổng ( 79 thôn, sở ) là những tổng : Cổ Biện, Kim Sơn, Đặng Xá, Gia Thuỵ, Đông Dư, Đa Tốn, Cự Linh, Nghĩa Trai, Như Kinh và Lạc Đạo [ 6 ]. Năm 1862, phủ Thuận An được đổi tên thành phủ Thuận Thành, từ đó huyện Gia Lâm thuộc phủ Thuận Thành, tỉnh TP Bắc Ninh cho đến năm 1945. [ 7 ]Năm 1890, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định xây dựng đạo Bãi Sậy [ 8 ], lúc này 3 tổng : Nghĩa Trai, Như Kinh và Lạc Đạo được chuyển về huyện Văn Lâm thuộc đạo Bãi Sậy .Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Gia Lâm là một trong 11 huyện thị của tỉnh Thành Phố Bắc Ninh .Ngày 28 tháng 11 năm 1948, huyện Gia Lâm sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên [ 9 ], tuy nhiên đến ngày 7 tháng 11 năm 1949 huyện được sáp nhập trở lại tỉnh TP Bắc Ninh. [ 10 ]Ngày 13 tháng 12 năm 1954, Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định 420 / TTg sáp nhập khu vực phố Gia Lâm, khu nhà ga Gia Lâm, trường bay Gia Lâm và 4 xã : Hồng Tiến, Việt Hưng, Long Biên, Ngọc Thụy vào thành phố Thành Phố Hà Nội ; đồng thời đặt khu vực này thuộc Quận VIII ngoài thành phố Thành Phố Hà Nội. Sau cải cách ruộng đất, xã Ngọc Thụy được chia thành hai xã Ngọc Thụy và Thượng Thanh, còn xã Việt Hưng được chia thành hai xã Việt Hưng và Tiến Bộ .Ngày 20 tháng 4 năm 1961, Quốc hội phát hành nghị quyết về việc lan rộng ra thành phố Thành Phố Hà Nội. Theo đó, sáp nhập hàng loạt huyện Gia Lâm ( gồm 15 xã : Giang Biên, Phúc Lợi, Thạch Bàn, Cự Khối, Trung Thành, Tiền Phong, Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Quyết Chiến, Tân Hưng, Đại Hưng, Thừa Thiên, Quang Minh, Kim Lan ) vào thành phố TP. Hà Nội. [ 11 ]Ngày 31 tháng 5 năm 1961, Hội đồng nhà nước ban hành Quyết định 78 – CP [ 12 ]. Theo đó, địa giới và những đơn vị chức năng hành chính của huyện Gia Lâm được kiểm soát và điều chỉnh lại như sau :

 • Sáp nhập toàn bộ Quận VIII (gồm 6 xã: Hồng Tiến, Long Biên, Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Tiến Bộ, Việt Hưng); thị trấn Yên Viên và 5 xã: Dương Hà, Đình Xuyên, Ninh Hiệp, Quang Trung, Tiền Phong thuộc huyện Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh); 2 xã: Phù Đổng, Trung Hưng thuộc huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh); 2 xã: Đức Thắng, Chiến Thắng thuộc huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) và xã Văn Đức thuộc huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) vào huyện Gia Lâm
 • Thành lập thị trấn Gia Lâm trên cơ sở tách phố Thượng Cát thuộc xã Thượng Thanh; phố Ga, phố Ái Mộ, phố Ngọc Lâm, xóm Giếng, xóm Chùa, xóm Chợ A, và xóm Trung Quân của thôn Ái Mộ thuộc xã Hồng Tiến.

Sau khi kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Gia Lâm có 2 thị xã : Gia Lâm, Yên Viên và 31 xã : Hồng Tiến ( Bồ Đề ), Việt Hưng, Long Biên, Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Tiến Bộ ( Gia Thụy ), Giang Biên, Phúc Lợi ( Hội Xá ), Thạch Bàn, Cự Khối, Trung Thành ( Cổ Bi ), Quyết Tiến ( Đặng Xá ), Quyết Chiến ( Phú Thị ), Quyết Thắng ( Kim Sơn ), Toàn Thắng ( Lệ Chi ), Tân Hưng ( Kiêu Kỵ ), Kim Lan, Quang Minh ( Bát Tràng ), Thừa Thiên ( Đông Dư ), Quang Trung I ( Trâu Quỳ ), Quang Trung II ( Yên Thường ), Văn Đức, Trung Hưng ( Trung Mầu ), Tiền Phong ( Yên Viên ), Đình Xuyên, Dương Hà, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Đức Thắng ( Dương Xá ), Chiến Thắng ( Dương Quang ), Đại Hưng ( Đa Tốn ) .Ngày 27 tháng 1 năm 1965, sáp nhập phố Thanh Am của xã Thượng Thanh vào thị xã Yên Viên. [ 13 ]Ngày 13 tháng 10 năm 1982, xây dựng thị xã Đức Giang trên cơ sở tách một phần diện tích quy hoạnh và dân số của thị trấn Yên Viên và 2 xã : Thượng Thanh, Việt Hưng ; xây dựng thị xã Sài Đồng trên cơ sở tách một phần diện tích quy hoạnh và dân số của 3 xã : Gia Thụy, Hội Xá, Thạch Bàn. [ 14 ]Cuối năm 2002, huyện Gia Lâm có 4 thị xã : Đức Giang, Gia Lâm, Sài Đồng, Yên Viên và 31 xã : Bát Tràng, Bồ Đề, Cổ Bi, Cự Khối, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Gia Thụy, Giang Biên, Hội Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Long Biên, Ngọc Thụy, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Trâu Quỳ, Trung Mầu, Văn Đức, Việt Hưng, Yên Thường, Yên Viên .Ngày 6 tháng 11 năm 2003, nhà nước phát hành Nghị định 132 / 2003 / NĐ-CP [ 15 ]. Theo đó, địa giới hành chính của huyện Gia Lâm được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở tách 13 đơn vị chức năng hành chính nằm ở phía nam sông Đuống và phía tây Đường vành đai 3, gồm có : 3 thị xã là Đức Giang, Gia Lâm, Sài Đồng và 10 phường : Bồ Đề, Cự Khối, Gia Thụy, Giang Biên, Hội Xá, Long Biên, Ngọc Thụy, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Việt Hưng để xây dựng Q. Long Biên .Sau khi kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Gia Lâm còn lại 10.844,66 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 190.194 người với 22 đơn vị chức năng hành chính thường trực, gồm 1 thị trấn Yên Viên và 21 xã : Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trâu Quỳ, Trung Màu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên. Tuy nhiên, Yên Viên không phải là thị xã huyện lị huyện Gia Lâm, những cơ quan hành chính huyện đóng tại xã Trâu Quỳ .Ngày 5 tháng 1 năm 2005, chuyển xã Trâu Quỳ thành thị trấn Trâu Quỳ, thị xã huyện lỵ huyện Gia Lâm. [ 16 ]Từ đó, huyện Gia Lâm có 2 thị xã và 20 xã, giữ không thay đổi cho đến nay .
Huyện Gia Lâm là nơi phát tích những danh thần của tộc Việt như : Chử Đồng Tử, Thánh Gióng – hai vị trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Nước Ta :

 • Chử Đồng Tử, vị thánh phát tích từ Văn Đức, huyện Gia Lâm
 • Thánh Gióng, vị thánh phát tích từ Phù Đổng, huyện Gia Lâm
Xem thêm  Nên sử dụng sàn nhựa hèm khóa hay sàn nhựa dán keo ?

Huyện Gia Lâm còn là quê nhà của những danh nhân, danh tướng nổi tiếng như :
Huyện Gia Lâm còn có nhiều di sản có giá trị tư liệu quý như : Lễ hội Gióng ở đền Phù Đổng đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa truyền thống phi vật thể của quả đât 2010. Thêm vào đó, vào năm 2021 nghề vàng, bạc, quỳ ở làng nghề truyền thống cuội nguồn thôn Kiêu Kỵ, thuộc xã Kiêu Kỵ cũng được Bộ văn hóa truyền thống thể thao và du lịch tôn vinh là di sản văn hóa truyền thống phi vật vương quốc .

Dưới thời phong kiến, huyện Gia Lâm có nhiều danh nhân, khoa bảng nổi tiếng như: Cao Bá Quát, Giáp Hải…

Tới thời đại Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa khỏi ách thống trị của chính sách thực dân phong kiến, đã Open nhiều danh nhân, danh tướng có công với nước như : Đặng Phúc Thông, Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn …
Gia Lâm là vùng đất với bề dày lịch sử vẻ vang gắn liền với quy trình dựng nước, giữ nước của dân tộc bản địa. Là vùng đất gắn liền với truyền thuyết thần thoại lịch sử vẻ vang như Thánh Gióng ( xã Phù Đổng ) hay sự tích về Chử Đồng Tử ( xã Văn Đức ) một trong số Tứ bất tử được thờ phụng tại nhiều đền phủ .Sự hình thành tăng trưởng Thiền phái Trúc Lâm và Phật hoàng Trần Nhân Tông gắn liền với di tích lịch sử Chùa Báo Ân ( xã Dương Quang ) nơi ngài chọn làm cứ địa để Hoằng Pháp cũng như quy trình hình thành tổ vị thứ hai. Hay tục thờ Tứ pháp trong đó có Bà Keo Pháp Vân ở Chùa Keo ( xã Kim Sơn ) và nhiều chùa khác .Tín ngưỡng, ý niệm cầu lộc như việc đi xin lộc Bà Chúa Kho ( Thành Phố Bắc Ninh ) thì phải xin, lễ ở đền Bà Tấm Ỷ Lan ( xã Dương Xá ) trước vì bà Ỷ Lan đồng ý chấp thuận thì Bà Chúa Kho mới được mở kho, hay việc tôn vinh những vị anh hùng có công giúp vua đánh giặc được thờ phụng ở nhiều đình, đền những thôn làng .Các di vật tại những di tích lịch sử bộc lộ sự tinh xảo trong thẩm mỹ và nghệ thuật điêu khắc gỗ, chạm khắc, nghệ thuật và thẩm mỹ kiến trúc, tinh xảo trong việc đúc chuông … qua nhiều thời kỳ .
Gia Lâm hiện là huyện chiếm hữu nhiều di tích lịch sử cấp Quốc gia có nhiều giá trị nghiên cứu và điều tra về văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, kiến trúc, nghệ thuật và thẩm mỹ …Hiện nay Gia Lâm có tới 68 di tích lịch sử được Bộ văn hóa truyền thống thông tin ( nay là Bộ văn hóa truyền thống thể thao và du lịch ) công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia và cả trăm di tích lịch sử đã được thành phố xếp hạng. Tiêu biểu một số ít những di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp Quốc gia như :

 • Đền Gióng (đền Phù Đổng) xã Phù Đổng. Di tích cấp Quốc gia đặc biệt 2013.
 • Đình Gióng Mốt, làng Đổng Xuyên thuộc xã Đặng Xá, thờ Thánh Mẫu – người đã sinh thành và giáo dưỡng Phù Đổng Thiên Vương. được xếp hạng di tích nghệ thuật cấp quốc gia năm 1995 [20].
 • Đình Chử Xá, Lăng Cù Vân xã Văn Đức. Di tích lịch sử kiến trúc và nghệ thuật cấp Quốc gia 1990.
 • Chùa Bà Tấm (đền Ỷ Lan) xã Dương Xá. Di tích lịch sử văn hóa và nghệ thuật cấp Quốc gia 1996.
 • Chùa Trung Quan (Đại Hùng Tự) ở xã Văn Đức. Xếp hạng di tích nghệ thuật cấp Quốc gia 1996.
 • Chùa Đào Xuyên (Thánh Ân Tự) ở xã Đa Tốn. Di tích nghệ thuật, kiến trúc cấp Quốc gia 1990.
 • Cụm di tích đình, chùa (Sùng Phúc Tự), đền nghè Kiêu Kỵ ở xã Kiêu Kỵ. Di tích lịch sử và văn hóa cấp quốc gia 1996.
 • Đình Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Xếp hạng di tích cấp Quốc gia 1996.
 • Đình Gia Lâm ở xã Lệ Chi. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia 1993.
 • Chùa Sủi (Đại Dương Sùng Phúc Tự). Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia 1989.
 • Chùa Phúc Nương xã Yên Thường. Di tích lịch sử và nghệ thuật cấp Quốc gia 1995.
 • Đình Ngọc Động xã Đa Tốn. Di tích lịch sử và văn hóa cấp Quốc gia 1990.
 • Chùa Nành (Pháp Vân Tự) xã Ninh Hiệp. Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia 1989.
 • Đình Giao Tự ở xã Kim Sơn. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia 1993.
 • Cụm di tích đình, nghè Sen Hồ xã Lệ Chi. Di tích kiến trúc và nghệ thuật cấp Quốc gia 1992.
 • Đình thôn Vàng xã Cổ Bi. Xếp hạng di tích kiến trúc và nghệ thuật cấp Quốc gia 1995.
 • Miếu Công Đình xã Đình Xuyên. Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia 1992.
 • Đền Trúc Lâm xã Đình Xuyên. Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia 1992.
 • Chùa Linh Quy (Hoa Nghiêm Tự) xã Kim Sơn. Di tích nghệ thuật cấp quốc gia 1996.
 • Đình Gia Lâm xã Lệ Chi. Di tích lịch sử và văn hóa cấp Quốc gia 1993.
 • Đình Khoan Tế xã Đa Tốn. Di tích lịch sử và văn hóa cấp Quốc gia 1996.
 • Chùa Hương Hải Thiền (Hương Hải Tự) xã Lệ Chi. Di tích kiến trúc và nghệ thuật cấp quốc gia 1996.
 • Đình Trân Tảo xã Phú Thị. Di tích kiến trúc và nghệ thuật cấp Quốc gia 1990.
 • Chùa Keo (Báo Ân Trùng Nghiêm Tự) xã Kim Sơn. Di tích kiến trúc nghệ thuật 1993.
 • Chùa thôn Cam (Sùng Nghiêm Tự) xã Cổ Bi. Di tích nghệ thuật và kiến trúc cấp Quốc gia 1996.
 • Đình Thuận Tốn xã Đa Tốn. Di tích nghệ thuật và kiến trúc cấp Quốc gia 1996.
 • Đình, nghè Kim Sơn xã Kim Sơn. Di tích nghệ thuật và kiến trúc cấp Quốc gia 1992.
 • Đình chùa, đền, miếu Tế Xuyên xã Đình Xuyên. Di tích kiến trúc và nghệ thuật cấp Quốc gia 1992.
 • Đình To Khê xã Phú Thị. Di tích nghệ thuật cấp Quốc gia 1995.
 • Chùa Cự Đà (Cự Đà Tự) xã Đa Tốn. Di tích kiến trúc và nghệ thuật cấp Quốc gia 1996.
Xem thêm  Cấu Trúc Dạng Bài “ To What Extent Là Gì ? What Extent In Vietnamese

Hội Gióng ( diễn ra vào ngày 9 tháng 4 âm lịch, tại đền Gióng, xã Phù Đổng ) đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa truyền thống phi vật thể đại diện thay mặt của quả đât. Ở TP. Hà Nội có hai Lễ hội Gióng, một ở đền Sóc thuộc huyện Sóc Sơn ( diễn ra vào ngày 6 tháng Giêng ) và một ở đền Phù Đổng ( đền Gióng ) thuộc huyện Gia Lâm nhằm mục đích tưởng niệm và tri ân công đức của Thánh Gióng. Lễ hội Gióng ở huyện Gia Lâm tổ chức triển khai muộn hơn và có những đặc trưng rất riêng. Hàng năm, liên hoan truyền thống lịch sử này lôi cuốn sự chăm sóc của hành khách thập phương .

 • Thôn Đình Vỹ – xã Yên Thường có lễ hội truyền thống hàng năm vào ngày 20-08 (âm lịch) và đình làng thờ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đây là nơi có truyền thống đấu tranh và là một trong hàng trăm nơi hậu phương vững chắc cho kháng chiến trong cả nước. Ngoài ra, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo luôn được giữ gìn và phát huy nên có rất nhiều con em trong làng đỗ vào các trường Đại học trong cả nước.
 • Lễ hội đền (chùa) Bà Tấm hay lễ hội đền Ỷ Lan ở xã Dương Xá. Lễ hội thường tổ chức hàng năm từ ngày 19 đến ngày 21 tháng Hai âm lịch. Đây là một lễ hội lớn với nhiều nghi thức tế lễ và các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân trong vùng và khách thập phương về dự.
 • Lễ hội Sủi trong khuôn viên chùa Sủi (Đại Dương Sùng Phúc Tự) ở xã Phú Thị. Lễ hội hàng năm thường tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch nhằm suy tôn Nguyên phi Ỷ Lan và Tây Vị đại vương tướng quân Đào Liên Hoa. Lễ hội có nhiều trò chơi vui như: chọi gà, đấu cờ, tổ tôm điếm, đập niêu, hát quan họ, rước kiệu, dâng hương của các thôn xã lân cận… Trong ngày này cả làng Sủi (thôn Phú Thụy) thường có tục nặn bánh trôi.
 • Lễ hội làng Kiêu Kỵ trong khuôn viên cụm di tích đình chùa nghè thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ nhằm suy tôn Nguyễn Chế Nghĩa một vị tướng đời Trần. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng Tám âm lịch hàng năm tương truyền là ngày mất của ông. Đây là một lễ hội lớn có nhiều nghi thức như tế lễ, dâng hương, hát chầu văn, hầu đồng. Trước đây lễ hội còn có rước kiệu đến tận sông Ghênh (đoạn chảy qua xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) là nơi ngài mất sau đó được dân làng Kiêu Kỵ lập đền thờ. Ngoài ra lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian.

Hai vị trong Tứ bất tử ( chữ Hán : 四不死 ) là tên gọi chung của bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Nước Ta :

 • Phù Đổng Thiên Vương hay Thánh Gióng, vị thánh phát tích từ xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm – tượng trưng cho sức mạnh tuổi trẻ và tinh thần chống ngoại xâm bất diệt.
 • Chử Đồng Tử, còn được gọi là Chử Đạo Tổ, vị thánh phát tích từ xã Văn Đức, huyện Gia Lâm – tượng trưng cho lòng hiếu nghĩa, hôn nhân và tình yêu bất tử.

Đại học, cao đẳng[sửa|sửa mã nguồn]

Giáo dục đào tạo Phổ Thông[sửa|sửa mã nguồn]

Trên địa phận huyện có nhiều trường bậc Trung học đại trà phổ thông như :

 • Trường THPT Yên Viên
 • Trường THPT Dương Xá
 • Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
 • Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm
 • Trường THPT Lê Ngọc Hân
 • Trường THPT Lý Thánh Tông
 • Trường THPT Tô Hiệu
 • Trường THPT Bắc Đuống

Gia Lâm với lợi thế là huyện cửa ngõ phía Đông của Hà Nội Thủ Đô có nhiều tuyến giao thông vận tải quan trọng. Các làng nghề, làng có nghề tăng trưởng ở nhiều ngành nghề như gốm sứ, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm, kinh doanh, cây giống ăn quả ngắn và lâu năm, cơ kim khí … Cùng với quy trình đô thị hóa và sự tăng trưởng của xã hội nhiều làng nghề thuộc nhóm như mây tre đan, dâu tằm đang bị mai một dần .

Nghề gốm truyền thống cuội nguồn[sửa|sửa mã nguồn]

Làng gốm sứ Bát Tràng, Kim Lan một nét đẹp nghề gốm truyền thống cuội nguồn : Ở Nước Ta có nhiều nơi làm nghề gốm sứ trong đó có làng nghề gốm Bát Tràng, Kim Lan có từ lâu nay là hai xã cùng tên thuộc huyện Gia Lâm, ngoài thành phố Thành Phố Hà Nội. Từ thế kỷ XV sử sách đã ghi chép nhiều về những mẫu sản phẩm ở đây. Gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả ở nhiều nơi trên quốc tế .Sản phẩm gốm sứ truyền thống cuội nguồn của Bát Tràng có bát, đĩa, ấm, chén, lục bình, đôn, chậu … Ngày nay gốm sứ Bát Tràng rất phong phú về chủng loại, đa dạng chủng loại về sắc tố hình dáng nhưng nét truyền thống cuội nguồn vẫn giữ được phong thái riêng. Gốm sứ đã xuất hiện tại nhiều thị trường trên quốc tế như : bát khắc hoa sang Thụy Điển, lọ quả dưa sang Nga, lọ chè sang Pháp … và nhiều loại sản phẩm khác như những loại bình, lọ hoa, đèn gốm, vật tư gốm thiết kế xây dựng …Trong nghề gốm ngoài những yếu tố về đất, nhiệt độ nung, tạo dáng … còn rất quan trọng ở kỹ thuật men. Có 1 số ít màu men độc lạ sau một thời hạn dài tưởng đã bị thất truyền nhưng nhờ sự học hỏi tìm tòi mày mò của những nghệ nhân gốm sứ đã được Phục hồi lại .Các loại men rạn, men lá dong, men xê da đông … Ngày nay Bát Tràng cũng là nơi thăm quan của hành khách khi đến Thành Phố Hà Nội cùng với du lịch những tuyến điểm dọc sông Hồng của Thành Phố Hà Nội – thủ đô hà nội văn hiến – một mảnh đất tổ của nhiều nghề trong đó có nghề gốm .
Các làng nghề truyền thống lịch sử, làng nghề, nghề truyền thống cuội nguồn, làng nghề, nghề phụ tập trung chuyên sâu ở huyện :

Xem thêm  Quá cảnh là gì? Những lưu ý khi quá cảnh hàng hóa tại Việt Nam?

Xe buýt nội thành của thành phố liên kết với[sửa|sửa mã nguồn]

 • Vinhomes Ocean Park (E01, E02, E03)
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam (11, 59)
 • KĐT Đặng Xá (100, 158)
 • Trung Mầu (10B)
 • Bát Tràng (47A)
 • Kiêu Kỵ (47B)
 • Lệ Chi (52A)
 • Đặng Xá (52B)
 • Dương Quang (69)

Các tuyến xe buýt hoạt động giải trí :[sửa|sửa mã nguồn]

Tuyến xe buýt Ghi chú Lộ trình trong khu vực huyện Gia Lâm
10A(Long Biên – Từ Sơn) … – Cầu Đuống – Hà Huy Tập – Đặng Phúc Thông – Dốc Lã -…
10B(Long Biên – Trung Mầu) … – Cầu Đuống – Hà Huy Tập – Đặng Phúc Thông – Dốc Lã – Ninh Hiệp – Phù Đổng – Trung Mầu
11(Công viên Thống Nhất – HVNN Việt Nam) … – Nguyễn Đức Thuận – Ngô Xuân Quảng – HVNN Việt Nam
15(Bến xe Gia Lâm – Phố Nỉ) … – Cầu Đuống – Hà Huy Tập – Thiên Đức -…
17(Long Biên – Nội Bài) … – Cầu Đuống – Hà Huy Tập – Thiên Đức -…
40(Công viên Thống Nhất – Văn Lâm) … – Nguyễn Đức Thuận – Nguyễn Bình -…
43(Công viên Thống Nhất – Đông Anh) … – Cầu Đuống – Hà Huy Tập – Thiên Đức -…
47A(Long Biên) … – Đê Long Biên Xuân Quan – Bát Tràng (cách cổng chợ gốm Bát Tràng 100m)
47B(ĐHKT Quốc dân – Kiêu Kỵ) … – Đường dẫn cầu Thanh Trì – Đê Long Biên Xuân Quan – Ngã ba Bát Tràng – Đường liên xã Kim Lan Văn Đức -… – Đường 179 – Kiêu Kỵ (trước cổng cụm sản xuất làng nghề tập trung)
52A(Công viên Thống Nhất – Lệ Chi) … – Nguyễn Đức Thuận – Cầu vượt Phú Thị – Ỷ Lan – Dương Xá – Ngã tư Sủi – Nguyễn Huy Nhuận – Phú Thị – Keo – Kim Sơn – Lệ Chi (Gia Lâm) – Rẽ phải vào trường Cao đẳng Dệt may Hà Nội (cơ sở 2) – Quay đầu trường Cao đẳng Dệt may Hà Nội (cơ sở 2) – Cửa hàng Hapromart (Lệ Chi – Gia Lâm)
52B(Công viên Thống Nhất – Đặng Xá) … – Nguyễn Đức Thuận – Nguyễn Bình – Kiêu Kỵ – Ỷ Lan – Đặng Xá
54(Long Biên – Bắc Ninh) … – Cầu Đuống – Hà Huy Tập – Đặng Phúc Thông – Dốc Lã -…
59(Đông Anh – HVNN Việt Nam) … – Thiên Đức – Hà Huy Tập – Cầu Đuống -… – Nguyễn Đức Thuận – Ngô Xuân Quảng – HVNN Việt Nam
69(Trần Khánh Dư – Dương Quang) … – Đường gom cầu Thanh Trì – Giáp Hải – Đa Tốn – Cầu Ngọc Động – Kiêu Kỵ – Ỷ Lan – Dương Xá – Dương Quang (chợ Yên Mỹ)
100(Long Biên – KĐT Đặng Xá) … – Nguyễn Đức Thuận – Khu đô thị Đặng Xá – Đường nội bộ ĐX2 – Đường vành đai nội bộ KĐT Đặng Xá – KĐT Đặng Xá (cạnh sân bóng nhà CT3 KĐT Đặng Xá)
122(Bến xe Gia Lâm – KCN Bắc Thăng Long) … – Thiên Đức -…
158(Bến xe Yên Nghĩa – Khu đô thị Đặng Xá) … – Nguyễn Đức Thuận – Khu đô thị Đặng Xá
E01(Bến xe Mỹ Đình – Vinhomes Ocean Park) … – Đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Đường nội bộ KĐT Vinhomes Ocean Park – Khu đô thị Vinhomes Ocean Park (điểm đỗ xe buýt)
E02(Hào Nam – Vinhomes Ocean Park) … – Nguyễn Đức Thuận – Lý Thánh Tông – Đường nội bộ KĐT Vinhomes Ocean Park – Khu đô thị Vinhomes Ocean Park (điểm đỗ xe buýt)
E03(Cầu Diễn – Vinhomes Ocean Park) … – Đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Đường nội bộ KĐT Vinhomes Ocean Park – Khu đô thị Vinhomes Ocean Park (điểm đỗ xe buýt)

Phát triển đô thị[sửa|sửa mã nguồn]

Những năm gần đây, quy trình đô thị hóa diễn ra nhanh gọn trên địa phận huyện, với sự Open một loạt những khu đô thị mới như khu đô thị Đặng Xá, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Trâu Quỳ, Ninh Hiệp … Điều này giúp tăng đáng kể dân số của huyện cũng như tỉ lệ dân thành thị .Bên cạnh nhưng quyền lợi tích cực mà nó đem lại, hệ lụy mà quy trình đô thị hóa gây ra cũng không hề nhỏ. Đó là ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, giảm tỉ lệ cây xanh, rủi ro tiềm ẩn ngập lụt tăng do diện tích quy hoạnh đất giảm, mặt phẳng bê tông và nhựa đường tăng .Song tỉ lệ đường đô thị trên địa phận huyện còn thấp, 1 số ít tuyến đang xuống cấp trầm trọng nghiêm trọng, điểm hình như đường Hà Huy Tập, Đặng Phúc Thông, Ninh Hiệp, Dốc Lã, Đình Xuyên, Dương Hà, cầu Đuống và đường dẫn từ đường Hà Huy Tập lên cầu Đuống, … nhưng vẫn chưa được thay thế sửa chữa, rình rập đe dọa nghiêm trọng đến bảo đảm an toàn người tham gia giao thông vận tải. [ 21 ]Việc khai thác cát quá mức trên dòng sông Đuống cũng chưa được giải quyết và xử lý triệt để, việc lấn chiếm xảy ra ngay trên khu vực đê tại Yên Viên, rình rập đe dọa nghiêm trọng bảo đảm an toàn đê điều, nhưng vẫn chưa được giải quyết và xử lý. [ 22 ]

Hầu hết sông hồ trên địa bàn đều đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt như sông Cầu Bây, Bắc Hưng Hải, hệ thống mương Bắc Đuống. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chưa cao của người dân cũng như người sản xuất nông nghiệp, do quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, và không thể không kể đến là do sự làm ngơ, bao che hoặc thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trong hệ thống chính quyền địa phương…[23][24]

Người dân luôn mong chờ những giải pháp triệt để và hiệu quả trong quá trình đô thị hoá huyện nhà của lãnh đạo các cấp.[cần dẫn nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button