Tin tổng hợp

giá như trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giá như có thêm cái nhỏ hơn nữa để làm sạch được cái này.

If only there were a smaller one to clean this one.

OpenSubtitles2018. v3

Có quá nhiều điều mà em ước rằng giá như anh hiểu.

So many things that I wish you knew .

QED

Giá như mẹ gọi trước.

I wish you’d called first.

OpenSubtitles2018. v3

Giá như bố có thể!

I wish there was, man.

OpenSubtitles2018. v3

Chưa bao giờ các đời sống hoang dã dễ tổn thương và quí giá như ngày hôm nay.

Never have those wildernesses been as fragile and as precious as they are today.

OpenSubtitles2018. v3

(Giăng 12:1-7) Làm sao chỉ danh tiếng không thôi lại quí giá như vậy?

(John 12:1-7) How could a mere name be so precious?

jw2019

Giá như tôi đã nghĩ ngay đến việc quay phim ngay khi thứ này tới, nhưng…

I wish I had thought to be shooting this the moment this stuff first arrived, er, but…

OpenSubtitles2018. v3

Ta sẽ cắt đầu mi, gã lùn.. giá như nó cao hơn một chút!

I would cut off your head, Dwarf if it stood but a little higher from the ground.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy nói: “Những điều này rất tốt, giá như Đức Chúa Trời hiện hữu”.

He said, “These things would be very nice if only God existed.”

jw2019

Và nói cho bà biết chồng bà đáng giá như thế nào

And tell her of her husband’s worth.

Xem thêm  Trọng tải là gì? Phân biệt trọng tải với tải trọng thế nào?

OpenSubtitles2018. v3

Anh không được đánh giá như thế dựa vào sự xứng đáng được.

You don’t judge shit like this based on merit.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ giá như chúng ta nghe được họ đang nói gì nhỉ.

Now, if we could only hear what they’re saying.

OpenSubtitles2018. v3

Nói một cách chính xác thì Con ấy quý giá như thế nào đối với Cha ngài?

Just how dear was this Son to his Father ?

jw2019

Giá như chúng ta thu được khẩu súng hay gì đó.

If we got the gun or something.

OpenSubtitles2018. v3

Tích trữ quần áo quý giá như đất sét,

And stores up fine clothing like the clay,

jw2019

Hôm nay, giá cổ phiếu của họ rớt giá như thác đổ.

The stock price plunged like the waterfall.

OpenSubtitles2018. v3

Giá như Darwin còn sống tới ngày nay.

If only Darwin lived today.

ted2019

Sự sống bạn quý giá như thế nào?

How Precious Is Your Life?

jw2019

Giá như mình có thể quay lại thời xưa và gặp người khác!”.

If only I could turn back the clock and begin again with another marriage mate!’

jw2019

Vỏ quýt lâu năm cũng đáng giá như nhân sâm lâu năm vậy.

Old orange peel is as precious as old ginseng.

OpenSubtitles2018. v3

TỪ BAO thế kỷ nay nhiều người xem thập tự giá như dấu hiệu đạo đấng Christ.

FOR centuries multitudes have accepted the cross as a symbol of Christianity.

Xem thêm  Tinh dầu (Essential Oil) là gì và có công dụng như thế nào? - Tin Tức VNShop

jw2019

Chỉ mình tôi biết tôi phải trả giá như thế nào.

Only I know how much I paid for it.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tự hỏi bảo hiểm của siêu anh hùng sẽ phải có giá như thế nào.

I wonder how much superhero insurance policy would cost.

ted2019

Chúng ta ko đáng giá như điện hạ của mình.

We’re not all as precious as our Royal Highness.

OpenSubtitles2018. v3

Giá như 90 năm nữa ta mới gặp nhau.

I wish we’d have met in 90 years.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button