Tin tổng hợp

Giá sàn (Price Floor) trong kinh tế vi mô là gì?

Giá sàn ( tiếng Anh : Price Floor ) là một trong những cách nổi bật biểu lộ sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động giải trí của thị trường trên cơ sở mô hình cầu – cung .

Price-Floor

Giá sàn

Khái niệm

Giá sàn trong tiếng Anh gọi là: Price Floor.

Giá sàn là mức giá tối thiểu mà nhà nước qui định. Trong trường hợp này, người mua không thể trả giá với mức giá thấp hơn giá sàn. 

Khi định ra giá sàn về một loại hàng hoá, nhà nước muốn bảo vệ quyền lợi của những người đáp ứng hàng hoá .Khi nhà nước cho rằng mức giá cân đối trên thị trường là thấp, nhà nước hoàn toàn có thể qui định một mức giá sàn – với tính cách là một mức giá tối thiểu mà những bên thanh toán giao dịch phải tuân thủ – cao hơn .Khi không được mua, bán hàng hoá với mức giá thấp hơn giá sàn, trong trường hợp này, những người bán hàng hoá có vẻ như sẽ có lợi. Nhờ việc kiếm soát giá của nhà nước, họ có năng lực bán hàng hoá với mức giá cao hơn giá cân đối thị trường .Một biểu lộ của việc định giá sàn là chủ trương tiền lương tối thiểu .Khi qui định mức lương tối thiểu cao hơn mức lương cân đối trên thị trường ( và chỉ trong trường hợp này, chủ trương giá sàn mới có ý nghĩa ), nhà nước kì vọng rằng những người lao động sẽ khấm khá hơn, nhờ có được mức lương cao hơn .giá sànHình 1 : Hoạt động của thị trường lao động khi có chủ trương tiền lương tối thiểu

Xem thêm  Tết tiếng Anh là gì? Tết cổ truyền và Tết tây trong văn hóa Việt

Hình 1 cho thấy một chính sách như vậy có thể dẫn đến những hậu quả gì. 

Khi chưa có sự can thiệp của nhà nước, thị trường lao động cân đối tại điểm E, nơi mà đường cầu DL và đường cung SL về lao động cắt nhau. Mức lương cân đối là w *, số lượng lao động cân đối là L * .Giả sử nhà nước qui định mức lương tối thiểu là w1 cao hơn mức lương cân đối w *. Tại mức lương w1, lượng cầu về lao động của những doanh nghiệp giảm xuống thành LD1, trong khi lượng cung về lao động lại tăng lên thành LS1 .thị trường rơi vào trạng thái không cân đối, với một lương dư cung là ( LS1 – LD1 ). Lượng dư cung này bộc lộ số người thất nghiệp, tức những người muốn đi làm với mức lương w1 tuy nhiên lại không tìm được việc làm .Do chủ trương của nhà nước, tiền lương không hề tự kiểm soát và điều chỉnh theo hướng hạ xuống để ” khử ” lượng dư cung nói trên. Nói cách khác, thị trường không còn năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh để trở về trạng thái cân đối .Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, mặc dầu chủ trương tiền lương tối thiểu được phong cách thiết kế nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của những người lao động, tuy nhiên nó lại hoàn toàn có thể làm phát sinh nhiều yếu tố .Những người được lợi nhờ chủ trương này chỉ nằm trong số những người lao động như mong muốn có được việc làm, và số lượng những người này ít hơn trước ( LD1 so với L * ) .

Xem thêm  sắc tộc trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong khi đó, số người thất nghiệp tăng lên (trong ví dụ của chúng ta, trước kia trên thị trường không tồn tại hiện tượng thất nghiệp). Trong số này có cả những người trước đây vẫn tìm được việc làm do lượng cầu về lao động là L* cao hơn LD1. 

Ngoài ra, do trên thị trường tồn tại hiện tượng kỳ lạ dư cung, thế mặc cả giữa những người dịch vụ thuê mướn lao động và những người đáp ứng lao động cũng khác trước. Những người cho thuê lao động sẽ có một vị thế tốt hơn để hoàn toàn có thể đưa ra những qui định bất lợi cho những người muốn xin việc .Rõ ràng, chủ trương tiền lương tối thiểu nói riêng, cũng như chủ trương giá sàn nói chung cũng hoàn toàn có thể gây ra những tổn hại đáng kể cho những người mà bắt đầu chủ trương này muốn bảo vệ .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Vi mô, PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button