Tin tổng hợp

già trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

8 Còn nếu chúng ta bị giới hạn bởi tuổi già hay các vấn đề sức khỏe thì sao?

8 What if you are limited in what you can do because of advanced age or health problems?

jw2019

Đúng là ông già con.

That’s the old boy, all right.

OpenSubtitles2018. v3

Ước gì lão già Falcone gặp chuyện gì đó trước khi lão sờ tới một người trong chúng ta.

I wish something would happen to old man Falcone before he comes after one of us.

OpenSubtitles2018. v3

Chào, bạn già.

Hello, old boy.

OpenSubtitles2018. v3

Họ được gọi là Những Mái Đầu Bạc—tất cả đều 60 tuổi hoặc già hơn.

They were known as the Silver Greys—all 60 years of age or older.

LDS

Tôi không cần được gọi bằng ” ông ” để thấy già hơn đâu.

I don’t need ” mister ” to make this body feel any older.

OpenSubtitles2018. v3

Tốc độ phát sinh thần kinh sẽ giảm khi chúng ta già đi, nhưng nó vẫn diễn ra.

So the neurogenesis rate will decrease as we get older, but it is still occurring.

ted2019

Linh hồn của những người già và tàn tật bị bỏ lại đây cho tới chết.

Spirits of the old and infirm who are left here to die.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù mật độ mô vú thường giảm khi chúng ta già đi, có đến 1/3 phụ nữ vẫn có mô vú dày trong nhiều năm sau khi mãn kinh.

Xem thêm  Tìm hiểu và hẹn hò vốn chẳng hề giống nhau, nhưng nhiều lúc chúng ta lại tưởng lầm là một

And although breast density generally declines with age, up to a third of women retain dense breast tissue for years after menopause.

ted2019

Chúng ta thường nghe “cám ơn”, “không có chi”, hoặc những lời tương tự trên môi của các Nhân Chứng trẻ lẫn già, người mới cũng như lâu năm khi họ kết hợp để thờ phượng trong tình anh em vui vẻ.

We frequently hear “thank you,” “you’re welcome,” or similar expressions on the lips of young and old as well as new and longtime Witnesses as they join in worship and happy fellowship.

jw2019

Do tuổi già hoặc bệnh tật mà một số anh chị có số giờ rao giảng rất hạn chế.

Because of age or infirmity, the amount of time that some are able to preach the good news is very limited.

jw2019

8 “Những ngày gian-nan” của tuổi già không được toại nguyện—có lẽ rất buồn nản—cho những người không nghĩ gì đến Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại và những người không có sự hiểu biết về ý định vinh hiển của Ngài.

8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought to their Grand Creator and who have no understanding of his glorious purposes.

jw2019

Tại sao Ra-chên rất muốn có những trái phong già của con trai Lê-a?

Why was Rachel so interested in obtaining the mandrakes of Leah’s son?

jw2019

Xem thêm: Mỡ Công nghiệp là gì? Dùng Mỡ Công nghiệp có nên hay không?Dầu Công nghiệp | Dau Cong Nghiep | Dầu mỡ công nghiệp | Dau mo cong nghiep | Dầu nhờn công nghiệp | dầu nhớt | dầu nhờn

Xem thêm  Lý thuyết Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính hay, ngắn gọn

Giống như gã Smith già.

Same old Smith.

OpenSubtitles2018. v3

Và những người trẻ ấy trở nên già đi.

And those young people become older people .

QED

Đáng ra ta phải yêu quí nó như con, nhưng nó không trông được gì ở ông già như ta.

Doomed to wait upon an old man, who should have loved her as a father.

OpenSubtitles2018. v3

Các thế hệ sau Ioannes Vatatzes đều nhìn nhận ông mới chính là vị “Cha già của người Hy Lạp.”

The generations after John Vatatzes looked back upon him as “the Father of the Greeks.”

WikiMatrix

Thế khi một người đau bệnh hoặc qua đời vì tuổi già thì do lỗi của ai?

Who, though, is to blame when someone gets sick or dies because of old age?

jw2019

Đó là một bà già bị bệnh.

She’s a sick old lady.

OpenSubtitles2018. v3

Phỏng nước sôi với chất lỏng nóng là phỏng thường gặp nhất ở trẻ em và người già .

Scald burns with hot liquid are the most common burns to children and older adults .

EVBNews

Họ đã so sánh để các phi hành gia – những người trưởng tàu già người căng buồn rộng mở đại dương trong đôi xuồng hàng ngàn dặm từ một hòn đảo nhỏ.

They have been compared to astronauts — these elder navigators who sail vast open oceans in double-hulled canoes thousands of miles from a small island .

ted2019

Đó không phải là sở thích nhất thời của một bà già mất trí.

Xem thêm  4 bộ võ công cực mạnh nhưng chẳng ai dám học trong truyện Kim Dung

It was not the ravings of some mad old lady.

OpenSubtitles2018. v3

Không nói con chuột mà là ông già!

Not the rat, the dad!

OpenSubtitles2018. v3

Một lão già làm gì với 8 con ngựa chứ?

What’s one old man doing with eight horses?

OpenSubtitles2018. v3

Nói mau, ông già!

Talk fast, bub!

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button