Tin tổng hợp

Chế độ sở hữu là gì? Sự khác nhau giữa khái niệm quyền sở hữu và chế độ sở hữu?

Chế độ sở hữu là gì ? Sự khác nhau giữa khái niệm quyền sở hữu và chính sách sở hữu ? Sự khác nhau giữa khái niệm quyền sở hữu và chính sách sở hữu giúp đưa ra những điều tra và nghiên cứu nội hàm và trên cơ sở đó nhằm mục đích xác lập một chính sách quản trị đất đai thích hợp .

1. Chế độ sở hữu là gì?

Chế độ sở hữu là chính sách pháp lí gồm tổng thể và toàn diện những quy phạm Luật hiến pháp lao lý hình thức sở hữu so với của cải vật chất mà trước hết là những tư liệu sản xuất, những tư liệu hoạt động và sinh hoạt, tiêu dùng và những gia tài khác.

2. Sự khác nhau giữa khái niệm quyền sở hữu và chế độ sở hữu

Thuật ngữ “quyền sở hữu” và chế độ sở hữu được sử dụng phổ biến trong sách, báo pháp lý ở nước ta song về mặt học thuật dường như ít có sự phân biệt một cách đầy đủ và toàn diện về hai thuật ngữ này. Việc tìm hiểu sự khác nhau giữa hai khái niệm này rất cần thiết để đi sâu nghiên cứu nội hàm của chúng và trên cơ sở đó nhằm xác lập một cơ chế quản lý đất đai thích hợp khắc phục các khuyết tật của chế độ sở hữu toàn dân.

Về mặt lịch sử dân tộc quan hệ sở hữu với tư cách là quan hệ kinh tế tài chính Open trước khi pháp lý sinh ra. Hay nói cách khác, quan hệ sở hữu Open khi sống sót những hoạt động giải trí kinh tế tài chính sinh ra rất sớm trước khi Open nhà nước và pháp lý. Quan hệ sở hữu là một loại quan hệ xã hội giữa người và người trong quy trình chiếm hữu những của cải vật chất trong xã hội. Sẽ là thiếu sót lớn khi nói đến quan hệ sở hữu mà không đề cập đến quyền sở hữu. Khái niệm quyền sở hữu sinh ra gắn liền với sự Open của pháp lý nhằm mục đích phân biệt quyền của chủ sở hữu này ( người này ) với chủ sở hữu khác ( người khác ) so với một đối tượng người dùng sở hữu đơn cử ( gia tài ). Theo từ điển Tiếng Việt, quyền sở hữu được hiểu là “ Quyền chiếm giữ, sử dụng và định đoạt so với gia tài của mình ”. Dưới góc nhìn pháp lý, quyền sở hữu là “ phạm trù pháp lý phản ánh những quan hệ sở hữu trong chính sách sở hữu nhất định ”. Pháp luật không riêng gì dừng lại ở việc xác lập khái niệm quyền sở hữu mà còn lao lý số lượng giới hạn, thừa nhận tính hợp pháp và bảo vệ quyền của chủ sở hữu so với vật ( quyền sở hữu ). Như vậy khoa học pháp lý ý niệm quyền sở hữu là tập hợp những quyền sử dụng, quyền tận hưởng, quyền chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, cho thuê, thế chấp ngân hàng ; quyền khuyến mãi cho, tàn phá, thủ tiêu đối tượng người dùng sở hữu theo luật định v.v.. Tựu trung lại, quyền của chủ sở hữu gồm có ba nhóm quyền : quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt so với đối tượng người tiêu dùng sở hữu. Song hành với sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, những quyền này cũng hoạt động, tăng trưởng theo khuynh hướng tập trung chuyên sâu hoặc phân tách ra. Theo đó, những quyền trên cũng hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu vào chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chuyển giao một hoặc một nhóm quyền cho chủ sở hữu khác triển khai trong khuôn khổ quyền sở hữu của mình được pháp lý lao lý. Ví dụ : Chủ sở hữu ruộng đất hoàn toàn có thể chuyển quyền sử dụng đất của mình cho nhà tư bản kinh doanh thương mại nông nghiệp thực thi trải qua hình thức cho thuê nhà mà không tác động ảnh hưởng đến quyền sở hữu của mình sau thời hạn thuê đất. Sự phân giải, chuyển giao những quyền của chủ sở hữu làm cho vai trò của chủ sở hữu năng động hơn, đặc biệt quan trọng là trong nền kinh tế thị trường. Khi những quan hệ sở hữu được thể chế thành pháp luật và chính sách quản lý và vận hành nhất định thì hàng loạt chính sách tổ chức triển khai quản lý và vận hành hợp thành chính sách sở hữu : “ Toàn bộ quan hệ sở hữu trong xã hội hợp thành chính sách sở hữu – nền tảng của xã hội tương ứng với mỗi phương pháp sản xuất ”. Chế độ sở hữu không chỉ là một yếu tố cơ bản xác lập nền tảng của một chính sách xã hội mà còn luôn luôn bộc lộ thực chất của xã hội đó. Nếu chính sách sở hữu được thiết lập tương thích với những quy luật khách quan thì nó sẽ tạo môi trường tự nhiên tốt, thôi thúc cho nền kinh tế tài chính tăng trưởng ; ngược lại nó sẽ ngưng trệ nền kinh tế tài chính. Vì vậy, không hề thiết lập chính sách sở hữu một cách chủ quan, nóng vội mà phải tùy thuộc vào đặc thù, trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất của xã hội.

Xem thêm  Hàng hóa trung gian là gì? Hàng hóa trung gian và Tổng sản phẩm quốc nội

khai-niem-quyen-so-huu-va-che-do-so-huu%282%29khai-niem-quyen-so-huu-va-che-do-so-huu%282%29

 Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Xem thêm: Quyền sở hữu là gì? Quy định của Bộ luật dân sự về quyền sở hữu?

3. Cơ sở xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

Trước đây, Nước Ta cũng giống như nhiều nước trên quốc tế thừa nhận sự sống sót cả nhiều hình thức sở hữu khác nhau về đất đai. Hiến pháp 1980 sinh ra đã là dấu mốc mang tính bước ngoặt cho sự biến hóa về chủ sở hữu của hàng loạt đất đai trên chủ quyền lãnh thổ. Điều 19 Hiến pháp 1980 lao lý : Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản trị. Từ đây nhà nước chỉ thừa nhận suy nhất một hình thức sở hữu về đất đai đó là sở hữu toàn dân. Hình thức sở hữu này lại liên tục được chứng minh và khẳng định tại điều 17 của Hiến pháp 1992. Lý do tại sao mà hai luật đạo tối thượng-Hiến pháp 1980 và 1992 có sơ sở pháp luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân ?

Một số luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về tính tất yếu của việc quốc hữu hóa đất đai.

Học thuyết Mác-Lê nin cho rằng trái đất cần phải thay thế sửa chữa hình thức sở hữu tư nhân về đất đai bằng cách “ xã hội hóa ” đất đai trải qua việc triển khai quốc hữu hóa đất đai. Quốc hữu hóa đất đai là một việc làm mang tính tất yếu khách quan và tương thích với tiến trình tăng trưởng của xã hội loài người. Bởi những nguyên do sau : Thứ nhất, trên phương diện kinh tế tài chính, việc tích tụ, tập trung chuyên sâu đất đai sẽ đem lại hiệu suất lao động và hiệu suất cao kinh tế tài chính cao hơn so với việc sản xuất nông nghiệp trong điều kiện kèm theo duy trì hình thức sở hữu tư nhân về đất đai. Việc sở hữu tư nhân về đất đai dẫn đến việc chia nhỏ, manh mún đất đai. Điều này không tương thích với sự tăng trưởng không ngừng của lực lượng sản xuất và phương pháp sản xuất trong nông nghiệp, cản trở việc vận dụng máy móc và những thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến tân tiến vào sản xuất nông nghiệp. Để khắc phục điểm yếu kém này cần phải tích tụ, tập trung chuyên sâu đất đai trải qua việc quốc hữu hóa đất đai. Thứ hai, những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lê nin nhận thấy : đất đai không do bất kỳ ai tạo ra, có trước con người và là vật Tặng của vạn vật thiên nhiên ban tặng cho con người, mọi người đều có quyền sử dụng. Không ai có quyền biến đất đai-tài sản chung của con người thành của riêng mình .

Xem thêm  Khuyến nông là gì - Những vấn đề liên quan đến khuyến nông

Xem thêm: Quy định về quyền chiếm hữu, quyền sở hữu tài sản

Thứ ba, điều tra và nghiên cứu phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp, C.Mác đưa ra Kết luận rằng nền sản xuất tư bản chủ nghĩa càng tăng trưởng thì đất càng bạc mầu nhanh gọn.

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp được xác lập và vận hành dựa trên ba chủ thể cơ bản là chủ đất, nhà tư bản và người lao động. Xét dưới góc độ kinh tế thì hiệu quả kinh tế mà phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp mang lại dựa trên sự khai thác tối đa có xu hướng làm đất “kiệt quệ hóa” đất đai.

Mặt khác xét về phương diện xã hội, sở hữu tư nhân về đất đai vô hình dung chung trở thành phương tiện đi lại để giai cấp tư sản triển khai việc khai thác, bóc lột người lao động để làm giàu cho mình. Muốn giải phóng người lao động tiến lên thiết kế xây dựng một xã hội công minh, bình đẳng và văn minh cần phải thủ tiêu hình thức sở hữu tư nhân về đất đai của giai cấp tư sản chiếm thiểu số trong xã hội. Đồng thời, chủ nghĩa Mác-Lê nin cũng chỉ rõ thiên chức thủ tiêu hình thức sở hữu đất đai đó thuộc về những người lao động tập hợp xung quanh bộ tham mưu chỉ huy là giai cấp công nhân.

Thứ tư, quốc hữu hóa đất đai do giai cấp vô sản thực hiện phải gắn bó với vấn đề chính quyền và thiết lập chuyên chính vô sản.
Lê nin đã kế thừa và phát huy luận điểm cách mạng đó của C.Mác và Ph. Ăng ghen về quốc hữu hóa đất đai. Người cho rằng một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền công-nông là phải xác lập chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong phạm vi toàn quốc nhằm đem lại ruộng đất cho người dân.

Thứ năm, việc xóa bỏ chính sách tư hữu về ruộng đất của giai cấp tư sản phải là một quy trình triển khai lâu bền hơn, gian nan. Dù chứng minh và khẳng định rằng triển khai quốc hữu hóa đất đai là một tất yếu khách quan. Song những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lê nin cũng khẳng định chắc chắn rằng không hề xóa bỏ ngay lập tức chính sách tư hữu về ruộng đất, đây phải là một quy trình lâu dài hơn. V.I.Lênin đã chứng minh và khẳng định “ Quốc hữu hóa đất đai là một quy luật tất yếu khách quan so với bất kể nước nào làm cách mạng vô sản nhưng không nhất thiết phải triển khai ngay lập tức khi giai cấp vô sản giành chính quyền sở tại mà hoàn toàn có thể từ từ từng bước từ thấp đến cao, từ tập thể hóa đến xã hội hóa. ”

Xem thêm: So sánh quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

Như vậy, chủ nghĩa Mác-Lê nin đã là một trong những cơ sở để hình thành nên chính sách sở hữu về đất đai như ngày này ở nước ta. Theo khẳng định chắc chắn của Lê nin thì bất kỳ vương quốc nào làm cách mạng vô sản thì quốc hữu hóa đất đai cũng là một quy luật tất yếu. Và Nước Ta cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Vận dụng phát minh sáng tạo những nguyên tắc khoa học của học thuyết Mác-Lê nin về quốc hữu hóa đất đai vào thực tiễn cách mạng Nước Ta quy trình quốc hữu hóa ở nước ta đã trải qua những thời kỳ lịch sử vẻ vang. ( Phần II của bài luận ) Đặc biệt nhất là hình thức sở hữu toàn dân đã được chứng minh và khẳng định rõ ràng qua hai bản Hiến pháp 1980 và 1992. Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân của hai bản Hiến pháp trên dựa trên những cơ sở thực tiễn đa phần như sau : Thứ nhất, về mặt chính trị, ở nước ta, vốn đất đai quý báu do công sức của con người, mồ hôi, xương máu của những thế hệ người Nước Ta tạo lập nên, thế cho nên nó phải thuộc về toàn thể nhân dân. Thứ hai, về phương diện lịch sử dân tộc, ở nước ta hình thức sở hữu nhà nước về đất đai đã Open từ rất sớm và sống sót trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang tăng trưởng của dân tộc bản địa. Thứ ba, về mặt thực tiễn, nước ta còn gần 50% diện tích quy hoạnh đất tự nhiên chưa sử dụng ( khoảng chừng hơn 10 triệu ha – số liệu của Tổng cục thống kê đất đai toàn nước năm 2000 ). Việc xác lập đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản trị sẽ tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho Nhà nước trong việc thiết kế xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đai theo kế hoạch tăng trưởng chung nhằm mục đích quản trị ngặt nghèo và từng bước đưa diện tích quy hoạnh đất hoang vào khai thác, sử dụng. Đồng thời trong thời kỳ công nghiệp hóa văn minh hóa quốc gia thì quốc hữu hóa đất đai cũng sẽ tạo điều kiện kèm theo cho nhà nước trong việc sử dụng đất cho những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội vì quyền lợi chung của toàn xã hội .

Xem thêm  Tam tòng, tứ đức – Wikipedia tiếng Việt

Xem thêm: Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định

Thứ tư, việc duy trì và củng cố hình thức sở hữu toàn dân về đất đai trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ còn địa thế căn cứ vào nguyên do thực tiễn. Các quan hệ về quản trị đất đai ở nước ta mang tính không thay đổi trong thời hạn khá dài, nếu đổi khác hình thức sở hữu sẽ dẫn đến sự trộn lẫn trong nghành nghề dịch vụ đất đai, tăng tính phức tạp của quan hệ đất đai.

Một số đặc điểm về quan hệ chiếm hữu ruộng đất trong lịch sử Việt Nam

Thông qua việc sở hữu đất đai ở thời kỳ phong kiến ( phần 1 mục II ) của bài viết ta đã thấy rõ rằng : “ tổ tiên đã để lại một di sản pháp lý sở hữu về đất đai, tuy không tinh xảo, tuy nhiên cũng đủ minh định rõ ràng ai là gia chủ của hàng trăm triệu ô thửa đất kiến thiết nên chủ quyền lãnh thổ vương quốc. ” ( TS. Phạm Duy Nghĩa Bài tham luận “ Sở hữu toàn dân về đất đai và doanh nghiệp Nhà nước : Một số ưu tiên trong chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế tài chính ”. ) Từ đó ta rút ra được nhữ đặc thù về quan hệ chiếm hữu ruộng đất trong lịch sử vẻ vang Nước Ta như sau :

– Quyền sở hữu của nhà nước đối với đất đai được hình thành từ rất sớm ở nước ta.

– Ở Nước Ta, nhà nước giữ quyền sở hữu tối cao so với hàng loạt đất đai của vương quốc. Quyền tư hữu so với đất đai bị hạn chế và không hoàn hảo, luôn bị chi phối bởi quyền sở hữu tối cao của nhà nước. Như vậy, chính sách sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta lúc bấy giờ được kiến thiết xây dựng không chỉ dựa vào những luận cứ khoa học của học thuyết Mác – Lê nin về quốc hữu hóa đất đai mà còn do điều kiện kèm theo thực tiễn đặc trưng của quốc gia và thừa kế những phong tục tập quán của cha ông ta trong lịch sử dân tộc .

Xem thêm: Điểm mới về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button