Tin tổng hợp

Phương thức giao dịch thỏa thuận và báo giá tại TTGDCK Hà Nội

Một số nội dung cơ bản về hoạt động giao dịch hiện nay tại sàn giao dịch thứ cấp của Trung tâm GDCK Hà Nội bao gồm:

Các qui định về giao dịch

Thời gian giao dịch: Từ 9 giờ-11 giờ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định tại Bộ Luật Lao động).

Giá tham chiếu: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch của ngày có giao dịch gần nhất.

Biên độ dao động giá: đối với cổ phiếu: +/- 10%; đối với trái phiếu: không qui định biên độ

Đơn vị yết giá: 100 đồng

Đơn vị giao dịch: không qui định

Khối lượng giao dịch tối thiểu: đối với cổ phiếu: 5.000 cổ phiếu, đối với trái phiếu: 100 triệu đồng tính theo mệnh giá

Hình thức thanh toán: các lệnh có khối lượng nhỏ hơn 100.000 cổ phiếu hoặc nhỏ hơn 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu: hình thức thanh toán đa phương với chu kỳ T+3

Các lệnh có khối lượng lớn hơn hoặc bằng 100.000 CP hoặc 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu thì được lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau : Đa phương với chu kỳ luân hồi giao dịch thanh toán T + 3 ; Song phương với chu kỳ luân hồi giao dịch thanh toán T + 2 ; Trực tiếp với chu kỳ luân hồi giao dịch thanh toán từ T + 1 đến T + 3
Trình tự giao dịch thỏa thuận hợp tác

– Nguyên tắc giao dịch: Các giao dịch phải được thực hiện thông qua công ty chứng khoán thành viên của Trung tâm GDCK Hà Nội.

– Trước tiên, để triển khai giao dịch, nhà đầu tư phải mở thông tin tài khoản giao dịch sàn chứng khoán tại một công ty sàn chứng khoán là thành viên của Trung tâm GDCK TP. Hà Nội. Nhà góp vốn đầu tư sẽ được công ty sàn chứng khoán hướng dẫn khá đầy đủ những thủ tục để mở thông tin tài khoản giao dịch sàn chứng khoán. Sau khi đã khám phá kỹ về những loại sàn chứng khoán ĐK giao dịch trên Trung tâm GDCK TP.HN, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mở màn đưa ra những quyết định hành động góp vốn đầu tư của mình .
– Khi đặt lệnh mua và bán sàn chứng khoán, nhà đầu tư phải bảo vệ đủ tỉ lệ ký quỹ trên thông tin tài khoản. Cụ thể là, khi đặt lệnh bán thì nhà đầu tư phải có đủ số sàn chứng khoán trong thông tin tài khoản, còn khi đặt lệnh mua thì nhà đầu tư phải có đủ số tiền ký quỹ theo thỏa thuận hợp tác với công ty sàn chứng khoán .
Trường hợp đã xác lập được đối tác chiến lược giao dịch : Nếu nhà đầu tư đã tìm được đối tác chiến lược giao dịch và đã hoàn tất thỏa thuận giao dịch thì thông tin cho công ty sàn chứng khoán về thỏa thuận hợp tác này, công ty sàn chứng khoán sẽ thực thi nhập lệnh giao dịch vào mạng lưới hệ thống của Trung tâm GDCK Thành Phố Hà Nội .
Trường hợp chưa xác lập được đối tác chiến lược giao dịch :
Khi có nhu yếu giao dịch, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua / lệnh bán tại công ty sàn chứng khoán .
Căn cứ vào lệnh của nhà đầu tư, công ty sàn chứng khoán sẽ nhập lệnh vào mạng lưới hệ thống giao dịch tại Trung tâm GDCK TP. Hà Nội, ngay lập tức những lệnh đó sẽ được hiển thị trên sổ lệnh của thị trường .
Căn cứ vào thông tin trên sổ lệnh, những công ty sàn chứng khoán sẽ liên lạc với nhau để giúp nhà đầu tư tìm kiếm và thoả thuận với những đối tác chiến lược giao dịch về mức giá và khối lượng giao dịch. Khi đạt được thoả thuận, công ty sàn chứng khoán sẽ thực thi lệnh giao dịch cho nhà đầu tư .
Hệ thống giao dịch của Trung tâm GDCK TP. Hà Nội sẽ nhận và xác nhận những lệnh giao dịch do công ty sàn chứng khoán nhập vào và sẽ đưa ra hiệu quả giao dịch tổng hợp của toàn thị trường .
Kết quả giao dịch thỏa thuận hợp tác sẽ được hiển thị ngay trên màn hình hiển thị của đại diện thay mặt giao dịch và màn hình hiển thị thông tin của CTCK .

Xem thêm  Viêm xoang mãn tính và những điều cần biết - Omron

Những nội dung chính trong cơ chế hoạt động của phương thức giao dịch báo giá như sau:

Các qui định về giao dịch:

Thời gian giao dịch: Từ 9 giờ-11 giờ vào tất cả các làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định tại Bộ Luật Lao động).

Hình thức thanh toán

– Giao dịch báo giá : Tất cả những giao dịch báo giá ( gồm cả giao dịch CP và giao dịch trái phiếu ) được giao dịch thanh toán theo hình thức thanh toán giao dịch đa phương ( T + 3 ) .

Đơn vị yết giá

– Giao dịch báo giá: đối với cổ phiếu:100 đồng; đối với trái phiếu: không quy định.

– Giao dịch thỏa thuận hợp tác : không lao lý .

Đơn vị giao dịch

– Giao dịch báo giá : 100 CP hoặc 10.000.000 đồng ( mười triệu đồng ) tính theo mệnh giá trái phiếu .

Giá tham chiếu: Giá tham chiếu của cổ phiếu là bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch gần nhất.

Biên độ dao động giá:

– Biên độ xê dịch giá trong ngày giao dịch so với CP là ± 10 % .
– Không vận dụng biên độ giao động giá so với những giao dịch trái phiếu .

Hiệu lực của lệnh: trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ trên hệ thống.

Xem thêm  Tại sao nên tắt Xác nhận loại bỏ (Confirm Ejects) trong Among Us? - Cẩm Nang Tiếng Anh

Loại lệnh giao dịch: Lệnh giao dịch báo giá là lệnh giới hạn.

Nguyên tắc triển khai lệnh giao dịch báo giá :
– Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực thi trước .
– Nếu có nhiều lệnh cùng mức giá thì lệnh nào được nhập vào mạng lưới hệ thống trước sẽ được thực thi trước .
– Nếu lệnh mua và lệnh bán cùng thoả mãn nhau về giá thì mức giá thực thi sẽ là mức giá của lệnh được nhập vào mạng lưới hệ thống trước .
– Lệnh giao dịch hoàn toàn có thể được triển khai hàng loạt hoặc một phần theo bội số của đơn vị chức năng giao dịch .

Sửa, hủy lệnh: Nhà đầu tư được phép huỷ lệnh hoặc thay đổi mức giá đối với các lệnh chưa được khớp hoặc phần còn lại của lệnh đã khớp một phần.

Các bước triển khai giao dịch báo giá :
– Sau khi nhà đầu tư đặt lệnh ( mua / bán ) tại những công ty sàn chứng khoán, đại diện thay mặt giao dịch của công ty sàn chứng khoán sẽ nhập những lệnh của người mua vào mạng lưới hệ thống giao dịch tại Trung tâm GDCK TP.HN. Nếu nhà góp vốn đầu tư muốn thực thi lệnh theo phương pháp thoả thuận hoặc muốn triển khai hàng loạt khối lượng thì phải ghi rõ những nhu yếu này trên phiếu lệnh, công ty sàn chứng khoán sẽ triển khai những lệnh này theo phương pháp thoả thuận. Nếu phiếu lệnh không có những nhu yếu trên thì đại diện thay mặt giao dịch của công ty sàn chứng khoán sẽ nhập lệnh đó vào mạng lưới hệ thống giao dịch báo giá .
– Các lệnh đặt này được hiển thị trên màn hình hiển thị của đại diện thay mặt giao dịch và màn hình hiển thị thông tin của công ty sàn chứng khoán .
– Nhà góp vốn đầu tư theo dõi những lệnh ( mua / bán ) trải qua màn hình hiển thị thông tin tại công ty sàn chứng khoán và lựa chọn những lệnh tương thích để đặt lệnh đối ứng .
– Các lệnh nhập vào mạng lưới hệ thống sẽ được tự động hóa khớp ngay với những lệnh đối ứng có mức giá thoả mãn tốt nhất đã chờ sẵn trong mạng lưới hệ thống. Tức là, nếu thoả mãn về giá thì những lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ được khớp với những lệnh bán có mức giá thấp nhất. Mức giá triển khai được xác lập là mức giá của lệnh được nhập vào mạng lưới hệ thống trước .
– Nếu ở cùng một mức giá mà có nhiều lệnh mua / lệnh bán thì lệnh nào nhập vào mạng lưới hệ thống trước sẽ được thực thi trước .
– Các lệnh hoàn toàn có thể được thực thi một phần hoặc hàng loạt ( nếu những lệnh đối ứng đáp ứng được hàng loạt khối lượng ). Các lệnh chưa được thực thi hoặc mới triển khai một phần sẽ được lưu lại trên mạng lưới hệ thống để chờ triển khai với những lệnh mới .

Xem thêm  Xum Xuê hay Sum Suê là đúng? Phân biệt như thế nào?

– Kết quả giao dịch sẽ được hiển thị trực tuyến trên màn hình thông tin của các công ty chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch, TTGDCK Thành Phố Hà Nội sẽ xác nhận hiệu quả giao dịch với công ty sàn chứng khoán thành viên và công ty sàn chứng khoán thành viên thông tin cho người mua .

Từ Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

TTO

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button