Tin tổng hợp

giao dịch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Để xem lịch sử giao dịch:

To view transaction history:

support.google

Vậy lợi ích trong giao dịch chỉ là để phát triển.

So the gains from trade are only going to grow.

ted2019

Họ giao dịch với những người ở xa như Maya.

They traded with distant peoples such as the Maya.

WikiMatrix

Vào thời điểm đó, các giao dịch bài sẽ đã được chỉ dọc công viên này, phải không?

At that time, the trading post would’ve been just along this park, right?

OpenSubtitles2018. v3

Cửa hàng này biến các giao dịch thành các tương tác, và sự hào phóng thành tiền.

It turned transactions into interactions, and generosity into a currency.

QED

Anh (chị, em) có hoàn toàn lương thiện trong những giao dịch với những người khác không?

Are you honest in your dealings with others?

LDS

Giao dịch như mọi khi.

Business as usual.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không tạo đủ công việc cho thanh niên, Và giao dịch mậu dịch nội bộ thấp.

We are not creating enough decent manufacturing jobs for our youth, and trade among ourselves is low.

ted2019

Lúc này ngân hàng đang có một giao dịch hời, đúng không?

And right now that looks like a pretty good deal to the bank, right?

QED

Các tùy chọn chỉ số trong S&P 100 được giao dịch với mã chứng khoán “OEX”.

Index options on the S&P 100 are traded with the ticker symbol “OEX”.

Xem thêm  sâu rượu trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

Giao dịch được cập nhật để cho biết tiến trình các khoản thanh toán của bạn.

Transactions is updated to indicate the progress of your payments.

support.google

Đây là tất cả hóa đơn của bà, trong đó có tất cả giao dịch của bà.

This is all your receipts, it’s all for the transaction you did.

OpenSubtitles2018. v3

Để hoàn lại toàn bộ tiền, bạn chỉ cần tải lên ID giao dịch.

To issue a full refund, you only need to upload Transaction ID.

support.google

Và tôi không chắc ông thực sự hiểu vụ giao dịch này.

And I’m not certain that you really understand this trade.

OpenSubtitles2018. v3

Hệ thống kế toán đã được gọi là “giao dịch ký quỹ”.

The system of accountancy was called “margin transaction“.

WikiMatrix

Nhà giao dịch cần phải được huấn luyện một cách nhất quán

The trader needs to be coached consistently

QED

Rất vui khi giao dịch với cậu.

A pleasure doing business.

OpenSubtitles2018. v3

Tùy chọn ghi đè chỉ có sẵn cho giao dịch bao gồm một nhà quảng cáo duy nhất.

The override option is only available for deals that involve a single advertiser.

support.google

mày lén lút sau lưng tao, thực hiện những giao dịch mà biết tao không bao giờ nhận

You went behind my back, made deals you knew I wouldn’t approve.

OpenSubtitles2018. v3

sau 3 năm làm đầu rồng, tất cả những giao dịch làm ăn của tôi đều biến mất.

Xem thêm  cover trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

After the three-year term as the Dragon Head, all my business dealings will take off.

OpenSubtitles2018. v3

cost=[Revenue]: Số doanh thu do toàn bộ giao dịch tạo ra.

cost=[Revenue]: The amount of revenue generated by the entire transaction.

support.google

Cô có biết vụ giao dịch này bao nhiêu không?

Do, do you know how much this deal is worth?

QED

Cô nên học hỏi từ các giao dịch của tôi với nhà vua.

You should have learned that from my dealings with the King.

OpenSubtitles2018. v3

Da được giao dịch với các dân tộc vùng thấp của vùng nhiệt đới Llanos Orientales.

The skins were traded with the lowland peoples of the tropical Llanos Orientales.

WikiMatrix

Tritak giảm xuống $ 4, sau khi đóng cửa sàn giao dịch.

Tritak was down to $ 4 a share by closing bell today.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button