Tin tổng hợp

giao thừa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chợ hoa kéo dài đến ngày 13 tháng 2, nhằm ngày giao thừa âm lịch .

It will remain open until February 13, Lunar New Year ‘s Eve .

EVBNews

Cô ấy chưa từng xem quả bóng rơi tại Quảng trường Thời Đại vào đêm giao thừa.

She’s never seen the ball drop in Times Square on New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, vào ngày Giáng sinh và đêm giao thừa, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa.

However, on Christmas Day and New Year’s Eve almost all shops are closed.

WikiMatrix

giao thừa năm 1600 của người đàn ông ấy đã diễn ra như thế nào?

And how was he spending New Year’s Eve of the year 1600?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đã đón giao thừa ở đây phải không?

We had New Year’s in here, didn’t we?

OpenSubtitles2018. v3

Có dịp giao thừa nào cậu đến đó không?

Have you ever been there for New Years?

OpenSubtitles2018. v3

Đêm giao thừa, chờ đợi.

Eve, wait .

QED

Thứ 5 là đêm giao thừa.

Thursday is New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Điểm trung tâm là Cổng Brandenburg, nơi pháo hoa giao thừa là trung tâm của sự kiện.

The focal point is the Brandenburg Gate, where midnight fireworks are centered.

WikiMatrix

Giao thừa năm ngoái tôi ở chổ Tiểu Đình.

Last lunar New Year, I stayed in Xiao-ting’s place.

OpenSubtitles2018. v3

Em luôn trải qua giao thừa đơn độc.

Xem thêm  Int Trong Game Là Gì – What Is The Meaning Of Str Int Vit Agi Dex

I’ve always spent new year’s Eve alone.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều gia đình châu Á không thể bỏ qua đêm giao thừa.

A highlight for many Asian families is undoubtedly New Year’s Eve.

jw2019

Chúng ta phải làm việc cả giao thừa là quá đủ tệ rồi.

It’s bad enough we’re working New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Từ 2002, ông còn dẫn chương trình đặc biệt đêm giao thừa của CNN từ Quảng trường Thời đại.

Since 2002, he has hosted CNN’s New Year’s Eve special from Times Square.

WikiMatrix

Đêm giao thừa em sẽ làm gì?

What are you doing New Year’s Eve?

OpenSubtitles2018. v3

Trời rét căm ; tuyết rơi dày đặc và đêm tối sập xuống, đêm nay là đêm giao thừa .

Most terribly cold it was ; it snowed, and was nearly quite dark, and evening the last evening of the year .

EVBNews

“Ba mươi Tết, trước giao thừa“.

” 6 VCs before breakfast ” .

WikiMatrix

Tối nay là Giao thừa.

It’s New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang gửi anh bức hình của tôi ở bữa tiệc giao thừa 2003 ở công ty Grayson.

I’m sending you the picture of me at Grayson’s New Year’s party in 2003.

OpenSubtitles2018. v3

Đêm Giao thừa em lái xe vòng quanh New York để làm gì?

What are you doing driving around New York on New Year’s Eve?

OpenSubtitles2018. v3

Anh sẽ vắng mặt cả giao thừa?

You’re not gonna be here New Year’s Eve?

Xem thêm  Tham sân si là gì? Cách kìm chế tham sân si đơn giản nhất

OpenSubtitles2018. v3

Đây không phải là đêm giao thừa.

This is not Eve .

QED

Caitlin đã dặn em đóng bộ đi dự tiệc Giao thừa ở khách sạn Rittenhouse.

Caitlin has me going to this black-tie New Year’s Eve party at the Rittenhouse Hotel.

Literature

Còn chính xác 50 giây nữa là đúng giao thừa.

It is exactly 50 seconds to midnight.

OpenSubtitles2018. v3

Anh tưởng em muốn đón Giao thừa với anh.

I thought you’d want to spend it with me.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button