Tin tổng hợp

Giao diện người – máy

Sách “ Giao diện người – máy ” .
Tác giả : Đặng Văn Đức, Nguyễn Thị Phương Trà .

Năm xuất bản: 2009.

Bạn đang đọc: Giao diện người – máy

Tương tác người – máy ( Human – Computer Interaction, HCI ) là nghành điều tra và nghiên cứu về tương tác giữa con người, máy tính và trách nhiệm. HCI tương quan đến việc hiểu sự tương tác của con người và mạng lưới hệ thống trên cơ sở máy tính để thực thi trách nhiệm và hiểu biết về việc phong cách thiết kế những mạng lưới hệ thống tương tác .

Giao diện người sử dụng là một phần của máy tính và của mạng lưới hệ thống ứng dụng mà con người hoàn toàn có thể nhìn, nghe, sờ, nói với nó. Nói cách khác, bằng những giao diện người – máy mà con người hoàn toàn có thể hiểu và tinh chỉnh và điều khiển nó. Nhiều nhà nghiên cứu và điều tra cho rằng mã trình dành cho giao diện người sử dụng chiếm khoảng chừng 50 % tổng số mã trình của hàng loạt mạng lưới hệ thống. Giao diện người sử dụng là phần quan trọng nhất của mạng lưới hệ thống, do vậy, nó phải được phong cách thiết kế tốt. Mục tiêu của phong cách thiết kế tốt thật đơn thuần, đó là nó cho con người năng lực thao tác thuận tiện, hiệu suất cao và tự do với máy tính .

Xem thêm  4 cách chuyển khoản bằng ATM, Internet/ Mobile banking, ví điện tử | Timo

Thiết kế giao diện tốt cho một mạng lưới hệ thống thông tin không phải là việc làm thuận tiện. Người sử dụng luôn yên cầu mạng lưới hệ thống thông tin phải làm được những gì mà họ mong đợi. Nếu chỉ với những kinh nghiệm tay nghề về nghiên cứu và phân tích phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống và với kinh nghiệm tay nghề về kỹ thuật lập trình thì vẫn chưa hoàn toàn có thể đạt tới mục tiêu mong ước so với việc kiến thiết xây dựng một mạng lưới hệ thống thông tin .

Sách trình diễn những nội dung :

– Tính sử dụng được của hệ thống tương tác, lỗi thiết kế, tính sử dụng được, mô hình sự chấp nhận được của hệ thống, kỹ nghệ hệ thống.

– Phân tích và phong cách thiết kế hướng người sử dụng, giao diện ứng dụng, quy mô quy trình tăng trưởng ứng dụng, vòng đời kỹ nghệ giao diện người sử dụng, kiến trúc ứng dụng giao diện .
– Khả năng của con người : mạng lưới hệ thống nhận thức, quy mô giải quyết và xử lý thông tin, những bộ nhớ, những bộ giải quyết và xử lý, cảm nhận, sự nhận thức, sự quan tâm, giải quyết và xử lý hoạt động .
– Nguyên lý phong cách thiết kế, hướng dẫn của Nielsen, quy tắc vàng của Schneiderman, kiến thiết xây dựng prototype .
– Thiết kế đồ hoạ và tương tác : sự đơn thuần, tương phản và trực quan, khoảng chừng trắng, phong cách thiết kế hình tượng, phong cách thiết kế tương tác .
– Đánh giá heuristic, người sử dụng kiểm thử, giải pháp duyệt trách nhiệm, công cụ phong cách thiết kế GUI, thiết kế xây dựng giao diện người sử dụng bằng MS Visual C # .

Xem thêm  Fiat and Spot là gì

Ghi tài liệu tìm hiểu thêm theo IEEE :

[1] Đ. V. Đức, N. T. P. Trà. Giao diện người – máy. Hà Nội: Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2009.

Giao diện người – máy

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button