Tin tổng hợp

Gitchee Gitchee Goo

“Gitchee Gitchee Goo”
PFT reunion concert stage.png

Ban nhạc đang hát

Bài hát bởi Phineas and the Ferb-Tones
Tuyển tập:

Phineas and Ferb (đĩa đơn)

Phát hành:
1 tháng 2, 2008
Thực hiện:

Thương xá Googolplex

Bạn đang đọc: Gitchee Gitchee Goo

Thể loại:
Pop
Nhãn hiệu:
Huge-O-Records
Độ dài:
0:43
Phineas and the Ferb-Tones niên sử
Kế trước:
“Backyard Beach” (Ferb)
Hiện tại:
Gitchee Gitchee Goo
Tiếp theo:
“In the Mall” (Phineas)
“Ferb Tango” (Ferb)
“Go, Go, Phineas” (Isabella, Gretchen)
“S’Winter” (Adyson)
“Ballad of Badbeard (Milly)
Đoạn nhạc
Gitchee_Gitchee_Goo_-_Phineas_And_Ferb_-_Official_Video
“Gitchee Gitchee Goo”
I brobot73.jpg

Doof đang hát

Bài hát bởi Ts. Doofenshmirtz
Thể loại:
Pop
Nhãn hiệu:
Huge-O-Records
Ts. Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
Không có
Hiện tại:
Gitchee Gitchee Goo
Tiếp theo:
“My Nemesis”
Đoạn nhạc
“Gitchee Gitchee Goo”
DoofGitcheeCranius.jpg

Heinz đang hát

Bài hát bởi Ts. Doofenshmirtz
Thực hiện:
Tập đoàn Xấu xa Doofenshmirtz
Thể loại:
Pop
Ts. Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
“Mallet Song”
Hiện tại:
Gitchee Gitchee Goo
Tiếp theo:
“I’m Unconsciously Creating Truly Evil Inators”
Đoạn nhạc

“Gitchee Gitchee Goo” là một ca khúc nổi tiếng một lần của ban nhạc Phineas and the Ferb-Tones, điều khiển bởi Phineas và Ferb. Đây là bài hát nổi tiếng nhất trong chương trình được hát lần đầu trong tập “Flop Starz”.

Phiên bản chính thức được tung ra trong đĩa đơn Phineas and Ferb cũng như trong album Danh sách Bài hát của Disney Channel. Phiên bản mở rộng này cũng được hát ở phần cuối của tập phim Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown, với địa vị là bài hát hạng 1.

“Gitchee Gitchee Goo” là một trong tám bài hát được tái phát hành trong Đĩa đơn Karaoke Phineas and Ferb.

Lời bài hát

Phiên bản ” Flop Starz “

Lần đầu

Phineas: Ladies and gentlemen, the Ferbettes! I’m Phineas and this is Ferb and we’re gonna sing a song!

Bow, chicka, bow-wow!
Candace: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Ferbettes: Never gonna stop!
All: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: I said a bow, chicka, bow-wow!
Ferbettes: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Ferbettes: Never gonna stop!
Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: I said a bow, chicka, bow-wow!
Candace!

[Candace tạm ngưng lại]

Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Lần thứ hai

Phineas: Hey Candace, you’re still the hundredth contestant. Wanna come up and help us out?

Bow, chicka, bow-wow!
Candace: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Candace: Never gonna stop!
Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: I said a bow, chicka, bow-wow!
Candace: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Candace: Never gonna stop!

Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!
Gitchee gitchee goo means that I love you!
Gitchee gitchee goo means…
That I love you baby, baby, baby!
Ferb: Baby-baby-baby-baby!
Candace/Phineas: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phiên bản lan rộng ra

Chú ý: Trên chương trình Danh sách Bài hát của Disney Channel, Candace chỉ hát vào phần cuối của ca khúc nhưng trong đĩa đơn Phineas and Ferb, Candace hát hầu hết cả bài ngoại trừ phần điệp khúc thứ 2.

Phineas: Ladies and gentlemen, the Ferbettes! I’m Phineas and this is Ferb and we’re gonna sing a song!

Bow, chicka, bow-wow!
Candace/Ferbettes: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace/Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-chicka choo wap!
Candace/Ferbettes: Never gonna stop!
Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: My baby’s got her own way of talking,
Whenever she says something sweet.
And she knows it’s my world she’s a-rockin’,
Though my vocabulary’s incomplete!
(tiếng guitar)

I know it may sound confusing…
Ferbettes: (Ooh!)
Phineas: Sometimes, I wish she’d give it to me straight!
But I never feel like I’m losing,
Candace/Ferbettes: (Losing!)
Phineas: When I take the time to translate!

Tất cả: Here’s what I’m talkin’ ’bout!

Phineas: Bow, chicka, bow-wow!
Ferbettes: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: (Oh) Chicka-chicka, choo wap!
Ferbettes: Never gonna stop!
Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: Well I don’t know what to do,
Candace: (I don’t know what to do.)
Phineas: But I think I’m getting through.
Candace: (I think I’m getting through.)
Phineas: ‘Cause when I say I love you…
Ferbettes: (When I say I love you!)
Phineas: She says, “I gitchee gitchee goo you, too!”
Candace/Ferbettes: (Gitchee gitchee goo you, too!)
Phineas: Gitchee gitchee goo you, too!
Candace/Ferbettes: (Gitchee gitchee goo you, too!)

Xem thêm  Bài Tiến lên – Wikipedia tiếng Việt

Phineas: Don’t need a dictionary!

Phineas: Bow, chicka, bow-wow!
Candace/Ferbettes: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace/Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Candace/Ferbettes: Never gonna stop!
Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: I said, a-bow, chicka, bow-wow!
Candace/Ferbettes: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace/Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Candace/Ferbettes: Never gonna stop!
Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Gitchee gitchee goo means that I love you!
Gitchee gitchee goo means…
That I love you,
Baby! Baby! Baby!
Ferb: Baby-baby-baby-baby.

Tất cả: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Bản dịch

Phiên bản ” Flop Starz “

Lần đầu

Phineas: Kính thưa quý vị, sau đây là nhóm nhạc the Ferbettes! Tôi là Phineas và đây là Ferb và chúng tôi sắp hát một bài hát!

Bow, chicka, bow-wow!
Candace: Đó là những gì mà em bé của tôi nói!
Phineas: Mow-mow-mow!
Ferbettes: Và trái tim của tôi bắt đầu đập!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Ferbettes: Sẽ không bao giờ dừng!
All: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Phineas: Tôi nói rằng a bow, chicka, bow-wow!
Ferbettes: Đó là những gì mà em bé của tôi nói!
Phineas: Mow-mow-mow!
Ferbettes: Và trái tim của tôi bắt đầu đập!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Ferbettes: Sẽ không bao giờ dừng!
Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Phineas: Tôi nói rằng a bow, chicka, bow-wow!
Candace!

[Candace tạm ngưng lại]

Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Lần thứ hai

Phineas: Này Candace, chị vẫn là thí sinh thứ 100. Chị có muốn lên đây và giúp tụi em không?

Bow, chicka, bow-wow!
Candace: Đó là những gì mà em bé của tôi nói!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace: Và trái tim của tôi bắt đầu đập!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Candace: Sẽ không bao giờ dừng!
Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Phineas: Tôi nói rằng a bow, chicka, bow-wow!
Candace: Đó là những gì mà em bé của tôi nói!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace: Và trái tim của tôi bắt đầu đập!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Candace: Sẽ không bao giờ dừng!

Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!
Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!
Gitchee gitchee goo nghĩa…
Là tôi yêu bạn bé yêu, bé yêu, bé yêu!
Ferb: Bé yêu-bé yêu-bé yêu-bé yêu!
Candace/Phineas: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Phiên bản lan rộng ra

Chú ý: Trên chương trình Danh sách Bài hát của Disney Channel, Candace chỉ hát vào phần cuối của ca khúc nhưng trong đĩa đơn Phineas and Ferb, Candace hát hầu hết cả bài ngoại trừ phần điệp khúc thứ 2.

Phineas: Kính thưa quý vị, sau đây là nhóm nhạc the Ferbettes! Tôi là Phineas và đây là Ferb và chúng tôi sắp hát một bài hát!

Bow, chicka, bow-wow!
Candace/Ferbettes: Đó là những gì mà em bé của tôi nói!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace/Ferbettes: Và trái tim của tôi bắt đầu đập!
Phineas: Chicka-chicka choo wap!
Candace/Ferbettes: Sẽ không bao giờ dừng!
Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Phineas: Em bé của tôi có cách nói chuyện riêng,
Mỗi khi em nói những điều ngọt ngào.
Và em biết rằng trong thế giới của tôi em rất là tuyệt vời,
Mặc dù vốn từ vựng của tôi không hoàn thiện!
(tiếng guitar)

Tôi biết điều này nghe thật bối rối…
Ferbettes: (Ooh!)
Phineas: Thỉnh thoảng, tôi ước rằng em ấy hãy nói thẳng với tôi!
Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy khó hiểu,
Candace/Ferbettes: (Khó hiểu!)
Phineas: Khi tôi dành thời gian để tìm hiểu!

Tất cả: Đây là những gì mà tôi muốn nói tới!

Phineas: Bow, chicka, bow-wow!
Ferbettes: Đó là những gì mà em bé của tôi nói!
Phineas: Mow-mow-mow!
Ferbettes: Và trái tim của tôi bắt đầu đập!
Phineas: (Oh) Chicka-chicka, choo wap!
Ferbettes: Sẽ không bao giờ dừng!
Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Phineas: Tôi không biết phải làm gì,
Candace: (Tôi không biết phải làm gì.)
Phineas: Nhưng tôi tôi nghĩ tôi đã hiểu được.
Candace: (Tôi nghĩ tôi đã hiểu được.)
Phineas: Vì khi tôi nói tôi yêu bạn…
Ferbettes: (Khi tôi nói tôi yêu bạn!)
Phineas: Em nói, “Tôi cũng gitchee gitchee goo bạn!”
Candace/Ferbettes: (Cũng gitchee gitchee goo bạn!)
Phineas: Cũng gitchee gitchee goo bạn!
Candace/Ferbettes: (Cũng gitchee gitchee goo bạn!)

Phineas: Không cần một quyển từ điển!

Phineas: Bow, chicka, bow-wow!
Candace/Ferbettes: Đó là những gì mà em bé của tôi nói!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace/Ferbettes: Và trái tim của tôi bắt đầu đập!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Candace/Ferbettes: Sẽ không bao giờ dừng!
Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Phineas: Tôi nói rằng a-bow, chicka, bow-wow!!
Candace/Ferbettes: Đó là những gì mà em bé của tôi nói!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace/Ferbettes: Và trái tim của tôi bắt đầu đập!
Phineas: Chicka-chicka, choo wap!
Candace/Ferbettes: Sẽ không bao giờ dừng!
Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!
Gitchee gitchee goo nghĩa …
Là tôi yêu bạn,
Bé yêu! Bé yêu! Bé yêu!
Ferb: Bé yêu-bé yêu-bé yêu-bé yêu.

Tất cả: Gitchee gitchee goo nghĩa là tôi yêu bạn!

tin tức cơ sở

 • “Gitchee Gitchee Goo”, “Today is Gonna be a Great Day” và “Thú mỏ vịt Perry” là những ca khúc được viết đầu tiên trong chương trình.[1]
 • Khi giám đốc điều hành Disney nghe bài hát, họ hỏi Dan Povenmire và Jeff “Swampy” Marsh có thể viết mỗi bài hát cho mỗi tập phim được không.[2]
 • Đây là bài hát đầu tiên mà Phineas và Candace hát chung.
 • Khi bài hát đang được viết, Phineas nói những lời trong bài hát một cách chậm rãi và phát âm là “chicka chicka choo wah”. Khi Phineas hát ca khúc, cậu chuyển nó thành “chicka-chicka, choo wap” để hợp vần với từ “stop”.
 • Ferb hát những lời của cậu bằng một giọng rất thấp và trầm, và phát âm những từ đó thành “Babe-ah babe-ah babe-ah babe-ah”.
 • Bài hát này thường xuất hiện là nhạc của thang máy, bởi vì, trong tập phim “Flop Starz”, một trong những bước để trở thành nổi tiếng một lần của Phineas là “(bài hát được chơi là) nhạc thang máy”.
 • Trong tập phim “The Tri-Stone Area”, có một bản bắt chước của bài hát này, tên là “Zubada”.
  • Ngoài ra, bài hát này được viết trong khoá Đô, trong khi bản bắt chước là khoá La.
 • Trong đĩa đơn và phiên bản của “Chương trình Nhạc phim Đếm Ngược”, một trong những lời hát mở rộng là “She says I Gitchee Gitchee Goo you too (Cô ấy nói tôi cũng Gitchee Gitchee Goo bạn)”. Câu này có nghĩa là, “She says I love you you too (Cô ấy nói tôi tôi cũng yêu bạn bạn)”, vì bài hát đã nói rằng Gitchee Gitchee Goo nghĩa là “I love you (Tôi yêu bạn)”.
 • Trong phiên bản mở rộng, giọng của Candace nghe không rõ ràng lắm, giống như là giọng nữ được thêm vào. Giọng cô trở nên lớn hơn trong phiên bản của chương trình. Ngoài ra, nhịp trống trong phần mở đầu được thay thế bằng tiếng đàn ghi-ta điện trong phiên bản mở rộng.
 • Các nhân vật nằm ở dưới đèn màu trong đoạn nhạc mở rộng.
 • Giọng hát của nhóm nhạc The Ferbettes được Laura Dickinson lồng tiếng.
 • Bài hát có đoạn điệp khúc của Robbie Wyckoff và Drew Seeley.
 • Bài hát này được chơi trong buổi diễn Disney’s Phineas and Ferb: The Best LIVE Tour Ever! giống bài hát trong suốt cảnh thứ hai cùng lời bài hát khác với phần điệp khúc không lời, và được phát trong chương trình “Phineas and Ferb’s Rockin’ Rollin’ Dance Party” tại công viên Disney California Adventure.

Lỗi

 • Một số phần của các cảnh trong Phiên bản Mở rộng, Isabella mang một dải băng màu cam nhưng trong những cảnh khác, cô mang một cái mũ cam và dải băng màu cam.
 • Trong phiên bản mở rộng, Phineas liên tục chuyển từ giọng ban đầu sang giọng hiện tại và lại trở lại.
 • Khi Phineas hát câu “And she knows it’s my world she’s a-rockin'(Và em biết rằng trong thế giới của tôi em rất là tuyệt vời)”, Ferb có màu bình thường, dù không ở dưới cùng đèn màu như Phineas.
 • Trong video của phiên bản mở rộng, các biểu tượng trên tấm màn liên tục thay đổi giữa “PFT” thành “Phineas and the Ferb-Tones” và thành không có gì, vì các cảnh này lấy từ phiên bản “Flop Starz” được tái sử dụng cho đoạn băng.
 • Các cảnh từ buổi diễn của tập phim trên cũng có biểu tượng “PFT Reunion Concert” được chỉnh sửa để thêm vào cho phiên bản video mở rộng, nhưng vẫn có thể thấy được trong một số cảnh. Ngoài ra, nếu bạn nhìn kĩ trong suốt câu “Mow mow mow” cuối cùng, chữ R trong cụm từ “Reunion” có thể nhìn thấy.
 • Trong phiên bản mở rộng, bộ trống của Ferb được thay thế bằng một cái trống đơn duy nhất, nhưng bộ trống vẫn có thể thấy trong một số cảnh. Điều này là do một số cảnh quay được sử dụng lại.
 • Trang phục của Isabella thay đổi trong suốt bài hát. Trong các cảnh mới, cô mặc đầy đủ bộ đồng phục của nhóm Fireside Girls (bao gồm cả mũ), nhưng vì các cảnh quay tái sử dụng, cô chuyển từ bộ đồng phục Fireside Girls sang một cái nơ đỏ thay vì đội mũ, và trong gần cuối, cô đổi sang trang phục bình thường.
 • Thứ tự của các thành viên nhóm the Ferbettes liên tục thay đổi trong suốt đoạn video mở rộng.
 • Mặc dù cái nơ của Isabella màu đỏ, nó lại mang màu hồng dưới những ánh đèn (có thể nhận ra vì thực tế nó có màu sáng hơn so với phần áo). Điều này cũng diễn ra tương tự với các phù hiệu trên áo của Milly.
 • Trong lúc hát câu “When I say I love you (Khi tôi nói tôi yêu bạn)”, Adyson chỉ có một lông mi thay vì hai và một phần mũ của cô có màu giống với tóc của cô ấy.

Sáng tác

Mã BMI # 11432287

Nối tiếp

 • Bài hát này cũng được nghe thường xuyên trong chương trình, làm nó trở thành một khiếu hài hước thường nhật. Các tập phim được nghe thấy (trừ tập phim “Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown”, trong đó nó được dùng để hoá giải ảnh hưởng từ bài hát thôi miên của Doofenshmirtz) là:
 • I, Brobot: Heinz Doofenshmirtz có thể được nhìn thấy đang hát trên dọc đường theo chiếc vô tuyến trên xe cần trục của ông. Nó còn có thể nghe thấy dưới dạng nhạc thang máy từ tập phim trên khi Đặc vụ P vào trong Thang máy-Ống khói.
 • I Scream, You Scream: Khi Thú mỏ vịt Perry đang ngồi trong phòng đợi của Ts. Doofenshmirtz, nhạc thang máy vang lên.
 • Toy to the World: Có thể nghe dưới dạng nhạc thang máy trong cửa hàng phần cứng ở thương xá Googolplex.
 • Greece Lightning: Trong lúc dạo đầu bộ phim tại Rạp chiếu phim Bỏ hoang, phiên bản nhạc thang máy có thể được nghe thấy.
 • The Flying Fishmonger: khi Candace gọi cho Stacy tại thương xá, ca khúc có thể được nghe thấy dưới dạng nhạc thang máy.
 • Hail Doofania !: Thiếu tá Monogram hát đoạn cuối của ca khúc khi chờ đợi Thú mỏ vịt Perry, và Carl đã đã hát chung ở đoạn cuối cùng.
 • Out of Toon: Những người ngoài hành tinh trong bộ phim Captain Implausible nói ra những từ là lời bài hát vô nghĩa như thể đó là ngôn ngữ của họ.
 • The Chronicles of Meap: Khi Mitch đang nói chuyện dài dòng, Candace đã điều khiển quả bóng chày trên mặt nền, và cô đã huýt sáo giai điệu đầu tiên của bài hát.
 • Oh, There You Are, Perry: Cậu bé Thỏ Marty chơi một đoạn của ca khúc trên chiếc máy xay âm nhạc của cậu để cố gắng làm vui lòng Candace.
 • Isabella and the Temple of Sap: Trong cảnh chiếu lại của Giáo sư Poofenplotz, một trong những bài hát nền được phát là Gitchee Gitchee Goo ở dưới dạng nhạc thang máy.
 • Candace’s Big Day: Khi Ts. Doofenshmirtz ở trong thang máy, Gitchee Gitchee Goo có thể được nghe dưới dạng nhạc thang máy.
 • I Was a Middle Aged Robot: Ngay trước khi phát hiện ra Lawrence ở trong trụ sở bí mật của Perry, cậu đang quét sàn nhà và ngân nga bài hát này.
 • Phineas’ Birthday Clip-O-Rama!: Ca khúc có thể nghe thấy khi Phineas đứng ở quầy Slushy-Dawg.
 • A Phineas and Ferb Family Christmas: Khi Ts. Doofenshmirtz đang mua quà trong thương xá, Gitchee Gitchee Goo có thể nghe dưới dạng nhạc thang máy trong cảnh phụ.
 • Cranius Maximus: Doofenshmirtz hát ca khúc này khi ông đang mặc một trong những chiếc áo khoác phòng thí nghiệm.

Cước chú

Xem thêm

Kế trước:

His Name is Doof

” (phụ)

“Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown” Tiếp theo:
Không
Kế trước:
“You Snuck Your Way Right Into My Heart” (những năm 90)
Bài hát Nổi tiếng Một lần Tiếp theo:
TBA
Kế trước:
“Fish Out of Water” (#6)
Phineas and Ferb-ulous : The Ultimate Album Tiếp theo:
“Busted” (#8)
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button