Tin tổng hợp

số âm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Thế giới số âm mưu khiến chúng ta cảm thấy thường xuyên bận rộn, không ngừng bận rộn.

The digital world conspires to make us feel eternally busy, perpetually busy .

QED

Thực tế là, trong vòng 20 năm qua — chúng ta đi từ 10% tiết kiệm xuống con số âm.

What happened, though, over the course of the last 20 years, we went from a 10 percent savings rate to a negative savings rate.

ted2019

Một số quốc gia Tây Âu cũng có thể gặp vấn đề tăng trưởng dân số âm.

Some Western Europe countries might also encounter negative population growth.

WikiMatrix

Mức độ đêxiben phỏng chừng của một số âm thanh thông thường

Approximate Decibel Level of Some Common Sounds

jw2019

Một số âm nhân với một số âm thành một số dương

A negative times a negative is a positive.

QED

Một số âm mưu là thật.

Some conspiracies really are true .

QED

Số âm là một số có giá trị nhỏ hơn 0.

A number is negative if it is less than zero.

WikiMatrix

Và tất nhiên nếu bạn đang trả tiền ra, những trở thành số âm.

And of course if you’re paying out, these become negative numbers.

QED

Ta đã đưa chúng một mã số âm thầm kích hoạt nó trở lại.

I gave them a code to quietly reactivate it.

OpenSubtitles2018. v3

Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình về việc cộng và trừ đi các số âm

Xem thêm  Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland – Wikipedia tiếng Việt

Welcome to the presentation on adding and subtracting negative numbers.

QED

Đơn vị SI của tần số âm thanh là hertz (Hz).

The SI unit of audio frequency is the hertz (Hz).

WikiMatrix

Vì vậy chúng tôi sẽ đối phó với hai số âm.

So we’re going to deal with two negative numbers.

QED

Những nhà toán học tại Trung Quốc là những người đầu tiên sử dụng số âm.

Chinese mathematicians were the first to use negative numbers.

WikiMatrix

Tất cả những cái làm giảm trừ doanh thu tôi sẽ để dưới dạng số âm.

Anything that detracts from income I put as a minus.

QED

Khi x nhỏ hơn 3, x trừ 3 sẽ là một số âm

When x is less than three, well, x minus three is going to be a negative number

QED

Bộ nhiễu tần số âm đang can thiệp vào.

AF scramblers are interfering

OpenSubtitles2018. v3

FM cũng được sử dụng trong các tần số âm thanh để tổng hợp âm thanh.

FM is also used at audio frequencies to synthesize sound.

WikiMatrix

Đây là một số âm nhạc được chuyển thể sang màu sắc.

And here’s some music translated into color.

ted2019

“Beat to My Melody” là một bản pop điện tử, mang một số âm hưởng của phương Đông.

“Beat to My Melody” is an electronic pop song, featuring oriental elements in its production.

WikiMatrix

Ông thấy đấy tôi chỉ cảm nhận được một vài sóng có tần số âm.

Xem thêm  Sến Sẩm Là Gì ? Từ Sến Có Ý Nghĩa Như Thế Nào? Từ Sến Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

You see, I just picked up the subsonic frequency waves, right?

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, mọi số âm có hai căn bậc hai ảo.

However, for every negative real number there are two imaginary square roots.

WikiMatrix

Bạn cũng có thể tham dự các buổi hội thảo ngày thêm vào và trừ đi số âm.

You could also attend the seminar on adding and subtracting negative numbers.

QED

Tần số âm thanh của cá voi tấm sừng khoảng từ 10 Hz đến 31 kHz.

The frequency of baleen whale sounds ranges from 10 Hz to 31 kHz.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button