Tin tổng hợp

Tổng số hạt cơ bản là gì

Rate this post

Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) trong ion (M^+) là 57. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở
A. chu kì 4, nhóm IA. B. chu kì 3, nhóm IA.. Bài 2.2 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 7. BẲNG TUẦN HOÀN VÀ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) trong ion \(M^+\) là 57. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở

A. chu kì 4, nhóm IA. B. chu kì 3, nhóm IA .
C. chu kì 4, nhóm IIA. D. chu kì 3, nhóm IIA
Ta có : P. + E + N – 1 = 57 ↔ 2P + N = 58 ↔ N = 58 – 2P ( 1 )
Mặt khác ta có công thức : \ ( 1 \ le { N \ over P } \ le 1,5 \ ) ( 2 )Quảng cáo

Thay ( 1 ) vào ( 2 ) ta có : P ≤ 58 – 2P ≤ 1,5 P ↔ 16,57 ≤ P ≤ 19,33
P. có 3 giá trị 17, 18, 19
P. = 17 : thông số kỹ thuật e thu gọn 2/8/7 → loại
P. = 18 : thông số kỹ thuật e thu gọn 2/8/8 → loại
P. = 19 : thông số kỹ thuật e thu gọn 2/8/8 / 1 → chu kì 4 nhóm IA → chọn Đáp án A .
Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng trình làng phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG SỐ HẠT P., N VÀ E TRONG NGUYÊN TỬ. Nhằm hổ trợ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này .

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng bài tập này có 2 giả thuyết

1. Giả thuyết 1: Tổng số hạt trong nguyên tử bao gồm p, n và e

Tổng số hạt = số p + số e + số n Trong đó : số p = số e = Z, T là tổng số hạt và N là số n T = 2Z + N ( 1 ) → N = T – 2Z

2. Giả thuyết 2:

– Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện : Số hạt mang điện là p và e nhiều hơn số hạt không mang điện là n thì 2Z – N ( 2 ) – Trong hạt nhân số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện thì N – Z ( 2 ’ ) Giải hệ ( 1 ) và ( 2 ) hoặc ( 2 ’ ) → Z và N – Dựa vào đồng vị bền thì Z < hoặc = N < 1,52 Z ( 2 ’ ’ ) Thay ( 1 ) vào ( 2 ’ ’ ) Z < hoặc = T - 2Z < 1,52 Z → 3Z < hoặc = T < 3,52 Z → T / 3,52 < Z < hoặc = T / 3

Xem thêm  thanh điệu trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

* Lưu ý: Còn nhiều trường hợp khác nữa tùy theo giả thuyết của bài mà chúng ta vận dụng cho hợp lí.

Ví dụ 1: Nguyên tử Nhôm có tổng số hạt p, n, e là 40. Trong nguyên tử nhôm, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Hãy cho biết số khối của nhôm.

Hướng dẫn

Tổng số hạt = số p + số e + số n = 40 Trong đó : số p = số e = Z, số n = N → 2Z + N = 40 ( 1 ) Theo giả thuyết : 2Z – N = 12 ( 2 ) Giải hệ ( 1 ) và ( 2 ) → Z = 13 và N = 14 → AAl = 13 + 14 = 27

Ví dụ 2: Tổng số hạt p,n, e trong nguyên tử X là 28. Biết X có 7e lớp ngoài cùng. Xác định kí hiệu nguyên tử X

Hướng dẫn

Ta có : 2Z + N = 28 → N = 28 – 2Z ( 1 ) Theo giả thuyết về đồng vị bền : Z < hoặc = N < 1,52 Z ( 2 ) Thay ( 1 ) vào ( 2 ) → Z < hoặc = 28 – 2Z < 1,52 Z → 28/3, 52 < Z < hoặc = 28/3 → 7,95 < Z < hoặc = 9,333 → Z = 8 hoặc 9 Theo giả thuyết : X ( Z = 9 ) 1 s22s22p5 ( chọn )

Ví dụ 3: Biết nguyên tử B có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Xác định số khối của nguyên tử B.

Hướng dẫn

% N = 33,33%  →   N = 33,33.21/100= 7 (1)
Ta có: tổng số hạt = 2Z + N = 21 (2)

→ Z = 7 → A = 7 + 7 = 14

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG               

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt .Nguyên tố X có số khối là :

   A.  27                                 

   B. 26                                    

   C. 28                               

   D. 23

Câu 2. Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số các loại hạt là 58. Biết số hạt p ít hơn số hạt n là 1 hạt. Kí hiệu của A là

   A.  1938K                         

   B. 1939K                                

   C. 2039K   

Xem thêm: Dầu nền là gì? Tại sao nên sử dụng Dầu Nền dầu dẫn, lưu ý khi dùng

Xem thêm  ECU ô tô là gì? Nguyên lý hoạt động và một số dấu hiệu hư hỏng

   D. 2038K

Câu 3. Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 155 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Số khối của nguyên tử đó là

   A. 119                                             

   B. 113                                 

   C. 112                               

   D. 108

Câu 4. Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số p,n,e lần lượt là

   A. 26,30,26                          

   B. 26,27,30             

   C. 30,26,26          

   D. 25,25,31

Câu 5. Ngtử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt .Trong hạt nhân, hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân Z là :  

   A.  10             

   B. 11                          

   C. 12                          

   D.15

Câu 6. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 34,69% số tổng hạt. Điện tích hạt nhân của X là:

   A. 18                                   

   B. 17                                   

   C. 15                                 

   D. 16

Câu 7. Một nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt là 10.Vậy nguyên tử đó có cấu hình là :

   A. 1s22s22p4                 

   B. 1s22s2                     

   C. 1s22s1                        

   D. 1s22s22p6

Câu 8. Nguyên tử của một nguyên tố có 122 hạt p,n,e. Số hạt mang điện trong nhân ít hơn số hạt không mang điện là 11 hạt. Số khối của nguyên tử trên là:

   A. 122                                 

   B. 96                                               

   C. 85                                 

   D. 74

Câu 9. Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 52 và số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của X là

   A. 17                                               

   B. 18                                   

   C. 34                                 

   D. 52
Câu 91 Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là

Xem thêm  EXP là gì? 10 ý nghĩa của thuật ngữ EXP trong từng lĩnh vực

   A.  819X                                           

   B.  919X                               

   C.   910X                            

   D. 918X  

Câu 10.  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e)  bằng 52. Trong đó các hạt mang điện chiếm 65,3846% tổng số hạt. Nguyên tố X là nguyên tố nào?

   A. 1s22s22p4                 

   B. 1s22s22p63s23p5      

   C. 1s22s22p63s2           

   D. 1s22s22p63s1

Câu 11. Tổng các hạt cơ bản trong nguyên tửX (proton,nơtron và electron) là 82. Biết các hạt mang điện gấp các hạt không mang điện là 1,733 lần. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử X là:

   A.  26                                     

   B.  52                                     

   C.  30                                     

   D.  60

Câu 12. Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R là

    A. Mg(24).                

    B. Na(23).                              

    C. F(19).                     

    D. Ne(20).

Câu 13. Trong nguyên tử Y có tổng số proton,nơtron và electron là 26. Hãy cho biết Y thuộc về loại nguyên tố nào sau đây? ( Biết rằng Y là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vỏ quả đất).

   A. 816O                                   

   B. 817O                        

   C.  818O                       

   D. 919F

Câu 14. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (p + n + e) = 48. Biết trong nguyên tử X số hạt proton bằng số hạt nơtron. Cấu hình của X là

   A. 1s22s22p4                 

   B. 1s22s22p63s23p4      

   C. 1s22s22p63s2           

   D. 1s22s22p63s1

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

Email:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button