Tin tổng hợp

Sở hữu nhà nước – Wikipedia tiếng Việt

Rate this post
LatviaMột tấm bảng lưu lại gia tài nhà nước ở Riga

Sở hữu nhà nước, còn được gọi là sở hữu chính phủsở hữu công cộng, là quyền sở hữu một ngành, tài sản hoặc doanh nghiệp của nhà nước hoặc một cơ quan nhà nước đại diện cho một cộng đồng chứ không phải một cá nhân hoặc một bên tư nhân.[1] Sở hữu công đặc biệt đề cập đến các ngành bán hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng và khác với hàng hóa công và dịch vụ của chính phủ được tài trợ từ ngân sách công của chính phủ.[2] Sở hữu công cộng có thể diễn ra ở các cấp chính quyền quốc gia, khu vực, địa phương hoặc thành phố trực thuộc trung ương; hoặc có thể đề cập đến quyền sở hữu công phi chính phủ được trao cho các doanh nghiệp nhà nước tự chủ. Sở hữu nhà nước là một trong ba hình thức sở hữu tài sản chủ yếu, cùng với sở hữu tư nhân, tập thể / hợp tác xã và sở hữu chung.[3]

Trong kinh tế thị trường, gia tài nhà nước thường được quản trị và hoạt động giải trí như tập đoàn lớn CP với một cơ quan chính phủ sở hữu hàng loạt hoặc CP chi phối của công ty CP. Hình thức này thường được gọi là doanh nghiệp nhà nước. Một doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn có thể hoạt động giải trí như một công ty phi doanh thu, vì nó hoàn toàn có thể không bắt buộc phải tạo ra doanh thu ; với tư cách là một doanh nghiệp thương mại trong những nghành nghề dịch vụ cạnh tranh đối đầu ; hoặc như một độc quyền tự nhiên. Các cơ quan chính phủ cũng hoàn toàn có thể sử dụng những tổ chức triển khai sinh lợi mà họ sở hữu để tương hỗ ngân sách chung. Việc xây dựng doanh nghiệp nhà nước từ những hình thức gia tài công khác được gọi là tập đoàn lớn hoá .

Xem thêm  Giá cả là gì?

Trong các nền kinh tế kiểu Xô Viết, tài sản nhà nước là hình thức công nghiệp thống trị như tài sản. Nhà nước nắm độc quyền về đất đai và tài nguyên thiên nhiên, các doanh nghiệp hoạt động theo khuôn khổ pháp lý của nền kinh tế kế hoạch hóa danh nghĩa, theo các tiêu chí khác với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hỗn hợp.

Quốc hữu hóa là một quá trình chuyển giao tài sản của tư nhân hoặc thành phố cho một chính phủ trung ương hoặc cơ quan nhà nước. Thành hữu hóa là quá trình chuyển giao tài sản tư nhân hoặc nhà nước cho chính quyền thành phố.

Doanh nghiệp nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Doanh nghiệp nhà nước là một doanh nghiệp thương mại thuộc sở hữu của chính phủ trong một thị trường tư bản chủ nghĩa hoặc nền kinh tế hỗn hợp. Các lý do nhà nước sở hữu đối với các doanh nghiệp thương mại là doanh nghiệp được đề cập là độc quyền tự nhiên hay do chính phủ đang thúc đẩy phát triển kinh tế và công nghiệp hóa. Doanh nghiệp nhà nước có thể có hoặc không được mong đợi hoạt động theo phương thức thương mại rộng rãi và có thể có hoặc không có độc quyền trong các lĩnh vực hoạt động của họ. Việc chuyển đổi các tổ chức công và cơ quan chính phủ thành các tập đoàn thuộc sở hữu của chính phủ đôi khi là tiền thân của quá trình tư nhân hóa.

Xem thêm  Tỉ lệ quay vòng tài sản cố định (Fixed asset turnover ratio - FAT) là gì?

Xem thêm: Dầu nhớt tiếng Anh là gì? Các loại dầu nhớt trên thị trường

  1. ^ “Public Ownership”. Oxford Dictionaries. Ownership by the government of an asset, corporation, or industry.
  2. ^ Tupper, Allan (ngày 7 tháng 2 năm 2006). “Public Ownership”. The Canadian Encyclopedia. Historica Canada. public ownership generally refers to enterprises, wholly or partially government owned, which sell goods and services at a price according to use. According to this definition, government-owned railways, airlines, and utilities are examples of public ownership, but hospitals, highways and public schools are not.
  3. ^ Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C. (2003). Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Boston: Houghton Mifflin. tr. 27. ISBN 0-618-26181-8. There are three broad forms of property ownership-private, public, and collective (cooperative).
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button