Tin tổng hợp

Sở hữu toàn dân là gì? Quy định của pháp luật về sở hữu toàn dân

Rate this post

Sở hữu toàn dân là gì? Những tài sản nào thuộc sở hữu toàn dân? Bộ luật dân sự 2015 đã quy định về nội dung này tại Điều 197. Cùng Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Sở hữu toàn dân là gì?

Sở hữu toàn dân là một hình thức sở hữu được pháp luật dân sự pháp luật đơn cử tại Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ) và Hiến pháp năm 2013

Quy định về sở hữu toàn dân trong Hiến pháp 2013

Điều 2, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 pháp luật : Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ ; tổng thể quyền lực tối cao nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức .

Theo quy định của Hiến pháp, Nhà nước là người đại diện cho toàn dân, được nhân dân trao cho những quyền lực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, ngoại giao… để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả là: xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nhà nước đại diện thay mặt cho nhân dân nắm hàng loạt những tư liệu sản xuất đa phần trong tay để thực thi thiên chức lịch sử dân tộc cao quý của mình. Hiến pháp 2013 đã liên tục khẳng định chắc chắn tại Điều 53 : “ Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác và những gia tài do Nhà nước góp vốn đầu tư, quản trị là gia tài công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu và thống nhất quản trị. ”Như vậy, hàng loạt những tư liệu sản xuất hầu hết như đất đai, tài nguyên trên mặt biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc thềm lục địa Nước Ta. ,. cùng với những gia tài khác theo pháp luật của pháp lý đều thuộc quyền quản trị, khai thác và sừ dụng cùa Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam .Xem thêm : Chủ thể đặc biệt quan trọng của quan hệ pháp luật dân sự là ai ?

Xem thêm  Bài 19: Máy thu thanh - Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Quy định về sở hữu toàn dân trong BLDS

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người dại diện cho nhân dân quàn lý, nắm giữ những tư liệu sản xuất là chủ sở hữu so với gia tài được pháp luật tại Điều 197 BLDS và Nhà nước thực thi quyền chiếm hữu sử dụng và định đoạt so với những gia tài đó. Điều 198 BLDS lao lý :“ 1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đại diện thay mặt, thực thi quyền của chủ sở hữu so với gia tài thuộc sở hữu toàn dân .2. nhà nước thống nhất quản trị và bảo vệ sử dụng đúng mục tiêu, hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí gia tài thuộc sở hữu toàn dân. ”Trước đây, hiểu sở hữu toàn dân lao lý tại Điều 17 Hiến pháp 1992 như thể một phạm trù kinh tế tài chính, thì thời nay sở hữu toàn dân còn được hiểu là một phạm trù pháp lý, do vậy gia tài của toàn dân phải có chủ sở hữu đích thực để triển khai quyền sở hữu trong việc tăng trưởng sản xuất, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vộ bảo mật an ninh quốc phòng của quốc gia .

Để sử dụng tài sản của nhân dân có hiệu quả cần phải trao quyền cho Nhà nước, cho người có thẩm quyền định đoạt tài sản của nhân dân theo quy định của pháp luật do vậy trong Bộ luật dân sự 2015 (BLDS), Điều 201 quy định Nhà nước là chù sở hữu đối với tài sản của chế độ sở hữu toàn dân.

Xem thêm  Sàng sảy – Wikipedia tiếng Việt

Xem thêm: Dầu thủy lực là gì – Công dụng và cách lựa chọn dầu phù hợp

Quyền sở hữu toàn dân được hiểu thế nào?

Theo nghĩa khách quan

Quyền sở hữu nhà nước, hiểu theo nghĩa khách quan ( theo nghĩa rộng ), là tổng hợp những quy phạm pháp luật nhằm mục đích :– Xác nhận việc chiếm hữu cùa Nhà nước ( gồm cả chiếm hữu pháp lý và chiếm hữu thực tiễn ) so với những tư liệu sản xuất hầu hết, quan trọng nhất ;– Quy định vê nội dung và trình tự triển khai những quyến năng chiếm hữu, sử dụng và định đoạt so với gia tài của Nhà nước ;

– Xác định khoanh vùng phạm vi, quyền hạn của những cơ quan nhà nước những doanh nghiệp do Nhà nước xây dựng trong việc quản trị nhiệm vụ những gia tài do Nhà nước giao theo pháp luật của pháp lý để triển khai những tiềm năng, trách nhiệm kinh doanh thương mại, quản trị hoặc hoạt động giải trí công ích .

Các doanh nghiệp được giao vốn, tư liệu sản xuất để triển khai những tiềm năng, trách nhiệm kinh doanh thương mại hoặc hoạt động giải trí công ích do Nhà nước giao. Các doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, thế chấp ngân hàng, cầm đồ gia tài, được quyền quản lí, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo pháp luật của nhà nước phải được cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền được cho phép trên nguyên tắc bảo toàn và tăng trưởng vốn ( ĐIều 200 BLDS )Như vậy, Nhà nước giao gia tài cho những doanh nghiệp nhà nước, đồng thời được cho phép doanh nghiệp được triển khai những quyền lực của chủ sở hữu so với gia tài đó trong một phạm vị theo lao lý của pháp lý. Quyền chiếm hữu, sở dụng, định đoạt của những cơ quan, doanh nghiệp của Nhà nước được gọi là “ quyền sở hữu hạn chế ”. Nhà nước triển khai những quyền lực của chủ sở hữu theo pháp luật tại Điều 201 BLDS .

Xem thêm  "point" là gì? Nghĩa của từ point trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Theo nghĩa chủ quan

Theo nghĩa chủ quan (nghĩa hẹp) quyền sở hữu toàn dân được hiểu là toàn bộ những hành vi mà với tư cách đại diện cho chủ sở hữu, Nhà nước cũng như các chủ sở hữu khác thực hiện các quyền năng cụ thể về chiếm hữu, định đoạt và sử dụng tài sản của mình.

Nhà nước “ là chủ ” so với những tư liêu sản xuất đa phần nhưng không ai quy đinh cho Nhà nước khoanh vùng phạm vi từng quyền hạn so với những tư liệu sản xuất đó. Nhà nước tự pháp luật cho mình những quyền nâng và những trình tự để triển khai những thế lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là quyền hạn của Nhà nước là vô tận so với những gia tài mà Nhà nước là chủ sở hữu. Cũng như những chủ thể khác, Nhà nước chỉ được triển khai quyền của chủ sỡ hữu trong khoanh vùng phạm vi pháp lý được cho phép. Nói cách khác, những quyến năng đó cũng được triển khai theo pháp luật của pháp lý .

Trên đây là nội dung Sở hữu toàn dân là gì? theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm : Căn cứ chấm hết quyền sở hữu so với gia tài

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button