Tin tổng hợp

Cách tính số mol sau phản ứng

Rate this post
Vậy làm thế nào để tính theo phương trình hoá học ? có những dạng bài tập nào tương quan tới tính theo phương trình hoá học tất cả chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá qua bài viết dưới đây .

I. Cách tính theo phương trình hoá học

1. Tính theo phương trình hoá học là gì?

– Hiểu đơn giản tính theo phương trình hóa học là dựa vào phương trình hóa học đã được cân bằng để tính số mol của một chất đã biết, sau đó suy ra số mol của chất tham gia hoặc sản phẩm được tạo thành. Việc tính số mol sẽ được dựa trên khối lượng hoặc thể tích của các chất đã được cho trước.

2. Phương pháp tính theo phương trình hoá học.

– Để giải được những dạng bài tập tính theo phương trình hoá học lớp 8 ta cần nắm vững những nội dung sau :

  • Chuyển đổi giữa khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất
  • Viết chính xác phương trình hoá học xảy ra.
  • Dựa vào phương trình hoá học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành.
  • Chuyển đổi số mol thành khối lượng (m = n.M) hoặc thể tích chất khí ở ĐKTC (V= n.22,4).

II. Các dạng bài tập tính theo phương trình hoá học

1. Tính khối lượng, thể tích chất tham gia hoặc sản phẩm được tạo thành

* Với dạng bài tập này, đề bài sẽ cho trước khối lượng hoặc thể tích của chất tham gia hoặc chất tạo thành, những bước triển khai như sau :
– Tìm số mol chất đề bài cho : n = m / M hoặc n = V / 22,4
– Lập phương trình hoá học
– Dựa vào tỉ lệ những chất có trong phương trình tìm ra số mol chất cần tìm
– Chuyển đổi ra số gam hoặc thể tích chất cần tìm .

* Ví dụ:Cho 2,4 gam Mg tác dụng với axit clohiđric HCl, tính:

a ) Tính thể tích lượng khí thu được sau phản ứng ( đktc ) ?
b ) Tính khối lượng axit đã tham gia vào phản ứng ?

Lời giải:

– Theo bài ra ta có số mol Mg là : nMg = 2,4 / 24 = 0,1 ( mol )
– Phương trình hoá học :
Mg + 2HC l MgCl2 + H2
1 mol 2 mol 1 mol
0,1 mol ? mol ? mol
– Dựa theo tỉ lệ số mol phản ứng giữa Mg với HCl và tỉ lệ vớiH2tạo ra, ta có thểviết như ở trên và thuận tiện tính được số mol HCl tham gia phản ứng và số mol H2tạo thành .
nH2 = nMg = 0,1 mol ; nHCl = 2. nMg = 2.0,1 = 0,2 ( mol )
a ) Thể tích khíH2thu được là : VH2 = n. 22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 ( lít )
b ) Khối lượng HCl tham gia phản ứng là : mHCl = n. M = 0,2. 36,5 = 7,3 ( g ) .

Xem thêm  "Stop" trong nhiếp ảnh là gì?

2. Tìm chất dư trong phản ứng.

* Với dạng bài này, tất cả chúng ta sẽ biết thể tích hoặc khối lượng của cả 2 chất tham gia, những bước triển khai như sau :
– Giả sử phương trình phản ứng là : aA + bB cC + dD
– Lập tỉ số :– So sánh tỉ số :
NếuNếu

– Tính các lượng chất theo chất phản ứng hết.

* Ví dụ:Đốt cháy 6,2 gam Photpho trong bình chứa 6,72 lít khí Oxi ở đktc. Hãy cho biết sau khi cháy

a ) Photpho hay oxi chất nào còn dư ?
b ) Chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu gam ?

Lời giải:

a ) Xác định chất dư
– Theo bài ra ta có :
– Phương trình phản ứng
4P + 5O22P2 O5

– Lập tỉ lệ:

Tasẽ đo lường và thống kê theo lượng chất đã dùng hết là 0,2 mol P
b ) Chất được tạo thành : P2O5
– Phương trình hoá học :

4P+5O2

4 mol 2 mol
0,2 mol x ? mol
x = 0,2. 2/4 = 0,1 mol. ( quy tắc nhân chéo chia ngang ) .
Khối lượng P2O5 : mP2O5 = n. M = 0,1. 142 = 14,2 ( g ) .

3. Tính hiệu suất của phản ứng.

– Trong thực tiễn, một phản ứng hoá học xảy ra nhờ vào vào rất nhiều yếu tố như nhiệt độ, chất xúc tác, … làm cho chất tham gia phản ứng không công dụng hết, nghĩa là hiệu suất dưới 100 %. Hiệu suất của phản ứng được tính theo một trong 2 cách sau :

* Cách 1:Hiệu suất phản ứng liên quan đến khối lượng sản phẩm:

H% =

– Trong đó : KLSPTT là khối lượng mẫu sản phẩm thực tiễn ; KLSPLT là khối lượng loại sản phẩm kim chỉ nan .

*Cách 2:Hiệu suất phản ứng liên quanđến chất tham gia:

H% =

– Trong đó : KLCTGTT là khối lượng chất tham gia trong thực tiễn ; KLCTGLT là khối lượng chất tham gia kim chỉ nan .

* Lưuý:

– Khối lượng thực tiễn là khối lượng đề bài cho
– Khối lượng kim chỉ nan là khối lượng tính theo phương trình

* Ví dụ:Nung 150 kg CaCO3thu được 67,2 kg CaO. Tính hiệu suất phản ứng.

Lời giải:

– Phương trình phản ứng :

CaCO3

100 kg 56 kg
150 kg x ? kg
– Khối lượng CaO thu được ( theo triết lý tức là theo PTPƯ ) là :

Xem thêm  Stt em là gì trong trái tim anh ? Có thể cho em một đáp án thật lòng không ? | STTHAY

-Hiệu suất phản ứng là: H% =

III. Bài tập áp dụng cách tính theo Phương trình hoá học

Bài 1 trang 75 sgk hoá 8:Sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCl FeCl2+ H2. Nếu có 2,8g sắt tham gia phản ứng em hãy tìm:

a ) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc .
b ) Khối lượng axit clohiđric cần dùng .

Lời giải bài 1 trang 75 sgk hoá 8:

– Theo bài ra ta có : nFe = 2,8 / 56 = 0,05 ( mol ) ;
a ) Ta có phương trình phản ứng
Fe + 2HC l FeCl2 + H2
1 mol 2 mol 1 mol
0,05 mol x ? mol y ? mol
Theo PTPƯ : nH2 = nFe = 0,05 ( mol )
hoặc hoàn toàn có thể tính số mol y của H2 theo quy tắc nhân chéo chia ngang : y = ( 0,05. 1 ) / 1 = 0,05 mol
VH2 = 22,4. n = 22,4. 0,05 = 1,12 ( l )
b ) Theo PTPƯ : nHCl = 2. nFe = 2.0,05 = 0,1 ( mol )
mHCl = n. M = 0,1. 36,5 = 3,65 ( g ) .

Bài 2 trang 75 sgk hoá 8:Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho đó là lưu huỳnh đioxit (khí sunfurơ) có công thức hóa học là SO2.

a ) Viết phương trình hóa học của lưu huỳnh cháy trong không khí .
b ) Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm .
– Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc .
– Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí .

Lời giải bài 2 trang 75 sgk hoá 8:

a ) Phương trình hóa học : S + O2b ) Theo bài ra : nS = 1,6 / 32 = 0,05 mol .
Theo phương trình PƯ trên, ta có :
nSO2 = nO2 = nS = 0,05 mol .
VSO2 = 0,05. 22,4 = 1,12 ( lít ) .
VO2 = 0,05. 22,4 = 1,12 ( lít )
– Vì khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí nên thể tích không khí cần là
Vkk = 5VO2 = 5.1,12 = 5,6 ( lít ) .

Bài 3 trang 75 sgk hoá 8:Có phương trình hóa học sau:

CaCO3 Cao + CO2 .
a ) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3để điều chế được 11,2 g CaO ?
b ) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 ?
c ) Nếu có 3,5 mol CaCO3tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2 ( đktc ) .
d ) Nếu thu được 13,44 lít khí CO2ở đktc thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng .

Lời giải bài 3 trang 75 sgk hoá 8:

– Phương trình hóa học : CaCO3 CaO + CO2 .
a ) Theo bài ra, ta có : nCaO = 11,2 / 56 = 0,2 mol .
– Theo PTPƯ thì nCaCO3 = nCaO = 0,2 ( mol )
b ) Theo bài ra, ta có : nCaO = 7/56 = 0,125 ( mol )
– Theo PTPƯ thì nCaCO3 = nCaO = 0,125 ( mol ) mCaCO3 = M.n = 100.0,125 = 12,5 ( g )
c ) Theo PTPƯ thì nCO2 = nCaCO3 = 3,5 ( mol )
VCO2 = 22,4. n = 22,4. 3,5 = 78,4 ( lít )
d ) Theo bài ra, ta có : nCO2 = 13,44 / 22,4 = 0,6 ( mol )
– Theo PTPƯ nCaO = nCaCO3 = nCO2 = 0,6 ( mol )
mCaCO3 = n. M = 0,6. 100 = 60 ( g )
mCaO = n. M = 0,6. 56 = 33,6 ( g )

Xem thêm  Xường xám – Wikipedia tiếng Việt

Bài 4 trang 75 sgk hoá 8:

a ) Cacbon oxit CO công dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học .
b ) Nếu muốn đốt cháy 20 ml CO thì phải dùng bao nhiêu mol O2để sau phản ứng người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất ?
c ) Hãy điền vào những ô trống số mol những chất phản ứng và mẫu sản phẩm có ở những thời gian khác nhau. Biết hỗn hợp CO và O2ban đầu được lấy đúng tỉ lệ về số mol những chất theo phương trình hóa học .

Lời giải bài 4 trang 75 sgk hoá 8:

a ) Phương trình phản ứng : 2CO + O2 2CO2
b ) Theo phương trình nO2 = ( 50% ) nCO = ( 50% ). 20 = 10 ( mol )
c ) Hoàn chỉnh bảng
– Thời điểm t1nCOcòn 15 mol nCOđã phản ứng = 20 – 15 = 5 ( mol ) .
– Theo PTPƯ : nCO2 = nCO ( pư ) = 5 mol
nO2 ( pư ) = ( 50% ). nCO ( pư ) = ( 50% ). 5 = 2,5 ( mol ) nO2còn lại = 10 – 2,5 = 7,5 ( mol ) .
Tương tự tính thời gian t2và thời gian t3ta được số liệu sau :

Số mol
Các thời điểm Các chất phản ứng Sản phẩm
CO O2 CO2
Thời điểm ban đầu t0 20 10
Thời điểm t1 15 7,5 5
Thời điểm t2 3 1,5 17
Thời điểm kết thúc t3 20

Bài 5 trang 76 sgk hoá 8:Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. Biết rằng:

– Khí A có tỉ lệ khối so với không khí là 0,552 .
– Thành phần theo khối lượng của khí A là : 75 % C và 25 % H .
Các thể tích khí đo ở đktc .

Lời giải bài 5 trang 76 sgk hoá 8:

– Theo bài ra thì : dA / kk = 0,552 Khối lượng mol của khí A : 29.0,552 = 16 ( g )
– Vì khí A gồm C và H nên ta đặt công thức hoá học của khí A là CxHy
– Theo bài ra khí A có 75 % C và 25 % H nên ta có :

mC =

mH =Công thức hóa học của khí A là : CH4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button