Tin tổng hợp

Phân biệt các loại sổ thường trú – tạm trú KT1, KT2, KT3, KT4

Rate this post

Loại sổ thường trú – tạm trú KT1 ( Nơi ĐK thường trú của công dân ) ? Quy định về những loại sổ thường trú – tạm trú KT ! KT2, KT3, KT4 ? Loại sổ thường trú – tạm trú KT1, KT2, KT3, KT4 theo pháp luật của Luật cư trú 2006 so sánh với luật cư trú 2020 có gì đổi khác ?

Nơi công dân ĐK thường trú, tạm trú là nơi công dân sinh sống liên tục, không thay đổi và không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và ĐK thường trú. Việc ĐK thường trú là pháp luật bắt buộc so với công dân vì đây là điều kiện kèm theo để quản trị dân cư và trật tự xã hội. Hiện nay có nhiều loại sổ thường trú như KT1, KT2, KT3, KT4. Vậy làm thế nào để Phân biệt những loại sổ thường trú – tạm trú KT1, KT2, KT3, KT4 ? Các loại số thường trú – tạm trú KT1, KT2, KT3, KT4 còn hiệu lực hiện hành so với lao lý của Luật cư trú 2020 hay không ? Dưới đây là thông tin bài viết chi tiết cụ thể của chúng tôi

Cơ sở pháp lý:

– Luật Cư Trú 2006 – Luật Cư Trú 2020

Luật sư tư vấn pháp luật  trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Loại sổ thường trú – tạm trú KT1 (Nơi đăng ký thường trú của công dân)

1.1. Điều kiện ĐK thường trú của công dân

– Điều kiện thứ nhất đó là, Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình tại tỉnh / thành phố muốn ĐK thường trú theo lao lý – Điều kiện thứ hai, Công dân có chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng được được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý chấp thuận thì được ĐK thường trú trong những trường hợp đơn cử như sau : + Đối với những trường hợp Vợ về ở với chồng ; chồng về ở với vợ ; con về ở với cha, mẹ ; cha, mẹ về ở với con theo lao lý – Trường hợp Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, và cháu ruột ; người khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, người khuyết tật nặng, người không có năng lực lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất năng lực nhận thức, năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ theo lao lý

Xem thêm: Đăng ký xe theo KT3? Có sổ tạm trú KT3 có đăng ký xe được không?

– Trường hợp Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý chấp thuận hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột ; người chưa thành niên về ở với người giám hộ theo lao lý của pháp lý Thứ ba đó là, Công dân có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ theo pháp luật của pháp lý đơn cử được lao lý đó là Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp chấp thuận đồng ý cho ĐK thường trú tại khu vực thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ chấp thuận đồng ý nếu ĐK thường trú vào cùng hộ mái ấm gia đình đó và ngoài những phải Bảo đảm điều kiện kèm theo về diện tích quy hoạnh nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh lao lý nhưng không thấp hơn 08 mét vuông sàn / người theo lao lý – Thứ Tư đó là Công dân muốn ĐK thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có khu công trình phụ trợ là nhà tại thì phải thuộc một trong những trường hợp theo lao lý của pháp lý đơn cử + Trường hợp Người hoạt động giải trí tôn giáo được phong phẩm, chỉ định, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động giải trí tôn giáo tại cơ sở tôn giáo + Các trường hợp Người đại diện thay mặt cơ sở tín ngưỡng + Đối với Người được người đại diện thay mặt hoặc ban quản trị cơ sở tín ngưỡng đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú để trực tiếp quản trị, tổ chức triển khai hoạt động giải trí tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng theo lao lý + Trường hợp Trẻ em, hay người khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi phụ thuộc được người đại diện thay mặt hoặc ban quản trị cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt cơ sở tôn giáo đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú theo pháp luật – Thứ năm đó là việc Đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc vào hộ mái ấm gia đình nhận chăm nom, nuôi dưỡng theo pháp luật

Xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú, mẫu giấy xác nhận tạm trú mới nhất năm 2022

+ Người được chăm nom, và nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội được ĐK thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội nếu được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý chấp thuận + Người được chăm nom, và nuôi dưỡng, trợ giúp được ĐK thường trú vào hộ mái ấm gia đình nhận chăm nom, nuôi dưỡng nếu được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý chấp thuận thì mới hoàn toàn có thể triển khai ĐK thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội Thứ sáu đó là việc Đăng ký thường trú tại phương tiện đi lại lưu động đó là việc Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện đi lại được ĐK thường trú tại phương tiện đi lại đó khi phân phối những điều kiện kèm theo theo lao lý Như vậy theo luật cư trú 2020 Điều kiện ĐK thường trú được lao lý đơn cử Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được ĐK thường trú tại chỗ ở của mình. Công dân được ĐK thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó, Trừ trường hợp pháp luật của pháp lý. Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện đi lại được ĐK thường trú tại phương tiện đi lại đó và những pháp luật khá tương quan về điều kiệ cư trú, Khi ĐK thường trú cần làm rất đầy đủ những thủ tục và trình tự theo pháp luật của pháp lý.

2.2 Thủ tục ĐK thường trú

Bước 1: Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ theo quy định

Bước 3: Lưu ý Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định và cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật cư trú 2020 trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Xem thêm: Người nào được đăng ký KT3 tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Quy định về những loại sổ thường trú – tạm trú KT ! KT2, KT3, KT4

KT1: Sổ hộ khẩu thường trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. KT1 được hiểu là thường trú một cách lâu dài và được ghi rõ trên chứng minh nhân dân về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

KT2: Trường hợp này công dân có đăng ký hộ khẩu thường trú ở một Quận/huyện nhưng có đăng ký tạm trú dài hạn ở quận/huyện khác trong phạm vi cùng tỉnh/thành.

KT3: Trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú tại 1 tỉnh/thành nhưng lại có đăng ký tạm trú dài hạn ở tỉnh/thành khác trong cùng phạm vi đất nước.

Sổ tạm trú được cấp cho hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể đã ĐK tạm trú theo lao lý, có giá trị xác lập nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng. Thời hạn tạm trú theo ý kiến đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá hai mươi bốn tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể vẫn liên tục tạm trú thì đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú ; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể vẫn liên tục tạm trú tại đó thì đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình hoặc cá thể đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

KT4: Trường hợp đăng ký tạm trú tương tự KT3 những thời hạn đăng ký tạm trú ngắn hơn (và có thời hạn nhất định)

3. Loại sổ thường trú – tạm trú KT1, KT2, KT3, KT4 theo quy định của Luật cư trú 2006 so sánh với luật cư trú 2020 có gì thay đổi?

Tại Luật cư trú 2006 có lao lý Tại Khoản 1 Điều 20. Điều kiện ĐK thường trú tại thành phố thường trực TW lao lý :

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản

Theo như trên thì cho thấy ở luật cũ đó là luật cư trú 2006 có pháp luật về những Điều kiện ĐK thường trú tại thành phố thường trực TW như đã trình diễn ở trên, so sánh với quy định Luật Cư trú 2020 pháp luật : Điều kiện ĐK thường trú Luật cư trú tại điều 5 của Luật cư trú 2020. Như vậy, luật cư trú 2020 đã bỏ lao lý về điều kiện kèm theo đăng kí thường trú riêng tại thành phố thường trực TW. Theo đó thì từ này 1/7/2021 điều kiện kèm theo đăng kí thường trú tại những tỉnh, thành phố trước thuộc TW là như nhau. Trên đây là thông tin chúng tôi tư vấn về Phân biệt những loại sổ thường trú – tạm trú KT1, KT2, KT3, KT4 tuy nhiên do có pháp luật của luật mới về điều kiện kèm theo ĐK thường trú nên lúc bấy giờ việc ĐK thường trú tại những tỉnh, thành phố hay địa phương đều được lao lý như nhau về điều kiện kèm theo ĐK.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp
Xem thêm  Tầm nhìn của ford là gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button