Tin tổng hợp

Tài khoản phong tỏa là gì? Quy định mở, sử dụng và giao dịch qua tài khoản phong tỏa?

Rate this post

Tài khoản phong tỏa ( A blocked account ) là gì ? Tài khoản phong tỏa tiếng Anh là gì ? Quy định mở, sử dụng và thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản phong tỏa ? Một số lao lý có tương quan ?

Pháp luật hiện có pháp luật rất ngặt nghèo về những trường hợp thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước bị phong tỏa. Không phải trường hợp nào mà những tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán sẽ được phong tỏa thông tin tài khoản của người mua mà những tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch thực thi phong tỏa một phần hoặc hàng loạt số tiền trên thông tin tài khoản giao dịch thanh toán của người mua trong một số ít trường hợp nhất định. Vậy, thông tin tài khoản phong tỏa là gì và những pháp luật mở, sử dụng và thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản phong tỏa như thế nào ?

* Căn cứ pháp lý

– Luật Ngân hàng nhà nước Nước Ta năm 2010 ;
– Văn bản hợp nhất 07 / VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 năm 2017 hợp nhất Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ;
– Nghị định 83/2010 / NĐ-CP về ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ ;
– Nghị định 22/2006 / NĐ-CP về tổ chức triển khai hoạt động giải trí của Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, ngân hàng nhà nước liên kết kinh doanh, ngân hàng nhà nước 100 % vốn quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế tại Nước Ta ;
– Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 13/6/2012 ;
– Nghị định 101 / 2012 / NĐ-CP về thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt ;
– Nghị định 22/2013 / NĐ-CP về giao dịch thanh toán bằng tiền mặt ;
– Nghị định 96/2014 / NĐ-CP lao lý xử phạt vi phạm hành chính trong nghành tiền tệ và ngân hàng nhà nước ;
– Nghị định 16/2017 / NĐ-CP của nhà nước về việc pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ;
– Văn bản hợp nhất 13 / VBHN-NHNN ngày 08 tháng 3 năm 2019 Hướng dẫn việc mở và sử dụng thông tin tài khoản giao dịch thanh toán tại tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán .

1. Tài khoản phong tỏa là gì ?

Phong tỏa được hiểu là vây hãm một khu vực hay một địa phận nào đó, làm nó bị cô lập, cắt đứt mọi giao thông vận tải liên lạc với bên ngoài .
Tài khoản phong tỏa hiểu đơn thuần là 1 thông tin tài khoản bị hạn chế 1 số công dụng, đa phần là công dụng rút tiền trong một khoảng chừng thời hạn nào đấy để bảo vệ việc thực thi một hoặc 1 số việc nhất định theo như nhu yếu của người chủ tài khoản / bên có tương quan. Và điều kiện kèm theo để mở phong tỏa là sau khi đã thực thi xong một hoặc 1 số việc nhất định theo thỏa thuận hợp tác của ngân hàng nhà nước, bên chủ tài khoản và những bên có tương quan .
Ví dụ : Các bên trong hợp đồng mua và bán nhà mà bên mua đi vay tiền của ngân hàng nhà nước để mua nhà. ngân hàng nhà nước cấp tín dụng thanh toán cho một khoản vay có thế chấp ngân hàng cho bên mua nhà sẽ lập một thông tin tài khoản phong tỏa cho bên bán nhà, điều kiện kèm theo để mở phong tỏa là khi hoàn tất xong việc chuyển nhượng ủy quyền gia tài và update ĐK bảo vệ .
Tài khoản tiền gửi phong tỏa là tiền gửi thanh toán giao dịch bị những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khóa 1 phần hoặc toàn phần khi phạm phải 1 số ít lao lý được nhà nước phát hành. Số dư trên thông tin tài khoản tiền gửi phong tỏa hoàn toàn có thể được tính lãi hoặc không được tính lãi tùy theo lao lý của từng ngân hàng nhà nước .

2. Tài khoản phong tỏa tiếng Anh là gì ?

Tài khoản phong tỏa tiếng Anh có nghĩa là : A blocked account .
A blocked account simply means an account that has a limited number of functions, mainly the function of withdrawing money for a certain period of time to ensure the performance of one or certain things as required. of the account holder / related party. And the condition to open the blockade is after completing one or a number of certain tasks as agreed by the ngân hàng, the account holder and related parties .

Xem thêm  Thơm thảo những tấm lòng thiện nguyện

3. Quy định mở, sử dụng và giao dịch qua tài khoản phong tỏa

Căn cứ tại Văn bản hợp nhất 13 / VBHN-NHNN ngày 08 tháng 3 năm 2019 Hướng dẫn việc mở và sử dụng thông tin tài khoản giao dịch thanh toán tại tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán pháp luật về thông tin tài khoản phong tỏa như sau :
Tổ chức đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch triển khai tạm khóa thông tin tài khoản thanh toán giao dịch của người mua ( tạm dừng thanh toán giao dịch ) một phần hoặc hàng loạt số tiền trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch khi có văn bản nhu yếu của chủ tài khoản ( hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của chủ tài khoản ) hoặc theo thỏa thuận hợp tác trước bằng văn bản giữa chủ thông tin tài khoản với tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch .
Việc chấm hết tạm khóa thông tin tài khoản thanh toán giao dịch và việc giải quyết và xử lý những lệnh thanh toán giao dịch đi, đến trong thời hạn tạm khóa triển khai theo nhu yếu của chủ tài khoản giao dịch thanh toán ( hoặc người giám hộ, người đại diện thay mặt hợp pháp của chủ tài khoản ) hoặc theo văn bản thỏa thuận hợp tác giữa chủ thông tin tài khoản với tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch .
Tổ chức đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch triển khai phong tỏa một phần hoặc hàng loạt số tiền trên thông tin tài khoản giao dịch thanh toán của người mua trong những trường hợp sau :
+ Có nhu yếu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý ;
+ Tổ chức đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào thông tin tài khoản thanh toán giao dịch của người mua hoặc theo nhu yếu hoàn trả lại tiền của tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán giao dịch của người chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót ;
+ Có thông tin bằng văn bản của một trong những chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về thông tin tài khoản giao dịch thanh toán chung giữa những chủ tài khoản giao dịch thanh toán chung .
Ngay sau khi phong tỏa thông tin tài khoản giao dịch thanh toán, tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán bắt buộc phải thông tin ( bằng văn bản hoặc theo hình thức thông tin đã thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng mở, sử dụng thông tin tài khoản thanh toán giao dịch giữa tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch và người mua mở thông tin tài khoản giao dịch thanh toán ) cho chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của chủ tài khoản biết về nguyên do và khoanh vùng phạm vi phong tỏa thông tin tài khoản giao dịch thanh toán ; số tiền bị phong tỏa trên thông tin tài khoản thanh toán giao dịch phải được bảo toàn và trấn áp ngặt nghèo theo nội dung phong tỏa. Trường hợp thông tin tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng thông thường .
Tổ chức đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch chấm hết phong tỏa thông tin tài khoản thanh toán giao dịch khi có một trong những điều kiện kèm theo sau :
+ Kết thúc thời hạn phong tỏa ;
+ Có văn bản nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm hết phong tỏa thông tin tài khoản giao dịch thanh toán ;
+ Tổ chức đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán đã giải quyết và xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền ;
+ Có thông tin bằng văn bản của tổng thể những chủ tài khoản giao dịch thanh toán chung về việc tranh chấp về thông tin tài khoản giao dịch thanh toán chung giữa những chủ tài khoản thanh toán giao dịch chung đã được xử lý .
Như vậy người mua sẽ có rủi ro tiềm ẩn bị khóa thông tin tài khoản khi rơi vào một trong những trường hợp trên. Để hoàn toàn có thể bảo vệ được quyền hạn của mình thì bản thân người dùng phải có liên tục trau dồi những kỹ năng và kiến thức về pháp lý tương quan đến thông tin tài khoản tiền gửi .

Xem thêm  V Trong Tiếng Anh Là Gì ? ? Viết Tắt V N Adj Adv O S Là Gì Trong Tiếng Anh

Ngay sau khi phong tỏa tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo bằng văn bản cho chủ tài khoản (hoặc người giám hộ, đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) biết về lý do và phạm vi phong tỏa tài khoản thanh toán; số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa.

Nếu trường hợp thông tin tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng thông thường ; trường hợp phong tỏa thông tin tài khoản giao dịch thanh toán theo pháp luật nêu trên thì số tiền bị phong tỏa trên thông tin tài khoản giao dịch thanh toán không vượt quá với số tiền trên lệnh chuyển tiền bị sai sót, nhầm lẫn .
Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa thông tin tài khoản, ngân hàng nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc thông tin tài khoản của người khác có tương quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải triển khai ngay việc phong tỏa thông tin tài khoản và lập biên bản về vấn đề này .

4. Một số quy định có liên quan

* Thẩm quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản

– Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan tìm hiểu những cấp : khi ra lệnh phong tỏa thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan tìm hiểu những cấp phải thông tin ngay cho viện kiểm sát cùng cấp trước khi thi hành
– Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự những cấp ;
– Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự chiến lược những cấp ; Hội đồng xét xử .
– Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử

* Nguyên tắc thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản

Khi phong tỏa thông tin tài khoản thì chỉ được phong tỏa số tiền tương ứng với mức hoàn toàn có thể bị phạt tiền, bị tịch thu gia tài hoặc bồi thường thiệt hại .
Người được giao triển khai lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa thông tin tài khoản thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của Điều 285 Bộ luật Hình sự năm năm ngoái tội vi phạm việc niêm phong, kê biên gia tài, phong tỏa thông tin tài khoản .

* Thủ tục tiến hành biện pháp phong tỏa tài khoản

Việc phong tỏa thông tin tài khoản theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải triển khai theo đúng lao lý của pháp lý chuyên ngành. Cụ thể :
Trong hoạt động giải trí tố tụng dân sự, việc nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo nhu yếu bằng văn bản của tòa án nhân dân có thẩm quyền trong quy trình xử lý vụ án có tương quan và việc vận dụng giải pháp này là thiết yếu để bảo vệ cho việc xử lý vụ án hoặc việc thi hành án .
Thủ tục nhu yếu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phong tỏa thông tin tài khoản cần phải thực thi theo lao lý của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm năm ngoái về việc vận dụng những giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời .
Trong hoạt động giải trí tố tụng hình sự, để bảo vệ hoạt động giải trí khởi tố, tìm hiểu, truy tố, xét xử, thi hành án ; trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền thực thi tố tụng hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản .
Trình tự, thủ tục nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản thực thi theo lao lý tại Điều 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm năm ngoái. Theo đó, phong tỏa thông tin tài khoản chỉ vận dụng so với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật Hình sự pháp luật hình phạt tiền, bị tịch thu gia tài hoặc để bảo vệ bồi thường thiệt hại khi có địa thế căn cứ xác lập người đó có thông tin tài khoản tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Kho bạc Nhà nước .
Cạnh đó, phong tỏa thông tin tài khoản cũng được vận dụng so với thông tin tài khoản của người khác nếu có địa thế căn cứ cho rằng số tiền trong thông tin tài khoản đó tương quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội .
Trong hoạt động giải trí thi hành án dân sự, nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản là một trong những giải pháp bảo vệ thi hành án. Theo Điều 67 Luật Thi hành án dân sự thì việc phong tỏa thông tin tài khoản được thực thi trong trường hợp người phải thi hành án có thông tin tài khoản tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
Quyết định phong tỏa thông tin tài khoản phải xác lập rõ số tiền, gia tài bị phong tỏa. Chấp hành viên phải giao quyết định hành động phong tỏa cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án .
Trường hợp cần phong tỏa ngay thông tin tài khoản của người phải thi hành án ở nơi gửi giữ mà chưa phát hành quyết định hành động phong tỏa thì chấp hành viên lập biên bản nhu yếu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án phong tỏa thông tin tài khoản .
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, chấp hành viên phải ra quyết định hành động phong tỏa thông tin tài khoản. Tổ chức tín dụng thanh toán đang quản lý tài khoản phải triển khai ngay nhu yếu của chấp hành viên về phong tỏa thông tin tài khoản .
Trong hoạt động giải trí quản trị thuế, nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản là một trong những giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế. Trình tự, thủ tục được thực thi theo lao lý của Luật Quản lý thuế .
Khi thực thi phong tỏa thông tin tài khoản, cơ quan thực thi tố tụng có thẩm quyền phải giao quyết định hành động phong tỏa thông tin tài khoản cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc kho bạc nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc người có tương quan. Việc giao, nhận lệnh phong tỏa thông tin tài khoản phải lập thành biên bản theo pháp luật .
Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa thông tin tài khoản của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc kho bạc nhà nước phải thực thi ngay việc phong tỏa thông tin tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa thông tin tài khoản đó, biên bản lập thành 5 bản, trong đó, 1 bản giao ngay cho người bị buộc tội, 1 bản giao cho người khác có tương quan đến người bị buộc tội, 1 bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, 1 bản đưa vào hồ sơ vụ án, 1 bản lưu lại tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Kho bạc nhà nước .

Xem thêm  vòi voi trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

* Thời hạn phong tỏa tài khoản

Việc chấm hết phong tỏa thông tin tài khoản giao dịch thanh toán được thực thi trong những trường hợp sau. ( Theo lao lý tại Điều 12 Nghị định 101 / 2012 / NĐ-CP và được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 80/2016 / NĐ-CP ) .
+ Khi kết thúc thời hạn phong tỏa theo thỏa thuận hợp tác phong tỏa TK giữa chủ TK / những đồng chủ tài khoản và Ngân hàng ;
+ Khi người có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý ra quyết định hành động hoặc nhu yếu chấm hết việc phong tỏa ;
+ Các trường hợp khác theo lao lý của Ngân hàng .
Ngoài ta, việc phong tỏa thông tin tài khoản giao dịch thanh toán nếu trái pháp lý gây thiệt hại cho chủ tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa thông tin tài khoản phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường theo đúng pháp luật của pháp lý .

Bài viết được thực hiện bởi:
Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

Chức vụ:
Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn:
Dân sự, Đất đai, Hôn nhân, Lao động, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo:
Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế:
07 năm

Tổng số bài viết:
13.718 bài viết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button