Tin tổng hợp

sớm nhất in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Rate this post

Nó đã được sử dụng ở đó sớm nhất là ngày 29/4/1999 và có khả năng tốt trước đó.

It was in use there as early as April 29, 1999 and likely well before.

WikiMatrix

Nó cung cấp bằng chứng tuyệt đối sớm nhất về tóc và lông thú.

It provides the earliest absolutely certain evidence of hair and fur.

WikiMatrix

Chúng là một trong những phát minh về hợp kim sớm nhất của nhân loại.

It is among the earliest stone monuments of humanity.

WikiMatrix

Đó là bằng chứng sớm nhất rằng hiện tượng hành tinh được ghi nhận có chu kỳ.

It is the earliest evidence that planetary phenomena were recognized as periodic.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ lấy cho anh sớm nhất khi có thể.

We’ll get to you as soon as we can.

OpenSubtitles2018. v3

Anh sẽ về sớm nhất có thể.

I’ll be back as soon as I can.

OpenSubtitles2018. v3

Alacrima thường là biểu hiện sớm nhất.

Alacrima is usually the earliest manifestation.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể.

We have to bring it to an end as soon as possible.

WikiMatrix

Suy giảm thị lực có thể bắt đầu sớm nhất là mười hai giờ sau khi tiếp xúc.

Decreased vision may start as early as twelve hours after exposure.

WikiMatrix

Tôi sẽ ở đó sớm nhất có thể

I’ll be there as soon as I can.

Xem thêm  Tỷ lệ gia tăng tự nhiên là gì? Ý nghĩa và công thức xác định?

OpenSubtitles2018. v3

Ta có thể tiến hành sớm nhất lúc nào?

How soon can we move on this?

OpenSubtitles2018. v3

Giáo hoàng Benedict XVI tới thăm khu vực động đất “trong thời gian sớm nhất có thể”.

” Pope Benedict XVI to visit the Abruzzo earthquake zone ” .

WikiMatrix

Chứng minh được công bố sớm nhất chứa trong kết quả bài báo của Eduard Čech.

The earliest known published proof is contained in a 1937 paper of Eduard Čech.

WikiMatrix

Hàng trăm từ như thế được sử dụng sớm nhất vào những 1800 ở miền Nam .

The earliest uses were in the 1800s hundreds in the South .

EVBNews

Các triệu chứng cai rượu đã được mô tả sớm nhất vào 400 TCN bởi Hippocrates.

Symptoms of alcohol withdrawal have been described at least as early as 400 BC by Hippocrates.

WikiMatrix

Tình hình sẽ được chuyển đến sớm nhất cho các bạn sau

We’ll have more on this latebreaking story as it comes in.

OpenSubtitles2018. v3

thì tôi sẽ lên chuyến máy bay sớm nhất về New York

I’ll be on the first plane back to New York.

OpenSubtitles2018. v3

Dữ liệu sớm nhất về Vlamertinge từ thời Trung Cổ.

The earliest data about Vlamertinge date from the Middle Ages.

WikiMatrix

Xuất hiện sớm nhất từ thời Trung Cổ, hoặc thậm chí từ thời La Mã cổ đại.

The earliest occurrences date from the Middle Ages, or even from Roman times.

Xem thêm  Sự cố môi trường là gì? Khái niệm, phân loại và nguyên nhân?

WikiMatrix

Bahrain là một trong các khu vực cải sang Hồi giáo sớm nhất (628).

Bahrain was one of the earliest areas to convert to Islam, in 628 CE.

WikiMatrix

Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể.

I’ll be back as soon as I can.

OpenSubtitles2018. v3

Những ghi chép sớm nhất bằng tiếng Akkad có niên đại thuộc về thời đại của Sargon.

The earliest records in the Akkadian language date to the time of Sargon.

WikiMatrix

Và đây là số liệu sớm nhất mà tôi tìm được.

And this is the earliest data that I can find.

ted2019

Tôi đáp chuyến xe lửa sớm nhất để về nhà.

I got on the first train home.

jw2019

Điều này sẽ làm cho các ví dụ được biết đến sớm nhất của Homo sapiens.

This would make the remains the earliest known examples of Homo sapiens.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button