Tin tổng hợp

sống ở trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Cậu có thể tiếp tục sống ở năm 2016.

You can continue to live in 2016.

OpenSubtitles2018. v3

Con bé nói là nó không thích sống ở đây.

She says she don’t like living here.

OpenSubtitles2018. v3

Ông sống ở đây à?

Sir, do you live here?

OpenSubtitles2018. v3

Họ sống ở cách đây mấy con phố.

They had a place a couple of streets down.

OpenSubtitles2018. v3

Anh sống ở khách sạn sao?

You’re living in a hotel?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi gặp Julius tuần trước khi đang sống ở Kibera.

And I met Julius the last week that I was living in Kibera.

ted2019

Anh trai của mẹ là bác Fred Wismar và vợ là bác Eulalie sống ở Temple, Texas.

Mom’s older brother, Fred Wismar, and his wife, Eulalie, lived in Temple, Texas.

jw2019

Tao sống ở đây!

I live here!

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi sống ở đó trong một căn hộ sắp sập ở Harlem với vài bạn cùng phòng.

And there I lived in a collapsing apartment building in Harlem with roommates.

ted2019

Con không muốn đến sống ở đó.

I don’t want to live there.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng những người sống ở trong chung cư này gọi tôi là chú Dương.

But those who have been here for a while call me’Uncle Yin’.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không phải sống ở đây à?

You don’t live here?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là năm 1960 và tôi sống ở Holden, Kentucky.

Xem thêm  thay vì tiếng Trung là gì?

It was 1960, and I lived in Holden, Kentucky.

OpenSubtitles2018. v3

Nhóm lớn thứ hai là người Teke sống ở phía bắc Brazzaville chiếm 17% dân số.

The second largest group are the Teke who live to the north of Brazzaville with 17% of the population.

WikiMatrix

Vì anh muốn lãng phí cuộc sống ở cái khu ở chuột này mãi?

You wanna waste your life laying around this shithole neighborhood forever?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi sống ở đây.

We live here.

OpenSubtitles2018. v3

Loài này chỉ sống ở châu Phi, đặc biệt là ở vùng Namaqualand.

It is found exclusively in South Africa, particularly the Namaqualand region.

WikiMatrix

Ông nói, vấn đề với cân bằng nhiệt là chúng ta không thể sống ở đó.

He says, the problem with thermal equilibrium is that we can’t live there.

ted2019

Tác giả sống ở Hoa Kỳ.

The author lives in Armenia.

LDS

Mẹ đã trấn an tôi: “Con biết mình có thể sống ở đâu”.

My mother said, “You know where you can live.”

jw2019

Chúng ta có quen ai sống ở 42 đường Panorama Crest không?

Do we know anyone who lives at 42 Panorama Crest?

OpenSubtitles2018. v3

Ơn trời ta sống ở thời kỳ tươi sáng hơn, phải không, bác sĩ…?

Let us be thankful we live in more enlightened times, don’t you agree, doctor…?

OpenSubtitles2018. v3

Từ đó, có rất nhiều người sống ở chỗ đó.

Xem thêm  FED tăng lãi suất có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam? - PineTree Securities

More people have lived there since then.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi cập bến cảng Alexandria, tôi sớm làm quen với lối sống ở Trung Đông.

We disembarked in Alexandria, and I soon acclimatized to the Middle-East life-style.

jw2019

Hiện nay, 1 trong 3 người sống ở thành phố thực chất sống trong các khu ổ chuột

Now, one in three people living in cities today actually live in a slum.

QED

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button