Tin tổng hợp

bệnh sốt rét trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Với người nghèo, họ dễ có nguy cơ mắc bệnh sốt rét.

If you’re poor, you’re more likely to get malaria.

ted2019

Nếu bệnh sốt rét phổ biến trong vùng bạn sống…

If you live in a land where malaria is endemic. . .

jw2019

Người ta ước tính châu Phi tiêu tốn 12 tỷ đô la mỗi năm cho bệnh sốt rét.

It’s estimated that malaria costs Africa 12 billion US dollars a year.

ted2019

Người ta có thể mắc bệnh sốt rét ở vùng núi không?

Can one contract the marsh fever in these mountainous regions?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy nên, bệnh sốt rétbệnh tương đối dễ chữa.

That’s when the British army surgeon Ronald Ross discovered that it was mosquitos that carried malaria, not bad air or miasmas, as was previously thought.

ted2019

Chỉ có mỗi bệnh sốt rét là cô phải lo thôi.

Possibly malaria is the only thing you gotta think about.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi đã bắt đầu những chương trình chữa bệnh sốt rét đầu tiên.

We’ve started the first malaria treatment programs they’ve ever had there.

QED

Chúng tôi điều trị cho cô bệnh sốt rét, thương hàn và viêm dạ dày.

We were treating her for malaria, typhoid and gastroenteritis.

ted2019

Ai ở đây thích bệnh sốt rét giơ tay lên?

Hands up: anyone in the audience who is in favor of malaria?

QED

Bệnh sốt rét, HIV/AIDS đang giết chết nhiều người ở những khu vực này trên thế giới.

Xem thêm  EBIT là gì? Cách tính EBIT trong báo cáo tài chính

Malaria, HIV/AIDS are killing a lot of people in these regions of the world.

ted2019

Ảnh hưởng của bệnh sốt rét có làm tôi dễ bực tức không?

Is the effect that malaria has on my nerves exacerbating my feelings?

jw2019

Đó là cái bệnh sốt rét chết tiệt.

It’s that damn malaria.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta biết cách chữa bệnh sốt rét từ những năm 1600.

We’ve known how to cure malaria since the 1600s.

ted2019

CA: và ngay cả bệnh sốt rét cũng sẽ bị bỏ xa?

CA: And malaria’s even further behind?

ted2019

Hầu hết các bệnh sốt rét trên thế giới đến rồi đi.

Most of the world’s malaria comes and goes on its own.

ted2019

Nỗ lực đầu tiên tấn công chống lại bệnh sốt rét bắt đầu vào những năm 1950.

The first concerted attack against malaria started in the 1950s.

ted2019

Vấn đề thứ 4 là bệnh sốt rét – giải quyết sốt rét.

The fourth best problem is malaria — dealing with malaria.

ted2019

Và tại sao không là loại trừ bệnh sốt rét?

And why not eradicate malaria?

ted2019

Ngủ không giăng mùng tại những vùng có bệnh sốt rét cũng nguy hiểm.

Sleeping without a mosquito net in malaria-infected regions is also dangerous.

jw2019

Sau đó, tôi mắc bệnh sốt rét.

Then I contracted malaria.

jw2019

Em gái tôi đã kiệt quệ vì bệnh sốt rét.

My sister fell very ill with malaria.

ted2019

Chúng được phân phối cho những người trong thế giới của hàng triệu người mắc bệnh sốt rét.

Xem thêm  Sàn HNX là gì? Quy định giao dịch trên sàn HNX - Finhay

This thing has been distributed across the malarious world by the millions.

ted2019

Khoảng 900 người chết do bệnh sốt rét ở châu Âu trong những năm 1993 và 2003.

About 900 people died from the disease in Europe between 1993 and 2003.

WikiMatrix

Trên toàn cầu, 3,3 tỷ người ở 106 quốc gia có nguy cơ mắc bệnh sốt rét.

Globally, 3.3 billion people in 106 countries are at risk of malaria.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button