Tin tổng hợp

Steep for one nghĩa là gì

Rate this post

Table of Contents

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈstip/Hoa Kỳ[ˈstip]

Tính từSửa đổi

steep  /ˈstip/

Nội dung chính

 • Tiếng AnhSửa đổi
 • Cách phát âmSửa đổi
 • Tính từSửa đổi
 • Danh từSửa đổi
 • Ngoại động từSửa đổi
 • Nội động từSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 1. Dốc. steep hill   đồi dốc
 2. (Thông tục) Quá quắt, không biết đều. steep demand   sự đòi hỏi quá quắt
 3. Ngoa, phóng đại, không thể tin được. steep story   câu chuyện không thể tin được

Thành ngữSửa đổi

 • to steep something/somebody in something: Nếu cái gì hay ai đó ‘steeped in something’, cái đó/người đó hoàn toàn được bao bọc bởi, liên quan rất nhiều đến nó, hay biết rất nhiều về nó.

Bạn đang đọc: Steep for one nghĩa là gì

Danh từSửa đổi

steep  /ˈstip/

 1. Dốc, chỗ dốc, sườn dốc.
 2. Sự ngâm (vào nước). to put something in steep   ngâm vật gì
 3. Nước ngâm.

Ngoại động từSửa đổi

steep ngoại động từ /ˈstip/

 1. Ngâm vào nước. to steep in   thấm, ngấm vào; mê mải, miệt mài steeped in slumber   ngủ mê mệt steeped in misery   nghèo rớt mồng tơi

Chia động từSửa đổisteepDạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to steep Phân từ hiện tại steeping Phân từ quá khứ steeped Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại steep steep hoặc steepest¹ steeps hoặc steepeth¹ steep steep steep Quá khứ steeped steeped hoặc steepedst¹ steeped steeped steeped steeped Tương lai will/shall²steep will/shallsteep hoặc wilt/shalt¹steep will/shallsteep will/shallsteep will/shallsteep will/shallsteep Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại steep steep hoặc steepest¹ steep steep steep steep Quá khứ steeped steeped steeped steeped steeped steeped Tương lai weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹ Hiện tại steep lets steep steep

 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.
Xem thêm  Cấy ghép tế bào gốc là gì?

Nội động từSửa đổi

steep nội động từ /ˈstip/

 1. Bị ngâm.

Chia động từSửa đổisteepDạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to steep Phân từ hiện tại steeping Phân từ quá khứ steeped Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại steep steep hoặc steepest¹ steeps hoặc steepeth¹ steep steep steep Quá khứ steeped steeped hoặc steepedst¹ steeped steeped steeped steeped Tương lai will/shall²steep will/shallsteep hoặc wilt/shalt¹steep will/shallsteep will/shallsteep will/shallsteep will/shallsteep Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại steep steep hoặc steepest¹ steep steep steep steep Quá khứ steeped steeped steeped steeped steeped steeped Tương lai weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep weretosteep hoặc shouldsteep Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹ Hiện tại steep lets steep steep

 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button