Tin tổng hợp

LESSON #265: Stick your neck out, Stick in your craw, Stick to your ribs.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học kinh nghiệm thành ngữ English American Style thời điểm ngày hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ STICK, đánh vần là S-T-I-C-K. Stick khi là một danh từ thì có nghĩa là một cây gậy hay que củi, nhưng khi là một động từ thì có nghĩa là đâm, thọc, thò ra ngoài, hay dính vào một cái gì. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất .VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Stick Your Neck Out”, “Stick Your Neck Out”.
VOICE : ( PAULINE ) : The first idiom is “ Stick Your Neck Out ”, “ Stick Your Neck Out ” .

TEXT: (TRANG) : Stick Your Neck Out nghĩa đen là thò cổ ra, và nghĩa bóng là đánh liều để đòi một cái gì. Trong thí dụ sau đây một nhân viên nghĩ rằng cô ấy đáng được trả lương cao hơn cho công việc cô ấy đang làm nên đánh liều nói chuyện với ông xếp về việc tăng lương.
TEXT : ( TRANG ) : Stick Your Neck Out nghĩa đen là thò cổ ra, và nghĩa bóng là đánh liều để đòi một cái gì. Trong thí dụ sau đây một nhân viên cấp dưới nghĩ rằng cô ấy đáng được trả lương cao hơn cho việc làm cô ấy đang làm ra đánh liều trò chuyện với ông xếp về việc tăng lương .VOICE: (PAULINE): I deserve a raise, so I’ll stick my neck out and ask for more pay, It’s taking a chance. He won’t like it, I know, but I’m ready to risk that even if he gets mad enough to fire me.
VOICE : ( PAULINE ) : I deserve a raise, so I’ll stick my neck out and ask for more pay, It’s taking a chance. He won’t like it, I know, but I’m ready to risk that even if he gets mad enough to fire me .TEXT: (TRANG): Nhân viên này nói: Tôi đáng được tăng lương cho nên tôi đánh liều xin tăng lương. Đây là một hành động may rủi. Tôi biết ông xếp tôi không thích điều này nhưng tôi sẵn sàng làm như vậy dù cho ông ấy có giận đến độ sa thải tôi chăng nữa.
TEXT : ( TRANG ) : Nhân viên này nói : Tôi đáng được tăng lương do đó tôi đánh liều xin tăng lương. Đây là một hành vi may rủi. Tôi biết ông xếp tôi không thích điều này nhưng tôi sẵn sàng chuẩn bị làm như vậy dù cho ông ấy có giận đến độ sa thải tôi chăng nữa .Một vài từ mới mà ta cần biết là: To deserve, đánh vần là D-E-S-E-R-V-E, Deserve nghĩa là xứng đáng, To Risk đánh vần là R-I-S-K, Risk, nghĩa là liều lĩnh, mạo hiểm, hay chấp nhận rủi ro, và To Fire, F-I-R-E, Fire nghĩa là đuổi hay sa thải. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Một vài từ mới mà ta cần biết là : To deserve, đánh vần là D-E-S-E-R-V-E, Deserve nghĩa là xứng danh, To Risk đánh vần là R-I-S-K, Risk, nghĩa là liều lĩnh, mạo hiểm, hay đồng ý rủi ro đáng tiếc, và To Fire, F-I-R-E, Fire nghĩa là đuổi hay sa thải. Và giờ đây xin mời quý vị nghe lại thí dụ này .VOICE: (PAULINE): I deserve a raise, so I’ll stick my neck out and ask for more pay, it’s taking a chance. He won’t like it, I know, but I’m ready to risk that even if he gets mad enough to fire me.
VOICE : ( PAULINE ) : I deserve a raise, so I’ll stick my neck out and ask for more pay, it’s taking a chance. He won’t like it, I know, but I’m ready to risk that even if he gets mad enough to fire me .TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
TEXT : ( TRANG ) : Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai .VOICE: (PAULINE): The second idiom is “To Stick In Your Craw”, “ To Stick In Your Craw”.
VOICE : ( PAULINE ) : The second idiom is “ To Stick In Your Craw ”, “ To Stick In Your Craw ” .TEXT: (TRANG): To Stick In Your Craw có một từ mới là Craw, đánh vần là C-R-A-W, nghĩa là cái diều của con chim. Stick In Your Craw nghĩa đen là thức ăn dính vào cái diều, khiến con chim không thể nuốt trôi được. Vì thế thành ngữ này được dùng để chỉ một điều gì đó khó chịu hay xấu xa đến độ người ta không thể chấp nhận được. Trong thí dụ sau đây, một quản trị viên trong một công ty từ lâu vẫn muốn sa thải một nhân viên tên Charley vì anh ta phạm rất nhiều lỗi mà lại còn lười biếng nữa. Bà đã nhiều lần chần chờ, nhưng lần này bà đã đi đến một quyết định.
TEXT : ( TRANG ) : To Stick In Your Craw có một từ mới là Craw, đánh vần là C-R-A-W, nghĩa là cái diều của con chim. Stick In Your Craw nghĩa đen là thức ăn dính vào cái diều, khiến con chim không hề nuốt trôi được. Vì thế thành ngữ này được dùng để chỉ một điều gì đó không dễ chịu hay xấu xa đến độ người ta không hề gật đầu được. Trong thí dụ sau đây, một quản trị viên trong một công ty từ lâu vẫn muốn sa thải một nhân viên cấp dưới tên Charley vì anh ta phạm rất nhiều lỗi mà lại còn lười biếng nữa. Bà đã nhiều lần chần chờ, nhưng lần này bà đã đi đến một quyết định hành động .VOICE: (PAULINE): I keep giving Charley chances to improve. But these latest mistakes are too much ! They really stick in my craw so tomorrow I’m going to give him two weeks notice that he’s fired. Enough is enough!
VOICE : ( PAULINE ) : I keep giving Charley chances to improve. But these latest mistakes are too much ! They really stick in my craw so tomorrow I’m going to give him two weeks notice that he’s fired. Enough is enough !

Xem thêm  sáng tạo trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xem thêm: Dầu nhớt 20W50 là gì? Nhớt 20w50 dùng cho động cơ nào?

TEXT: (TRANG): Bà quản trị nói: Tôi cứ tiếp tục dành cho anh Charley những cơ hội để sửa mình. Nhưng những lỗi lầm mà anh ta phạm mới đây thật là quá lố. Nó làm cho tôi hết sức khó chịu và vì thế ngày mai tôi sẽ báo trước cho anh ta biết là trong hai tuần nữa anh ta sẽ bị sa thải. Thật là quá sức chịu đựng của tôi rồi!
TEXT : ( TRANG ) : Bà quản trị nói : Tôi cứ liên tục dành cho anh Charley những thời cơ để sửa mình. Nhưng những lỗi lầm mà anh ta phạm mới gần đây thật là quá lố. Nó làm cho tôi rất là không dễ chịu và cho nên vì thế ngày mai tôi sẽ báo trước cho anh ta biết là trong hai tuần nữa anh ta sẽ bị sa thải. Thật là quá sức chịu đựng của tôi rồi !Một vài từ mới mà ta cần biết là: To improve, đánh vần là I-M-P-R-O-V-E nghĩa là cải thiện hay sửa mình, Mistake đánh vần là M-I-S-T-A-K-E, mistake nghĩa là lỗi lầm, và To give Notice, N-O-T-I-C-E, notice, nghĩa là báo trước. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Một vài từ mới mà ta cần biết là : To improve, đánh vần là I-M-P-R-O-V-E nghĩa là cải tổ hay sửa mình, Mistake đánh vần là M-I-S-T-A-K-E, mistake nghĩa là lỗi lầm, và To give Notice, N-O-T-I-C-E, notice, nghĩa là báo trước. Và giờ đây xin mời quý vị nghe lại thí dụ này .VOICE: (PAULINE): I keep giving Charley chances to improve. But these latest mistakes are too much ! They really stick in my craw so tomorrow I’m going to give him two weeks notice that he’s fired. Enough is enough!
VOICE : ( PAULINE ) : I keep giving Charley chances to improve. But these latest mistakes are too much ! They really stick in my craw so tomorrow I’m going to give him two weeks notice that he’s fired. Enough is enough !TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.
TEXT : ( TRANG ) : Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba .VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Stick To Your Ribs”, “Stick To Your Ribs”.
VOICE : ( PAULINE ) : The third idiom is “ Stick To Your Ribs ”, “ Stick To Your Ribs ” .TEXT: (TRANG): Nếu Stick In My Craw mang một ý nghĩa tiêu cực thì Stick To Your Ribs lại có nghĩa ngược lại. Thành ngữ này dùng để chỉ thức ăn ngon và bổ khiến sau khi ăn vào người ta cảm thấy thoải mái và ấm bụng. Ribs đánh vần là R-I-B-S nghĩa là xương sườn. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline ngồi nói chuyện với bạn bè và bàn về chuyện đi ăn tối ở đâu.
TEXT : ( TRANG ) : Nếu Stick In My Craw mang một ý nghĩa xấu đi thì Stick To Your Ribs lại có nghĩa ngược lại. Thành ngữ này dùng để chỉ thức ăn ngon và bổ khiến sau khi ăn vào người ta cảm thấy tự do và ấm bụng. Ribs đánh vần là R-I-B-S nghĩa là xương sườn. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline ngồi chuyện trò với bè bạn và bàn về chuyện đi ăn tối ở đâu .VOICE: (PAULINE): Say, Joe, let’s try that new Italian restaurant on First Street. People say the food is tasty and the prices are cheap. I’m really hungry tonight so I want to eat something that sticks to your ribs.
VOICE : ( PAULINE ) : Say, Joe, let’s try that new Italian restaurant on First Street. People say the food is tasty and the prices are cheap. I’m really hungry tonight so I want to eat something that sticks to your ribs .TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Này anh Joe, chúng ta hãy đi ăn thử ở tiệm Ý mới mở trên đường số Một đi. Người ta nói rằng tiệm đó có thức ăn ngon mà giá lại rẻ. Tối nay tôi đói quá nên tôi muốn ăn một cái gì thật ngon cho ấm bụng.
TEXT : ( TRANG ) : Chị Pauline nói : Này anh Joe, tất cả chúng ta hãy đi ăn thử ở tiệm Ý mới mở trên đường số Một đi. Người ta nói rằng tiệm đó có thức ăn ngon mà giá lại rẻ. Tối nay tôi đói quá nên tôi muốn ăn một cái gì thật ngon cho ấm bụng .Một vài từ mới đáng chú ý là: Tasty đánh vần là T-A-S-T-Y, tasty nghĩa là ngon, và Hungry, H-U-N-G-R-Y, hungry, nghĩa là đói bụng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

Xem thêm  Ukm là gì? Ý nghĩ của từ UKM trên Facebook là gì

Một vài từ mới đáng chú ý là: Tasty đánh vần là T-A-S-T-Y, tasty nghĩa là ngon, và Hungry, H-U-N-G-R-Y, hungry, nghĩa là đói bụng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Say, Joe, let’s try that new Italian restaurant on First Street. People say the food is tasty and the prices are cheap. I’m really hungry tonight so I want to eat something that sticks to your ribs.
VOICE : ( PAULINE ) : Say, Joe, let’s try that new Italian restaurant on First Street. People say the food is tasty and the prices are cheap. I’m really hungry tonight so I want to eat something that sticks to your ribs .TEXT : ( TRANG ) : Thí dụ vừa qua đã kết thúc bài học kinh nghiệm thành ngữ English American Style thời điểm ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là tất cả chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là Stick Your Neck Out nghĩa là đánh liều làm một điều gì, hai là Stick In Your Craw nghĩa là một điều không dễ chịu, không hề đồng ý được, và ba là Stick To Your Ribs nghĩa là thức ăn ngon khiến cho ấm bụng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kinh nghiệm sau đó .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button