Tin tổng hợp

Luật hóa chất năm 2007

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều theo Nghị quyết số 51/2001 / QH10 ;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Bạn đang đọc: Luật hóa chất năm 2007

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

1. Hoạt động hóa chất phải tuân theo pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Hoạt động tương quan đến chất phóng xạ, chất thải phóng xạ tuân theo pháp luật của pháp lý về bảo đảm an toàn bức xạ, nguồn năng lượng nguyên tử .3. Trường hợp pháp luật của Luật này khác với pháp luật của điều ước quốc tế tương quan đến hóa chất và hoạt động giải trí hóa chất mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì thực thi theo pháp luật của điều ước quốc tế đó .

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên vật liệu tự nhiên, nguyên vật liệu tự tạo .2. Chất là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quy trình chế biến, những phụ gia thiết yếu để bảo vệ đặc tính lý, hóa không thay đổi, không gồm có những dung môi mà khi tách ra thì đặc thù của chất đó không biến hóa .3. Hỗn hợp chất là tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy ra phản ứng hóa học trong điều kiện kèm theo thông thường .4. Hóa chất nguy khốn là hóa chất có một hoặc một số ít đặc tính nguy hại sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hòa giải toàn thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất :a ) Dễ nổ ;b ) Ôxy hóa mạnh ;c ) Ăn mòn mạnh ;d ) Dễ cháy ;đ ) Độc cấp tính ;e ) Độc mãn tính ;g ) Gây kích ứng với con người ;h ) Gây ung thư hoặc có rủi ro tiềm ẩn gây ung thư ;i ) Gây biến đổi gen ;k ) Độc so với sinh sản ;l ) Tích luỹ sinh học ;m ) Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ;n ) Độc hại đến môi trường tự nhiên .5. Hoá chất độc là hóa chất nguy khốn có tối thiểu một trong những đặc tính nguy hại lao lý từ điểm đ đến điểm n khoản 4 Điều này .6. Hoá chất mới là hóa chất chưa có trong hạng mục hóa chất vương quốc, hạng mục hóa chất quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nước Ta thừa nhận .7. Hoạt động hóa chất là hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua và bán, xuất khẩu, nhập khẩu, luân chuyển, cất giữ, dữ gìn và bảo vệ, sử dụng, điều tra và nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, giải quyết và xử lý hóa chất thải bỏ, giải quyết và xử lý chất thải hóa chất .8. Sự cố hóa chất là thực trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có rủi ro tiềm ẩn gây hại cho người, gia tài và thiên nhiên và môi trường .9. Sự cố hóa chất nghiêm trọng là sự cố hóa chất gây hại hoặc có rủi ro tiềm ẩn gây hại lớn, trên diện rộng cho người, gia tài, thiên nhiên và môi trường và vượt ra khỏi năng lực trấn áp của cơ sở hóa chất .10. Đặc tính nguy khốn mới là đặc tính nguy khốn được phát hiện nhưng chưa được ghi trong phiếu bảo đảm an toàn hóa chất .

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động hóa chất

1. Bảo đảm bảo đảm an toàn cho người, gia tài, hệ sinh thái và thiên nhiên và môi trường ; trật tự, bảo đảm an toàn xã hội .2. Kiểm soát ngặt nghèo hoạt động giải trí hóa chất, đặc biệt quan trọng so với hóa chất mới, hóa chất nguy hại, hóa chất hạn chế kinh doanh thương mại, hóa chất cấm .3. tin tức rất đầy đủ, đúng mực, kịp thời về đặc tính nguy khốn của hóa chất và những giải pháp phòng ngừa thiết yếu .

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất

1. Xây dựng ngành công nghiệp hóa chất văn minh, bền vững và kiên cố, sử dụng hiệu suất cao tài nguyên vạn vật thiên nhiên ; chú trọng tăng trưởng những hóa chất cơ bản, hóa chất thân thiện với môi trường tự nhiên, hóa chất có giá trị kinh tế tài chính cao ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .3. Nhà nước khuyến khích những tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghiệp hóa chất ; ứng dụng công nghệ tiên tiến văn minh, công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường tự nhiên ; giảm dần việc sử dụng hóa chất nguy hại, sửa chữa thay thế những hóa chất độc bằng những hóa chất ít độc và không độc trong sản xuất và sử dụng ; khuyến khích việc tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải hóa chất .4. Tổ chức, cá thể góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất hóa chất thuộc nghành, địa phận mà Nhà nước khuyến khích được hưởng chủ trương tặng thêm theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư, đất đai, thuế và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất

1. Sản xuất, kinh doanh thương mại, luân chuyển, cất giữ, sử dụng, gửi, cho, Tặng hóa chất nguy khốn trái lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Không công bố thông tin thiết yếu, cung ứng thông tin không vừa đủ, thông tin rơi lệch, che giấu thông tin về đặc tính nguy hại của hóa chất, loại sản phẩm chứa hóa chất nguy hại .3. Sử dụng hóa chất không thuộc hạng mục được phép sử dụng, hóa chất không bảo vệ tiêu chuẩn, chất lượng, vượt quá hàm lượng được cho phép để sản xuất và dữ gìn và bảo vệ thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, loại sản phẩm hóa chất tiêu dùng .4. Sử dụng hóa chất độc để săn bắt động vật hoang dã, triển khai những hành vi xâm hại đến sức khoẻ con người, gia tài và thiên nhiên và môi trường .

Chương II
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT

1. Dự án sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải tuân thủ pháp luật của Luật này, pháp lý về góp vốn đầu tư, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Dự án sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải sử dụng công nghệ tiên tiến bảo vệ tiêu chuẩn thiên nhiên và môi trường, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất nguy hại và giảm thiểu chất thải hóa chất .3. Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải kiến thiết xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo pháp luật tại Chương VI của Luật này .4. Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với chính quyền sở tại địa phương tổ chức triển khai lấy quan điểm của hội đồng dân cư nơi triển khai dự án Bất Động Sản về giải pháp bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Chương III
SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

Điều 11. Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

1. Tổ chức, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải thực thi những pháp luật về quản trị và bảo đảm an toàn hóa chất theo lao lý của Luật này, những pháp luật khác của pháp lý có tương quan để bảo vệ bảo đảm an toàn cho người lao động, sức khoẻ hội đồng và môi trường tự nhiên .2. Tổ chức, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải tiếp tục kiểm tra, bảo trì, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống bảo đảm an toàn và giải quyết và xử lý chất thải .3. Cơ quan quản trị nhà nước trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất .

Điều 12. Yêu cầu về cơ sở vật chất – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

1. Tổ chức, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải bảo vệ những điều kiện kèm theo cơ sở vật chất – kỹ thuật tương thích với quy mô hoạt động giải trí và đặc tính của hóa chất, gồm có :a ) Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ tiên tiến ;b ) Trang thiết bị bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và những sự cố hóa chất khác ;c ) Trang thiết bị bảo lãnh lao động ;d ) Trang thiết bị bảo vệ môi trường tự nhiên, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý chất thải ;đ ) Phương tiện luân chuyển ;e ) Bảng nội quy về bảo đảm an toàn hóa chất ; mạng lưới hệ thống báo hiệu tương thích với mức độ nguy hại của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất nguy khốn. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy khốn khác nhau thì biểu trưng cảnh báo nhắc nhở phải biểu lộ không thiếu những đặc tính nguy khốn đó .2. Bộ quản trị ngành, nghành lao lý đơn cử điều kiện kèm theo cơ sở vật chất – kỹ thuật bảo vệ bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .

Điều 13. Yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

1. Tổ chức, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải có người chuyên trách về bảo đảm an toàn hóa chất có trình độ trình độ tương thích với quy mô và mô hình sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất, nắm vững công nghệ tiên tiến, giải pháp và những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn hóa chất .2. Người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải có trình độ trình độ tương thích với trách nhiệm được phân công .3. Người trực tiếp quản lý và điều hành sản xuất của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hại phải có trình độ ĐH trở lên về chuyên ngành hóa chất .

Điều 14. Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

1. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo là hóa chất nguy khốn có nhu yếu trấn áp ngặt nghèo về kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thương mại .2. Yêu cầu so với hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo được lao lý như sau :a ) Thực hiện lao lý tại những điều 11, 12 và 13 của Luật này ;b ) Có cơ sở vật chất – kỹ thuật, năng lượng trình độ cung ứng quy chuẩn kỹ thuật vận dụng so với sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ;c ) Có Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ( sau đây gọi là Giấy ghi nhận ) trong trường hợp pháp lý lao lý phải có Giấy ghi nhận .3. Bộ Công thương và những bộ, ngành có tương quan phối hợp kiến thiết xây dựng điều kiện kèm theo sản xuất, kinh doanh thương mại và Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo trình nhà nước phát hành .4. Bộ quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình lao lý quy chuẩn kỹ thuật và tổ chức triển khai cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất lao lý tại Điều này .

Điều 15. Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

1. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại là hóa chất nguy khốn được trấn áp đặc biệt quan trọng về kỹ thuật bảo đảm an toàn, khoanh vùng phạm vi, mô hình, quy mô, thời hạn sản xuất, kinh doanh thương mại để bảo vệ không gây phương hại đến quốc phòng, bảo mật an ninh, sức khỏe thể chất con người, gia tài, môi trường tự nhiên .2. Yêu cầu so với hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại được pháp luật như sau :a ) Thực hiện pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 của Luật này ;b ) Có Giấy phép sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại ( sau đây gọi là Giấy phép ) .3. Bộ Công thương và những bộ, ngành có tương quan phối hợp kiến thiết xây dựng điều kiện kèm theo sản xuất, kinh doanh thương mại và Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại trình nhà nước phát hành .4. Bộ quản trị ngành, nghành là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép và tổ chức triển khai cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại trong khoanh vùng phạm vi quản trị của mình .

Điều 16. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép

1. Tổ chức, cá thể ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép lập hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép .2. Hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép gồm có :a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo mẫu lao lý ;b ) Bản sao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ;c ) Giấy tờ chứng tỏ cung ứng nhu yếu lao lý tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 hoặc điểm a khoản 2 Điều 15 của Luật này .3. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ lao lý tại khoản 2 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép cho tổ chức triển khai, cá thể ; trường hợp không cấp thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .4. Tổ chức, cá thể đề xuất cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép phải nộp lệ phí theo lao lý của pháp lý .

Điều 17. Nội dung Giấy chứng nhận, Giấy phép

1. Giấy ghi nhận, Giấy phép gồm những nội dung hầu hết sau đây :a ) Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất ;b ) Địa điểm sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất ;c ) Loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh thương mại ;d ) Nghĩa vụ của cơ sở được cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép ;đ ) Đối với Giấy phép còn phải có pháp luật về thời hạn của Giấy phép .2. Thời hạn của Giấy phép do bộ quản trị ngành, nghành pháp luật tương thích với mô hình, quy mô và đặc trưng của hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại .

Điều 18. Bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép

1. Trường hợp lan rộng ra sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất vượt quá điều kiện kèm theo của Giấy ghi nhận, lao lý của Giấy phép đã được cấp thì trước khi thực thi, tổ chức triển khai, cá thể phải làm thủ tục bổ trợ Giấy ghi nhận, Giấy phép cho tương thích với quy mô mới. Thủ tục bổ trợ Giấy ghi nhận, Giấy phép được triển khai như thủ tục đề xuất cấp mới Giấy ghi nhận, Giấy phép .2. Tổ chức, cá thể bị tịch thu Giấy ghi nhận, Giấy phép trong những trường hợp sau đây :a ) Giả mạo hồ sơ đề xuất cấp phép ;b ) Không còn cung ứng đủ những điều kiện kèm theo để được cấp phép ;c ) Vi phạm lao lý trong Giấy ghi nhận, Giấy phép mà không khắc phục trong thời hạn lao lý của cơ quan có thẩm quyền ;d ) Cho thuê, mượn Giấy phép ; tự ý sửa đổi nội dung Giấy ghi nhận, Giấy phép ;đ ) Vi phạm nghiêm trọng những pháp luật của Luật này ;e ) Chấm dứt hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất .3. Tổ chức, cá thể đề xuất bổ trợ Giấy ghi nhận, Giấy phép phải nộp lệ phí theo pháp luật của pháp lý .

Xem thêm  Tòa nhà Empire State – Wikipedia tiếng Việt

Điều 19. Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm

1. Hóa chất cấm là hóa chất đặc biệt quan trọng nguy hại thuộc Danh mục hóa chất cấm do nhà nước lao lý .2. Tổ chức, cá thể không được phép sản xuất, kinh doanh thương mại, luân chuyển, cất giữ, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .3. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng để Giao hàng mục tiêu điều tra và nghiên cứu khoa học, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, phòng, chống dịch bệnh, việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm phải được Thủ tướng nhà nước được cho phép .4. Tổ chức, cá thể được phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm phải quản trị khắt khe số lượng ; bảo vệ không để xảy ra thất thoát, sự cố ; báo cáo giải trình định kỳ theo lao lý tại Điều 52 của Luật này .5. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với những bộ, ngành lập Danh mục hóa chất cấm trình nhà nước phát hành .

Điều 20. Vận chuyển hóa chất nguy hiểm

1. Tổ chức, cá thể luân chuyển hóa chất nguy hại phải tuân thủ những lao lý về luân chuyển hàng nguy khốn của pháp lý về giao thông vận tải đường đi bộ, đường thủy trong nước, đường tàu, hàng không, hàng hải và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Trường hợp xảy ra sự cố trong quy trình luân chuyển, người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại, chủ hàng, chủ phương tiện đi lại có nghĩa vụ và trách nhiệm vận dụng những giải pháp thiết yếu để hạn chế hậu quả, khắc phục sự cố, đồng thời thông tin cho Ủy ban nhân dân và cơ quan có tương quan nơi gần nhất .

Điều 21. Cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Điều kiện về khoảng cách bảo đảm an toàn, nhu yếu kỹ thuật bảo đảm an toàn trong cất giữ, dữ gìn và bảo vệ hoá chất ;2. Có những cảnh báo nhắc nhở thiết yếu tại nơi cất giữ, dữ gìn và bảo vệ hóa chất nguy khốn theo lao lý tại điểm e khoản 1 Điều 12 của Luật này ;3. Có trang thiết bị, phương tiện đi lại ứng cứu sự cố tương thích với những đặc tính nguy hại của hóa chất ;4. Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo pháp luật tại Chương VI của Luật này .

Điều 22. Khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

1. Địa điểm sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hại của cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất thuộc Danh mục lao lý tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải bảo vệ khoảng cách bảo đảm an toàn so với khu dân cư, khu công trình công cộng, di tích lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước hoạt động và sinh hoạt .2. Tổ chức, cá thể không được kiến thiết xây dựng nhà tại và khu công trình khác trong khoanh vùng phạm vi khoảng cách bảo đảm an toàn, trừ khu công trình chuyên sử dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép .3. nhà nước pháp luật đơn cử về khoảng cách bảo đảm an toàn pháp luật tại Điều này .

Điều 23. Kiểm soát mua, bán hóa chất độc

1. Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu trấn áp, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc trấn áp hóa chất độc lưu thông trên thị trường .2. Phiếu trấn áp mua, bán hóa chất độc gồm có những thông tin về tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục tiêu sử dụng ; tên, chữ ký của người mua, người bán ; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện thay mặt bên mua và bên bán ; ngày giao hàng .3. Phiếu trấn áp mua, bán hóa chất độc phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua tối thiểu năm năm và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền nhu yếu .4. Bộ Công thương lao lý mẫu phiếu trấn áp mua, bán hóa chất độc .

Điều 24. Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh hóa chất
Việc xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh hóa chất phải tuân thủ các quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 25. Xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất

1. Tổ chức, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất phải giải quyết và xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất theo lao lý của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên .2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với những bộ, ngành pháp luật việc giải quyết và xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Điều 26. Quảng cáo hóa chất

1. Quảng cáo hóa chất phải tuân thủ những pháp luật của pháp lý về quảng cáo .2. Việc quảng cáo loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có chứa hóa chất độc, hóa chất nguy hại phải kèm theo cảnh báo nhắc nhở về đặc tính nguy khốn, ô nhiễm của hóa chất và hướng dẫn phòng ngừa mối đe dọa của mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đó .

Chương IV
PHÂN LOẠI, GHI NHÃN, BAO GÓI VÀ PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Điều 27. Phân loại, ghi nhãn hóa chất

1. Tổ chức, cá thể sản xuất, nhập khẩu hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm phân loại, ghi nhãn hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường .2. Việc phân loại hóa chất được triển khai theo quy tắc, hướng dẫn kỹ thuật của Hệ thống hài hoà toàn thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất .3. Việc ghi nhãn so với những hóa chất được triển khai theo pháp luật của pháp lý về nhãn hàng hoá .4. Việc ghi nhãn so với hoá chất nguy khốn được triển khai theo lao lý của pháp lý về nhãn sản phẩm & hàng hóa và hướng dẫn của Hệ thống hài hoà toàn thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất .5. Bộ Công thương hướng dẫn, quản trị việc phân loại, ghi nhãn hóa chất theo Hệ thống hài hoà toàn thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất và xác lập lộ trình vận dụng những pháp luật về phân loại và ghi nhãn so với chất, hỗn hợp chất .

Điều 28. Bao gói hóa chất

1. Bao gói hóa chất lưu thông trên thị trường phải bảo vệ những nhu yếu sau đây :a ) Đáp ứng nhu yếu về phân loại, ghi nhãn hóa chất lao lý tại Điều 27 của Luật này ;b ) Không rò rỉ, phát tán hóa chất ra ngoài trong luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ, cất giữ ;c ) Không bị hóa chất chứa bên trong ăn mòn, phá huỷ ;d ) Tuân thủ những quy chuẩn kỹ thuật về bao gói do cơ quan có thẩm quyền phát hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố vận dụng .2. Bộ quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ pháp luật về quy cách, vật tư và những nhu yếu kiểm tra, kiểm định bao gói cho từng loại hóa chất .

Điều 29. Phiếu an toàn hóa chất

1. Hoá chất nguy hại gồm có chất nguy khốn, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hại trên mức pháp luật. Hoá chất nguy hại phải được lập phiếu bảo đảm an toàn hóa chất .2. Tổ chức, cá thể sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hại trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải lập phiếu bảo đảm an toàn hóa chất .3. Phiếu bảo đảm an toàn hóa chất gồm có những nội dung sau đây :a ) Nhận dạng hóa chất ;b ) Nhận dạng đặc tính nguy hại của hóa chất ;c ) tin tức về thành phần những chất ;d ) Đặc tính lý, hóa của hóa chất ;đ ) Mức độ không thay đổi và năng lực hoạt động giải trí của hóa chất ;e ) tin tức về độc tính ;g ) tin tức về sinh thái xanh ;h ) Biện pháp sơ cứu về y tế ;i ) Biện pháp giải quyết và xử lý khi có hoả hoạn ;k ) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố ;l ) Yêu cầu về cất giữ ;m ) Tác động lên người và nhu yếu về thiết bị bảo vệ cá thể ;n ) Yêu cầu trong việc thải bỏ ;o ) Yêu cầu trong luân chuyển ;p ) Quy chuẩn kỹ thuật và lao lý pháp lý phải tuân thủ ;q ) Các thông tin thiết yếu khác .4. nhà nước lao lý hàm lượng chất nguy hại trong hỗn hợp chất phải lập phiếu bảo đảm an toàn hóa chất lao lý tại khoản 1 Điều này .

Chương V 
SỬ DỤNG HÓA CHẤT

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác

1. Tổ chức, cá thể sử dụng hóa chất để sản xuất loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa khác có quyền nhu yếu bên phân phối hóa chất phân phối vừa đủ, đúng mực thông tin tương quan đến đặc thù, đặc thù, thông tin phân loại, ghi nhãn và phiếu bảo đảm an toàn hóa chất so với hóa chất nguy khốn .2. Tổ chức, cá thể sử dụng hóa chất để sản xuất loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa khác có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Tuân thủ những pháp luật về quản trị bảo đảm an toàn hóa chất ;b ) Có người chuyên trách về bảo đảm an toàn hóa chất ; cung ứng nhu yếu về cơ sở vật chất – kỹ thuật, năng lượng trình độ về bảo đảm an toàn hóa chất, tương thích với khối lượng, đặc tính của hóa chất ;c ) Định kỳ đào tạo và giảng dạy, huấn luyện và đào tạo bảo đảm an toàn hóa chất cho người lao động ;d ) Cung cấp vừa đủ, kịp thời, đúng mực thông tin, hướng dẫn thực thi bảo đảm an toàn hóa chất cho người lao động, người quản trị trực tiếp ;đ ) Xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo pháp luật tại Chương VI của Luật này ;e ) Cập nhập, tàng trữ thông tin về những hóa chất sử dụng theo pháp luật tại Điều 53 của Luật này ;g ) Thông báo kịp thời cho tổ chức triển khai, cá thể phân phối hóa chất, cơ quan quản trị hóa chất khi phát hiện những bộc lộ về đặc tính nguy hại mới của hóa chất sử dụng ;h ) Chấp hành những nhu yếu kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực thi những pháp luật về bảo đảm an toàn hóa chất .

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa khác

1. Tổ chức, cá thể sử dụng hóa chất nguy khốn để sản xuất loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa khác, ngoài quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 30 của Luật này, còn phải triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Bảo đảm những điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn cho con người và môi trường tự nhiên trong quy trình sử dụng, dữ gìn và bảo vệ hóa chất nguy khốn ;

b) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về hàm lượng, tiêu chuẩn chất lượng của hóa chất nguy hiểm trong sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác;

c ) Không được sử dụng những hóa chất độc có đặc tính lao lý tại những điểm h, i, k hoặc l khoản 4 Điều 4 của Luật này trong những loại sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm, chất dữ gìn và bảo vệ thực phẩm ;d ) Bố trí mạng lưới hệ thống báo hiệu tương thích với mức độ nguy hại của hóa chất tại khu vực sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hại ; trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy khốn khác nhau thì biểu trưng cảnh báo nhắc nhở phải bộc lộ vừa đủ những đặc tính nguy khốn đó ;đ ) Cung cấp không thiếu, kịp thời, đúng chuẩn thông tin, hướng dẫn triển khai bảo đảm an toàn hóa chất cho người trực tiếp sử dụng, dữ gìn và bảo vệ, luân chuyển hóa chất, người quản trị sản xuất hóa chất ;e ) Thực hiện những pháp luật của pháp lý về giải quyết và xử lý, thải bỏ hóa chất nguy khốn và dụng cụ chứa hóa chất đó ;2. Bộ quản trị ngành, nghành phát hành và quản trị hoạt động giải trí hóa chất thuộc Danh mục hóa chất không được sử dụng để sản xuất mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thuộc nghành quản trị của mình theo lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho mục đích tiêu dùng

1. Tổ chức, cá thể sử dụng hóa chất cho mục tiêu tiêu dùng có quyền nhu yếu cung ứng vừa đủ thông tin về những đặc tính nguy hại của hóa chất và những nhu yếu bảo vệ bảo đảm an toàn ; được nhà cung ứng bồi thường thiệt hại trong quy trình sử dụng hóa chất do những thông tin rơi lệch của nhà sản xuất .2. Tổ chức, cá thể sử dụng hóa chất cho mục tiêu tiêu dùng có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai đúng hướng dẫn kỹ thuật đi kèm với hóa chất hoặc biểu lộ trên nhãn hóa chất ; bảo vệ bảo đảm an toàn cho bản thân và hội đồng .

Điều 33. Sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

1. Người đứng đầu cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu và điều tra khoa học và người trực tiếp sử dụng hóa chất để thực thi thí nghiệm, điều tra và nghiên cứu khoa học phải thực thi vừa đủ những lao lý về bảo đảm an toàn hóa chất theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Phòng thí nghiệm phải có trang thiết bị bảo đảm an toàn và trang thiết bị bảo lãnh lao động tương thích với đặc thù nguy khốn của hóa chất .3. Dụng cụ chứa hóa chất trong phòng thí nghiệm và trong kho chứa phải có nhãn tương thích nhu yếu về nhãn hóa chất theo pháp luật của pháp lý .4. Phòng thí nghiệm phải lập hồ sơ theo dõi hóa chất để update định kỳ tình hình sử dụng hóa chất ; lưu giữ phiếu bảo đảm an toàn hóa chất .5. Bộ Khoa học và Công nghệ lao lý về việc sử dụng hóa chất để triển khai thí nghiệm, điều tra và nghiên cứu khoa học .

Điều 34. Cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sử dụng

1. Tổ chức, cá thể sử dụng hóa chất nguy khốn để sản xuất loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa phải tuân thủ những lao lý về cất giữ, dữ gìn và bảo vệ hóa chất nguy hại tại Điều 21 của Luật này .2. Tổ chức, cá thể sử dụng hóa chất nguy khốn cho mục tiêu tiêu dùng phải tuân thủ hướng dẫn của đơn vị sản xuất biểu lộ trên nhãn, vỏ hộp hoặc trong hướng dẫn sử dụng kèm theo loại sản phẩm hóa chất .

Điều 35. Xử lý hóa chất bị thải bỏ trong sử dụng

1. Tổ chức, cá thể sử dụng hóa chất để sản xuất loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, sử dụng hóa chất trong thí nghiệm, điều tra và nghiên cứu khoa học, tiêu dùng phải giải quyết và xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên .2. Hoá chất bị thải bỏ phải được giải quyết và xử lý bằng công nghệ tiên tiến tương thích, phân phối tiêu chuẩn bảo vệ thiên nhiên và môi trường .3. Hóa chất được sử dụng cho mục tiêu tiêu dùng trong hộ mái ấm gia đình, cá thể phải được thải bỏ theo khuyến nghị của đơn vị sản xuất, pháp luật pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ bảo đảm an toàn cho người và thiên nhiên và môi trường .

Chương VI
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Điều 36. Phòng ngừa sự cố hóa chất

1. Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí hóa chất phải tuân thủ những quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn ; định kỳ đào tạo và giảng dạy, đào tạo và giảng dạy về bảo đảm an toàn hóa chất cho người lao động .2. Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản hoạt động giải trí hóa chất không thuộc Danh mục lao lý tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải kiến thiết xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tương thích với quy mô, điều kiện kèm theo sản xuất và đặc tính của hóa chất .3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm có những nội dung cơ bản sau đây :a ) Xác định, khoanh vùng phạm vi và lập kế hoạch kiểm tra tiếp tục những điểm có rủi ro tiềm ẩn xảy ra sự cố hóa chất cao ;b ) Các giải pháp, trang thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ ;c ) Phương án phối hợp với những lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất .4. Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản hoạt động giải trí hóa chất thuộc Danh mục pháp luật tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải kiến thiết xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; chỉ được đưa dự án Bất Động Sản vào hoạt động giải trí sau khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. Trường hợp lan rộng ra quy mô, đổi khác khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí phải sửa đổi, bổ trợ Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .

Xem thêm  USB Type-C là gì? Người giải thích | MÁY XẤU GIÁ CAO

Điều 37. Trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất

1. Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng năng lượng ứng phó tại chỗ, có trang thiết bị tương thích với quy mô và đặc tính của hóa chất .2. Lực lượng ứng phó tại chỗ phải được tiếp tục đào tạo và giảng dạy, thực hành thực tế những giải pháp ứng phó sự cố hóa chất .3. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy, lực lượng khác và cơ quan quản trị nhà nước có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm tăng cường năng lượng, trang thiết bị để ứng phó sự cố hóa chất .

Điều 38. Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Căn cứ vào đặc tính nguy khốn của hóa chất, quy mô sản xuất, kinh doanh thương mại, sử dụng hóa chất, nhà nước phát hành Danh mục hóa chất nguy khốn phải thiết kế xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất .2. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với những bộ, ngành có tương quan thiết kế xây dựng Danh mục pháp luật tại khoản 1 Điều này trình nhà nước phát hành .

Điều 39. Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Thông tin về đặc tính, khối lượng, công nghệ tiên tiến sản xuất, sử dụng hóa chất, đặc thù điều kiện kèm theo địa lý, dân cư, thiên nhiên và môi trường nơi có hoạt động giải trí hóa chất .2. Dự báo những rủi ro tiềm ẩn gây ra sự cố và kế hoạch kiểm tra, giám sát những nguồn nguy cơ sự cố hóa chất .3. Dự báo trường hợp xảy ra sự cố hóa chất và những giải pháp phòng ngừa .4. Năng lực ứng phó sự cố hóa chất gồm có trang thiết bị, nhân lực, kế hoạch phối hợp với những lực lượng tại địa phương, kế hoạch sơ tán người, gia tài .5. Phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo lao lý của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 40. Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Tổ chức, cá thể ý kiến đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt .2. Hồ sơ đề xuất phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm có :a ) Đơn đề xuất phê duyệt theo mẫu lao lý ;b ) Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất lao lý tại Điều 39 của Luật này .3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, phê duyệt trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .4. Tổ chức, cá thể đề xuất phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phải nộp phí theo pháp luật của pháp lý .

Điều 41. Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công thương và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Điều 42. Trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí hóa chất thuộc Danh mục pháp luật tại khoản 1 Điều 38 của Luật này phải phân phối cho Ủy ban nhân dân những cấp và cơ quan phòng cháy, chữa cháy địa phương nội dung pháp luật tại những khoản 3, 4 và 5 Điều 39 của Luật này để phối hợp ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất ; trường hợp cơ sở hoạt động giải trí hóa chất nằm trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính thì còn phải phân phối nội dung nêu trên cho Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính .2. Khi xảy ra sự cố hóa chất, tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí hóa chất phải vận dụng kịp thời Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và kịp thời thông tin cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan, chính quyền sở tại địa phương nơi gần nhất để phối hợp ứng phó và khắc phục sự cố .3. Khi xảy ra sự cố hóa chất nghiêm trọng, nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp ứng phó được pháp luật như sau :a ) Cơ sở hoạt động giải trí hóa chất phải kịp thời triển khai những giải pháp ứng phó pháp luật tại khoản 2 Điều này ;b ) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi xảy ra sự cố hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm kịp thời kêu gọi lực lượng tại chỗ và vận dụng những giải pháp thiết yếu khác, đồng thời báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh để điều động lực lượng triển khai những giải pháp ứng cứu, sơ tán người, gia tài và báo cáo giải trình ngay quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;c ) quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất ;d ) Bộ quản trị ngành, nghành và Bộ Công thương có nghĩa vụ và trách nhiệm kịp thời phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy sự cố để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất ;đ ) Tổ chức, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành sự kêu gọi người, gia tài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo lao lý của pháp lý ;e ) quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố phải thông tin ngay cho Ủy ban cứu hộ cứu nạn, cứu nạn vương quốc và những cơ quan hữu quan để phối hợp giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Chương VII 
KHAI BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN HÓA CHẤT

Điều 43. Khai báo hóa chất

1. Tổ chức, cá thể nhập khẩu hóa chất phải khai báo hóa chất với Bộ Công thương ; tổ chức triển khai, cá thể sản xuất hóa chất phải khai báo hóa chất với cơ quan chuyên môn quản trị hoạt động giải trí hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh .2. Nội dung khai báo hóa chất gồm có :a ) Tên, địa chỉ tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, nhập khẩu hóa chất ;b ) Tên, số lượng và nguồn gốc nguồn gốc hóa chất .3. Hằng năm, cơ quan chuyên môn quản trị hoạt động giải trí hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình Bộ Công thương về những thông tin khai báo hóa chất tại địa phương .4. nhà nước quy định Danh mục hóa chất phải khai báo. Bộ Công thương pháp luật biểu mẫu khai báo hóa chất pháp luật tại Điều này .

Điều 44. Đăng ký hóa chất mới

1. Hoá chất mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi được ĐK tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền .2. Hồ sơ ĐK hóa chất mới, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này gồm có :a ) Đơn ĐK hóa chất mới ;b ) Tên gọi hóa chất mới theo hướng dẫn của Thương Hội hóa học cơ bản và ứng dụng quốc tế ( IUPAC ), công thức hóa học của hóa chất ;c ) tin tức về đặc thù lý, hoá và đặc tính nguy khốn của hóa chất được tổ chức triển khai nhìn nhận hóa chất mới pháp luật tại Điều 45 của Luật này xác nhận .3. Hồ sơ ĐK hóa chất mới sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu và điều tra khoa học, bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội gồm có :a ) Các tài liệu pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này ;b ) tin tức về mục tiêu sử dụng, thời hạn sử dụng hóa chất .4. Bộ Công thương pháp luật trình tự, thủ tục và tổ chức triển khai thực thi việc ĐK hóa chất mới .

Điều 45. Tổ chức đánh giá hóa chất mới

1. Tổ chức nhìn nhận hóa chất mới là tổ chức triển khai có đủ năng lượng để nhìn nhận hóa chất mới, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc những tổ chức triển khai thử nghiệm hợp chuẩn của quốc tế được Tổ chức hợp tác và tăng trưởng kinh tế tài chính ( OECD ) thừa nhận về nhìn nhận hóa chất .2. Bộ trưởng Bộ Công thương pháp luật điều kiện kèm theo và chỉ định tổ chức triển khai nhìn nhận hóa chất mới tại Nước Ta .

Điều 46. Quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới

1. Bộ Công thương có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, quản trị hoạt động giải trí tương quan đến hóa chất mới .2. Trong thời hạn năm năm, kể từ ngày hóa chất mới được ĐK, hằng năm, trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo, tổ chức triển khai, cá thể có hoạt động giải trí hóa chất tương quan đến hóa chất mới phải báo cáo giải trình bộ quản trị ngành, nghành và Bộ Công thương .3. Bộ Công thương lao lý đơn cử về nội dung, biểu mẫu báo cáo giải trình .

Điều 47. Cung cấp thông tin về hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm

1. Bộ quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng những thông tin về hóa chất độc, hóa chất nguy khốn thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của mình theo nhu yếu để ship hàng cứu chữa, điều trị cho người, động vật hoang dã, thực vật chịu ảnh hưởng tác động của sự cố hóa chất .2. Bộ Công thương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai tuyên truyền phòng, chống ảnh hưởng tác động của hóa chất độc, hóa chất nguy khốn .

Điều 48. Thông tin về đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất

1. Khi phát hiện tín hiệu đặc tính nguy khốn mới của hóa chất, tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm kịp thời báo cáo giải trình Bộ Công thương và thông tin cho tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, nhập khẩu hóa chất đó biết .2. Tổ chức, cá thể sản xuất, nhập khẩu hóa chất có tín hiệu đặc tính nguy hại mới phải báo cáo giải trình Bộ Công thương để xem xét, tích lũy thêm dẫn chứng khoa học về đặc tính nguy khốn mới .3. Bộ Công thương có nghĩa vụ và trách nhiệm lập hồ sơ về hóa chất có tín hiệu đặc tính nguy hại mới để thực thi những giải pháp tích lũy vật chứng khoa học, thử nghiệm bổ trợ để xác lập đặc tính nguy hại mới của hóa chất .4. Khi có đủ dẫn chứng xác lập đặc tính nguy hại mới của hóa chất, Bộ Công thương quyết định hành động vận dụng giải pháp quản trị thích hợp so với hóa chất đó .5. Khi đã có Tóm lại chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc tính nguy hại mới của hóa chất, tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, nhập khẩu hóa chất đó có nghĩa vụ và trách nhiệm sửa đổi, bổ trợ nhãn và phiếu bảo đảm an toàn hóa chất tương thích với những đặc tính nguy khốn mới .

Điều 49. Nghĩa vụ cung cấp thông tin
Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp sau đây:

1. Sự cố hóa chất xảy ra trong cơ sở hoạt động giải trí hóa chất ;2. Phục vụ nhu yếu phòng ngừa thảm họa tự nhiên có năng lực gây ra sự cố hóa chất của cơ sở hoạt động giải trí hóa chất ;4. Phục vụ công tác làm việc thanh tra, kiểm tra trong hoạt động giải trí hóa chất .

Điều 50. Bảo mật thông tin

1. Cơ quan, người tiếp đón khai báo, ĐK, báo cáo giải trình hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm thông tin bảo mật thông tin theo nhu yếu của bên khai báo, ĐK, báo cáo giải trình, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 51 của Luật này .2. tin tức bảo mật thông tin của bên khai báo, ĐK, báo cáo giải trình gồm có :a ) Tên và số lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thương mại ;b ) tin tức có tương quan đến tuyệt kỹ công nghệ tiên tiến, bí hiểm thương mại .

Điều 51. Sử dụng thông tin bảo mật           

1. Cơ quan, người đảm nhiệm khai báo, ĐK, báo cáo giải trình hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin bảo mật thông tin pháp luật tại Điều 50 của Luật này khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .2. Cơ quan, người tiếp đón khai báo, ĐK, báo cáo giải trình hóa chất có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm thông tin bảo mật thông tin theo lao lý của pháp lý .

Điều 52. Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm

1. Hằng năm, trước ngày 31 tháng 01, tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi báo cáo giải trình sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm của năm trước đến bộ quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ và Bộ Công thương .2. Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm phải có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Tên hóa chất, mục tiêu sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu, sử dụng ;b ) Lượng nhập, xuất, tồn dư và vị trí cất giữ ;c ) Việc triển khai những giải pháp bảo đảm an toàn hóa chất ;d ) Các thông tin khác nếu được nhu yếu .

Điều 53. Lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm

1. Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí hóa chất phải thiết lập, liên tục update và tàng trữ thông tin về hóa chất nguy hại trong hoạt động giải trí hóa chất của mình trong thời hạn tối thiểu ba năm, kể từ ngày kết thúc hoạt động giải trí với hóa chất đó .2. Nội dung thông tin cần tàng trữ gồm có tên khoa học, tên thương mại của hóa chất ; khối lượng sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, thải bỏ ; mục tiêu sử dụng, phân nhóm nguy hại theo Hệ thống hài hoà toàn thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất ; thông tin tương quan đến sự cố hóa chất, bảo đảm an toàn hóa chất tại cơ sở .3. Trong trường hợp cơ sở hoạt động giải trí hóa chất có nhiều Trụ sở thì tài liệu thông tin hóa chất nguy khốn phải gồm có tổng thể những thông tin có tương quan của cơ sở, những Trụ sở .

Điều 54. Thời hạn lưu giữ các báo cáo
Cơ quan, tổ chức tiếp nhận báo cáo hóa chất quy định tại Điều 46, Điều 52 của Luật này phải lưu giữ các tài liệu nói trên ít nhất là mười năm.

Điều 55. Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

1. nhà nước tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng và phát hành Danh mục hóa chất vương quốc và Cơ sở tài liệu hóa chất vương quốc .2. Danh mục hóa chất vương quốc và Cơ sở tài liệu hóa chất vương quốc phải được kiến thiết xây dựng tân tiến, tương thích với thông lệ quốc tế, được công bố công khai minh bạch và update tiếp tục .

Xem thêm  Dừa dứa Tiếng Anh là gì

Chương VIII 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN CHO CỘNG ĐỒNG

Điều 56. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng
Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất, liên quan đến hoạt động hóa chất có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn hóa chất theo quy định của Luật này, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng

1. Tổ chức, cá thể nơi có cơ sở hoạt động giải trí hóa chất có những quyền sau đây :a ) Được cung ứng những thông tin tương quan đến bảo đảm an toàn hóa chất của cơ sở ;b ) Yêu cầu triển khai những giải pháp bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo vệ sức khỏe thể chất hội đồng ;c ) Được bồi thường thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng con người, gia tài do hoạt động giải trí hóa chất gây ra theo lao lý của pháp lý ;d ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm những lao lý của pháp lý về bảo đảm an toàn hóa chất ;đ ) Tham gia quan điểm về giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư cơ sở sản xuất, cất giữ hóa chất nguy khốn tại địa phương .2. Tổ chức, cá thể nơi có cơ sở hoạt động giải trí hóa chất có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Báo cáo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm lao lý của pháp lý về bảo đảm an toàn hóa chất ;b ) Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan khắc phục sự cố hóa chất .

Điều 58. Công khai thông tin về an toàn hóa chất
Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến công khai cho cộng đồng dân cư nơi có cơ sở hoạt động hóa chất thông tin về an toàn hóa chất sau đây:

1. Biện pháp bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ con người và thiên nhiên và môi trường theo lao lý của Luật này và pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;2. Nội dung cơ bản của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất lao lý tại Điều 39, trừ những thông tin bảo mật thông tin lao lý tại Điều 50 của Luật này .

Điều 59. Trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư, hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm thống kê, phát hiện và thông tin cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về khu vực, số lượng hóa chất độc tồn dư không rõ nguồn gốc, hóa chất, loại sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu tại địa phương mình .2. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Công thương và những cơ quan có tương quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thiết kế xây dựng giải pháp giải quyết và xử lý hóa chất độc tồn dư không rõ nguồn gốc, hóa chất, loại sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu .3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai triển khai giải pháp giải quyết và xử lý hóa chất độc tồn dư không rõ nguồn gốc, hóa chất, loại sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu ; Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, theo dõi việc giải quyết và xử lý theo pháp luật của Luật này và pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường .4. Tổ chức, cá thể có hóa chất độc tồn dư, mẫu sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu chịu hàng loạt ngân sách giải quyết và xử lý .5. Trường hợp hóa chất độc không rõ nguồn gốc, hóa chất độc không xác lập được chủ sở hữu hoặc hóa chất độc bị tịch thu nhưng chủ sở hữu không có năng lực kinh tế tài chính để giải quyết và xử lý thì ngân sách giải quyết và xử lý được lấy từ ngân sách nhà nước .

Điều 60. Trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư của chiến tranh

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và những bộ, ngành, địa phương có tương quan xác lập nguồn, khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng tác động của hóa chất độc tồn dư của cuộc chiến tranh ; thiết kế xây dựng kế hoạch giải quyết và xử lý trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt .2. Thủ tướng nhà nước chỉ huy những bộ, ngành, địa phương có tương quan thực thi kế hoạch giải quyết và xử lý hóa chất độc tồn dư của cuộc chiến tranh .

Điều 61. Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động hóa chất

1. Nhà nước khuyến khích những doanh nghiệp kinh doanh thương mại bảo hiểm thực thi hoạt động giải trí bảo hiểm so với nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động giải trí hóa chất gây ra .2. Nhà nước khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hóa chất mua bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động giải trí hóa chất .3. Căn cứ vào tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, nhu yếu bảo vệ bảo đảm an toàn hoạt động giải trí hóa chất theo lao lý của Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm, nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, pháp luật bảo hiểm bắt buộc so với hoạt động giải trí hóa chất nguy hại, hóa chất độc .

Chương IX 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

Điều 62. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về hoạt động giải trí hóa chất trong khoanh vùng phạm vi cả nước .2. Bộ Công thương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về hoạt động giải trí hóa chất .3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước về hoạt động giải trí hóa chất theo sự phân công của nhà nước .4. Ủy ban nhân dân những cấp triển khai việc quản trị nhà nước về hoạt động giải trí hóa chất trong khoanh vùng phạm vi địa phương mình theo phân cấp của nhà nước .

Điều 63. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất của Bộ Công thương

1. Bộ Công thương trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình triển khai những nội dung quản trị nhà nước về hoạt động giải trí hóa chất sau đây :b ) Chủ trì, phối hợp với những bộ, ngành thiết kế xây dựng và trình nhà nước phát hành Danh mục hóa chất vương quốc ; Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ; Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại ; Danh mục hóa chất cấm ; Danh mục hóa chất phải khai báo ; Danh mục hóa chất nguy khốn phải kiến thiết xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ;c ) Quản lý hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm tăng trưởng, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và tàn phá vũ khí hóa học ; quản trị hóa chất sử dụng trong những loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng ; phát hành Danh mục những hóa chất không được sử dụng trong những loại sản phẩm gia dụng, mẫu sản phẩm tiêu dùng, trừ những loại sản phẩm do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản trị ;d ) Xây dựng Cơ sở tài liệu hóa chất vương quốc ;đ ) Thống nhất quản trị hoạt động giải trí phân loại, ghi nhãn hóa chất nguy khốn ; ĐK, khai báo hóa chất ; thông tin bảo đảm an toàn hóa chất ;e ) Tổng hợp, thống kê tình hình triển khai bảo đảm an toàn hóa chất trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;g ) Hướng dẫn thiết kế xây dựng, tổ chức triển khai việc thẩm định và đánh giá Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ; phối hợp với những cơ quan hữu quan trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố hóa chất ;h ) Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động giải trí hóa chất và bảo đảm an toàn hóa chất ;i ) Quy định đơn cử về điều kiện kèm theo cơ sở vật chất – kỹ thuật, trình độ nghề nghiệp của những cơ sở hoạt động giải trí hóa chất thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ Công thương ;k ) Tham gia tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp lý về hóa chất ;l ) Thanh tra về hoạt động giải trí hóa chất ; xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến hoạt động giải trí hóa chất ;m ) Các trách nhiệm khác tương quan đến hoạt động giải trí hóa chất được nhà nước phân công .2. nhà nước quyết định hành động xây dựng và pháp luật tính năng, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của cơ quan nhà nước quản trị về hoạt động giải trí hóa chất thuộc Bộ Công thương để giúp Bộ trưởng triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước về hoạt động giải trí hóa chất .

Điều 64. Trách nhiệm quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành những pháp luật về bảo vệ môi trường tự nhiên tương quan đến hoạt động giải trí hóa chất ; giải quyết và xử lý, thải bỏ hóa chất độc tồn dư, hóa chất độc tồn dư của cuộc chiến tranh, hóa chất độc không rõ nguồn gốc và hóa chất độc bị tịch thu .2. Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hóa chất theo thẩm quyền ; trình cơ quan có thẩm quyền phát hành chủ trương nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng, vận dụng công nghệ tiên tiến tương thích với việc sử dụng hóa chất ít nguy khốn .3. Bộ Giao thông Vận tải phát hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành những lao lý về luân chuyển hóa chất nguy hại bằng đường đi bộ, đường thuỷ trong nước, đường tàu, hàng không, hàng hải ; kiến thiết xây dựng, bổ trợ những quy chuẩn kỹ thuật về luân chuyển hóa chất nguy khốn .4. Bộ Y tế quản trị những hóa chất sử dụng để bào chế dược phẩm cho người, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng nhỏ trong gia dụng và y tế ; phối hợp với những bộ, ngành lao lý về vệ sinh an toàn lao động trong hoạt động giải trí hóa chất ; phối hợp với Bộ Công thương kiến thiết xây dựng Danh mục hóa chất cấm, Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại trong nghành y tế trình nhà nước phát hành ; phát hành Danh mục hóa chất không được sử dụng, hạn chế sử dụng và được sử dụng trong nghành y tế, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng nhỏ trong gia dụng và y tế, dược phẩm và phụ gia thực phẩm .5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản trị hóa chất sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thú y, bảo vệ thực vật, dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông sản, lâm sản, món ăn hải sản và thực phẩm ; phối hợp với Bộ Công thương và những bộ, ngành có tương quan thiết kế xây dựng Danh mục hóa chất cấm, Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thương mại ; phát hành Danh mục hóa chất không được sử dụng, hạn chế sử dụng và được sử dụng trong nghành nông nghiệp ; hướng dẫn phân loại, ghi nhãn và kiến thiết xây dựng phiếu bảo đảm an toàn hóa chất so với những loại thuốc bảo vệ thực vật .6. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản trị hóa chất, mẫu sản phẩm hóa chất trong nghành quốc phòng, bảo mật an ninh .7. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành những pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động tham gia hoạt động giải trí hóa chất ; quản trị việc sử dụng hóa chất trong những cơ sở dạy nghề .8. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản trị việc sử dụng hóa chất trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân .

Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Uỷ ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi quản trị, thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động giải trí hóa chất tại địa phương theo phân cấp của nhà nước, lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có cơ quan trình độ làm cơ quan đầu mối giúp Ủy ban thực thi quản trị hoạt động giải trí hóa chất tại địa phương theo pháp luật của nhà nước .

Điều 66. Thanh tra về hoạt động hóa chất

1. Bộ Công thương, những bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan và Uỷ ban nhân dân những cấp thực thi trách nhiệm thanh tra về hoạt động giải trí hóa chất thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị được phân công, phân cấp .2. Tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của thanh tra về hóa chất thực thi theo pháp luật của pháp lý về thanh tra .

Điều 67. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm những pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan về hoạt động giải trí hóa chất thì tùy theo đối tượng người tiêu dùng, đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .2. Cá nhân tận dụng chức vụ, quyền hạn cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn vất vả, phiền hà cho tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí hóa chất ; bao che cho người vi phạm pháp lý về hoạt động giải trí hóa chất hoặc thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm, sự cố hóa chất thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .

Điều 68. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động hóa chất
Giải quyết tranh chấp trong hoạt động hóa chất được thực hiện bằng những hình thức sau đây:

1. Thương lượng giữa những bên ;2. Hòa giải giữa những bên do một tổ chức triển khai hoặc cá thể được những bên thỏa thuận hợp tác làm trung gian hòa giải ;3. Giải quyết tại trọng tài thương mại hoặc Tòa án .

Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 69. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tổ chức, cá thể đang hoạt động giải trí hóa chất phải triển khai những lao lý về khai báo, phân loại, ghi nhãn, kiến thiết xây dựng phiếu bảo đảm an toàn hóa chất theo lao lý của Luật này trong thời hạn một năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành .2. Tổ chức, cá thể đang hoạt động giải trí hóa chất phải kiến thiết xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo pháp luật của Luật này trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành .

Điều 70. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

Điều 71. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button