Tin tổng hợp

Giới thiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Cùng bạn chọn trường

Rate this post

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ MỤC TIÊU

Tiền thân của Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University: TDTU) là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập và quản lý thông qua Hội đồng quản trị do Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố đương nhiệm làm Chủ tịch.

Mục tiêu thành lập TDTU trong giai đoạn đầu là: thực hiện Chương trình 17/TU và Chỉ thị 13 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân Thành phố; phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá; góp phần đào tạo nhân tài, nhân lực, thực hiện nghiên cứu để phục vụ hệ thống sản xuất, xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Với sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt, để TDTU có pháp nhân phù hợp bản chất thực (là đại học công; phi lợi nhuận; hoàn toàn không có yếu tố tư nhân); ngày 28/01/2003, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/2003/TTg-QĐ chuyển đổi pháp nhân và đổi tên TDTU thành Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sau 5 năm rưỡi là đại học dân lập hoạt động với mục tiêu đào tạo nhân lực, chuyên gia theo mô hình đại học công nghệ-kỹ thuật ứng dụng; bằng quyết định này, TDTU trở thành đại học khoa học ứng dụng đa ngành và không còn pháp nhân dân lập.

Sự phát triển của TDTU tiếp tục nhanh. Để phù hợp nhu cầu mới, Ngày 11/6/2008, nghĩa là xấp xỉ 5 năm rưỡi kế tiếp theo pháp nhân bán công, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa ra Quyết định số 747/TTg-QĐ đổi tên Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường đại học Tôn Đức Thắng và chuyển về thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Trong thời gian này, mục tiêu của Trường được bổ sung thêm là trực tiếp phục vụ việc phát triển nguồn nhân lực trong công nhân, người lao động để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị Lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa 10. 

Đúng 7 năm sau; Ngày 29/01/2015 tại Quyết định số 158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017; mục tiêu của Đại học Tôn Đức Thắng được xác định rằng: “Đại học Tôn Đức Thắng chủ động huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất các nguồn lực của Trường và xã hội (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước) để phát triển Trường đại học Tôn Đức Thắng thành một đại học định hướng nghiên cứu có chất lượng trong khu vực và trên thế giới; đồng thời bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của Trường”.

Như vậy, trong 22 năm qua, sự phát triển nhanh của TDTU đã đòi hỏi sự điều chỉnh mục tiêu và pháp nhân của Nhà trường nhiều lần. Đến ngày nay, TDTU là đại học công lập, có Tầm nhìn: trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa trong TOP 200 đại học tốt nhất thế giới; và Mục tiêu trung hạn là:  “Trong 20 năm kế tiếp (kể từ 2017), TDTU có nhiệm vụ trở thành đại học nghiên cứu thuộc TOP 60 đại học tốt nhất Châu Á; cũng như là một trong TOP 500 đại học tốt nhất thế giới”. 

Martin Luther từng nói : “ Khi trường học tăng trưởng, mọi thứ đều tăng trưởng theo ”. TDTU sẽ là ĐH điều tra và nghiên cứu tinh hoa của quốc tế để phụng sự tốt nhất cho quốc gia, nhân dân Nước Ta ; cũng như sự tăng trưởng không thay đổi, vững chắc và độc lập của quả đât ■

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Vì sự khai sáng cho quả đât

SỨ MẠNG

Giáo dục đào tạo, nghiên cứu và điều tra và phát minh sáng tạo để tăng trưởng quả đât vững chắc

TẦM NHÌN

Vì sự tăng trưởng con người và một quốc tế độc lập, niềm hạnh phúc

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 1. Liên tục tuyển lựa kỹ và giảng dạy nguồn nhân lực trình độ, giảng viên, viên chức trung thành với chủ, có trình độ khoa học cao, chuyên nghiệp và nghĩa vụ và trách nhiệm .
 2. Phát triển ngày càng nhanh, chất lượng ; và tập trung chuyên sâu tăng trưởng vững chắc hoạt động giải trí giáo dục, khoa học-công nghệ ; kiến thiết xây dựng ý thức phụng sự ; thói quen thao tác theo qui trình, thủ tục ISO trong những nghành nghề dịch vụ ; cam kết bảo vệ công tác làm việc kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa toàn bộ đầu ra của TDTU .
 3. Đầu tư lâu bền hơn và liên tục về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học bảo vệ sự tân tiến và liên tục update trong suốt thời kỳ 2007 – 2037 và sau đó ; bảo vệ trang bị – thiết bị ngày càng vừa đủ, nâng cao và kịp thời cho việc triển khai những tiềm năng chất lượng trong giáo dục và điều tra và nghiên cứu từng quá trình tăng trưởng .
 4. Truyền thông về TDTU trong nước và quốc tế ; liên tục lan rộng ra quan hệ hợp tác với những ĐH TOP 500 của Thế giới, TOP 60 của Châu Á Thái Bình Dương để link nghiên cứu và điều tra, giáo dục ; học tập kinh nghiệm tay nghề quản trị văn minh ; tiếp cận những gì mới nhất về học thuật và thực tiễn ; thực thi chuyển giao công nghệ tiên tiến và khoa học ; nâng chất lượng hoạt động giải trí của TDTU nhanh gọn lên chuẩn quốc tế về mọi phương diện. Chương trình và văn bằng những chương trình giáo dục ĐH, sau đại học của TDTU được kiểm định, và công nhận bởi những Tổ chức quốc tế .

Mục tiêu

Là ĐH nghiên cứu và điều tra tinh hoa trong TOP 200 ĐH tốt nhất quốc tế

Văn hóa

Chất lượng và sự an toàn và đáng tin cậy

Nguyên tắc ứng xử

Công bằng, Hiệu quả, Phụng sự

Slogan

Từ nơi đây, ánh sáng sẽ chiếu đến khắp nơi trong ngoài hành tinh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sứ mạng và tiềm năng của Đại học Tôn Đức Thắng ( TDTU ) là mục tiêu cho những kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng từng quy trình tiến độ mà TDTU đã và đang thiết kế xây dựng cho 3 thập niên tới
Đại học Tôn Đức Thắng có nghĩa vụ và trách nhiệm tăng trưởng con người ; phụng sự quốc gia Nước Ta ; giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước ; trong đó, có sự chú trọng giảng dạy đội ngũ công nhân – lao động ; triển khai nghiên cứu ứng dụng, điều tra và nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu suất cao để thôi thúc quốc gia tăng trưởng trong dài hạn ; cam kết góp sức ngày càng nhiều và tốt hơn cho một Nước Ta phồn vinh, không thay đổi và bền vững và kiên cố ; cũng như góp thêm phần tạo dựng một quốc tế văn minh và độc lập .

I. Mục tiêu dài hạn

Đại học Tôn Đức Thắng là một ĐH nghiên cứu và điều tra trong vòng ba thập niên tới, song song với việc giữ vai trò đào tạo và giảng dạy, đào tạo và giảng dạy lại, tu dưỡng và nâng cao trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề, ship hàng nhu yếu đáp ứng nhân lực chất lượng cao cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Nước Ta. Để triển khai tiềm năng này, chủ trương cơ bản của TDTU là :

 1. Liên tục tuyển lựa kỹ và giảng dạy lực lượng trình độ ; kiến thiết xây dựng đội ngũ khoa học có trình độ cao, chuyên nghiệp và nghĩa vụ và trách nhiệm ;
 2. Phát triển liên tục, bền vững và kiên cố hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học, nghiên cứu ứng dụng, quản trị giáo dục ; thói quen thao tác theo ISO trong những nghành ; triển khai kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa tổng thể đầu ra ;
 3. Đầu tư vĩnh viễn và liên tục cho cơ sở vật chất trong ba thập niên ; bảo vệ trang bị, thiết bị ngày càng rất đầy đủ, sâu xa và kịp thời cho việc triển khai những tiềm năng chất lượng trong giáo dục và khoa học – công nghệ tiên tiến từng tiến trình ;
 4. Truyền thông về TDTU trong nước và quốc tế ; lan rộng ra số lượng chuyên viên và du học sinh quốc tế ; TDTU trở thành đầu mối quốc tế hóa của khu vực ;
 5. Tiếp tục lan rộng ra hợp tác với những ĐH TOP 500 của quốc tế ; tạo nhiều thời cơ học tập kinh nghiệm tay nghề quản trị văn minh, tiếp cận nền học thuật tiên tiến và phát triển và phương pháp giáo dục tối ưu ; bảo vệ chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Chương trình giáo dục và văn bằng của TDTU được kiểm định và công nhận bởi những Tổ chức quốc tế .

II. Mục tiêu trước mắt: từ 2014 đến 2019

TDTU phấn đấu thực thi thành công xuất sắc 6 ( sáu ) nội dung :
1 – Hoàn thiện và nâng cao chất lượng mức cao hơn những việc làm đã làm xong trong Kế hoạch tăng trưởng 2008 – 2013 ; phát huy những nền tảng cơ bản đã đạt được về mọi mặt, tập trung chuyên sâu tăng trưởng giáo dục và khoa học – công nghệ tiên tiến .

2- Mở rộng qui mô đào tạo Sau đại học tất cả các ngành. Kết thúc Kế hoạch 05 năm lần thứ 02 (2019) tỷ lệ đào tạo sau đại học dưới tất cả các hình thức không dưới 10% qui mô đại học.

3 – Thành lập những viện nghiên cứu và điều tra mũi nhọn trong những nghành nghề dịch vụ mà quốc gia đang thiếu, những nghành nghề dịch vụ có lợi thế công bố quốc tế. Trong quá trình 05 năm lần 02 phải xây dựng mới tối thiểu 04 viện nghiên cứu và điều tra ; bổ trợ và hình thành tối thiểu 02 phòng thí nghiệm trọng điểm vương quốc .
4 – Quốc tế hóa TDTU tổng lực :

 • Hợp tác huấn luyện và đào tạo sau đại học hình thức sandwich với những ĐH TOP 700 + ;
 • Hợp tác điều tra và nghiên cứu với chuyên viên quốc tế làm Trưởng nhóm ;
 • Tổ chức hội thảo chiến lược quốc tế định kỳ ;
 • Mời giáo sư, chuyên viên quốc tế về thao tác ở toàn bộ những Khoa ;
 • Phát triển 03 tạp chí quốc tế trong những nghành chủ yếu ;
 • Mở rộng link đào tạo và giảng dạy ĐH ;
 • Tăng số lượng sinh viên quốc tế ;
 • Trao đổi sinh viên quốc tế thường niên ;
 • Thực hiện thành công xuất sắc kiểm định chương trình và kiểm định trường học bởi AUN và HCERES ;
 • Liên tục ngày càng tăng công bố quốc tế và giữ vị trí số 1 quốc gia trong quá trình này ;
 • Truyền thông sâu rộng về TDTU, nâng tầm uy tín và sự nhận dạng trong nước, quốc tế .

5 – Liên tục lan rộng ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực trình độ tiến sỹ tối thiểu đạt 60 % tổng nhân lực trình độ ; đội ngũ viên chức hết lòng với việc làm, tận tụy và yêu dấu Nhà trường .
6 – Hoàn thành quá trình 01 và khởi đầu cho quy trình tiến độ 02 việc thiết kế xây dựng TDTU thành ĐH nghiên cứu và điều tra TOP 500 quốc tế vào 2037 .

SỐ LIỆU TỔNG QUAN

 • Số cơ sở : 6
 • Tổng diện tích quy hoạnh đất : 108.1 ha
 • Tổng số sinh viên : 22,567
 • Tổng số học viên sau đại học : 1,225
 • Tổng số giảng viên, viên chức : 1,343
 • Số khoa : 17
 • Số ngành ĐH : 40
 • Số ngành thạc sĩ : 18
 • Số ngành tiến sỹ : 26
 • Số nhóm điều tra và nghiên cứu : 64
 • Số bằng bản quyền sáng tạo : 7
 • Số bài báo ISI / Scopus : 4,843
 • Số giáo sư, chuyên gia nước ngoài đang hợp tác, làm việc với Trường: 203

 • Số sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi văn hóa truyền thống tại Trường : 3,939
 • Số trường ĐH quốc tế có ký kết hợp tác với Trường : 147

Tin từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp
Xem thêm  V0 là gì trong tiếng Anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button