Tin tổng hợp

NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC VĂN HỌC CỦA BÁC – Tài liệu text

NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC VĂN HỌC CỦA BÁC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.81 KB, 3 trang )

Những nét chính về sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh
1. Quan điểm sáng tác
– Hồ Chí Minh xem văn nghệ là hoạt động tinh thần phong phú và phục vụ có hiệu quả
cho sự nghiệp cách mạng. Nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa- tư tưởng.
– Hồ Chí Minh chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. Người căn dặn nhà
văn phải “ miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn” hiện thực đời sống, và phải “
giữ tình cảm chân thật” ; “ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc” và phải có ý thức giữ gìn
sự trong sáng của tiếng Việt.
– Tuy nhiên, người nghệ sĩ phải có sự sáng tạo. Người nhắc nhở “ chớ có gò bó họ vào
khuôn, làm mất vẻ sáng tạo” …
– Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội
dung và hình thức của tác phẩm. Người luôn tự đặt câu hỏi : “ Viết cho ai ?”, “ Viết để
làm gì ?”, sau đó mới quyết định “ Viết cái gì ?” và “ Viết như thế nào ?”. Do vậy, tính
hiện thực và khả năng thích ứng văn chương của Người với cuộc sống rất là sao.
– Sự nghiệp văn học của Nguyễn ái Quốc- Hồ Chí Minh có tầm vóc lớn lao, phong phú,
đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong cách sáng tạo. Người đã sáng tác được nhiều tác
phẩm văn chương có giá trị. Trong đó có những áng văn chính luận gìau sức sống thực tế,
sắc sảo về chình kiến và ý tưởng những truyện ngắn độc đáo và hiện đại, hàng trăm bài
thơ giàu tình người, tình đời, chứa chan thi vị được viết ra bằng những tài năng và tâm
huyết. Do điều kiện hoạt động cách mạng nhiều năm ở nước ngoài nên các tác phẩm của
Người được viết bằng tiếng Pháp, tiếng Hán, tiếng Việt…
2. Di sản văn học
a) Văn chính luận
– Những tác phẩm văn chính luận của Hồ Chí Minh được viết ra chủ yếu với mục đích
đấu tranh chính trị nhằm tiến công trược diệt kẻ thù hoặc thể hiện những nhiệm vụ cách
mạng qua những chặng đường lịch sử.
– Từ những năm 20 của thể kỉ, các bài văn chính luận với bút danh Nguyễn Ái Quốc đăng
trên các tờ báo: Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống thợ thuyền đã tác động và ảnh
hưởng lớn đến công chung Pháp và nhân dân nhiều nước thuộc địa. Nổi bật là Bản án chế
độ thực dân Pháp, áng văn chính lụân sắc sảo nói lên một cách thống thiết nỗi đau khổ
của người dân bản xứ và tố cáo trực diện chế độ thực dân Pháp, thức tỉnh, kêu gọi những

người nô lệ đứng lên chống áp bức, bóc lột…
– Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện chính trị có giá trị lịch sử lớn lao, phản ánh khát
vọng độc lập, tự do và cuộc đấu trang kiên cường, bền bỉ của nhân dân đã giành được
thắng lợi, tuyên bố hùng hồn quyền độc lập của dân tộc Việt Nam trước nhân dân trong
nước và thế giới. Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm chính luận có giá trị pháp lí, giá trị lịch
sử, nhân bản và nghệ thuật cao.
– Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Không có gì quí hơn độc lập tự do (1966) là
những áng văn chính luận hào hùng, tha thiết làm rung động hàng triệu trái tim yêu nước.
Những tác phẩm ấy nói lên những vấn đề thời sự cấp bách của dân tộc, thể hiện sâu sắc
tiếng gọi của non sông đất nước trong những giờ phút thử thách đặc biệt. Trong những
năm tháng cuối đời, Người viết bản Di chúc thiêng liêng mà chan chứa tình cảm. Bản di
chúc là lời căn dặn thiết tha, chân tình với đồng bào, đồng chí, vừa mang tính chiến lược
trong hướng phát triển, vừa thấm đượm tình yêu thương con người.
b) Truyện và kí
– Khoảng từ năm 1922 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc đã viết một số truyện ngắn và kí bằng
tiếng Pháp rất đặc sắc sắng tạo và hiện đại. Tiêu biểu là các truyện ngắn: Pari (1922), Lời
than vãn của bà Trưng Trắc (1922), Con người biết mùi hun khói (1922), Vi hành (1923),
Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu (1925), Con rùa (1925) Truyện ngắn của Hồ
Chí Minh cô đọng, cốt truyện sáng tạo, kết cấu độc đáo. Mối truyện đều có tư tưởng riêng
hấp dẫn, sáng tỏ ý tưởng thâm thuý, kín đáo, chất trí tuệ toả sáng trong hình tượng và
phong cách.
c) Thơ ca
Thơ ca là lĩnh vực nổi bật nhất trong giai đoạn sáng tác văn chương của Hồ Chí Minh.
Với trên dưới 250 bài thơ có giá trị được tuyển chọn và in trong các tập Nhật ký trong tù
(133 bài), Thơ Hồ Chí Minh (86 bài), Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (36 bài). Hồ Chí Minh
đã có những đóng góp quan trọng trong nền thơ hiện đại.
– Nhật kí trong tù là tập thơ tiêu biểu nhất trong di sản thơ ca của Hồ Chí Minh. Tập thơ
Nhật kí trong tù trước hết là cuốn nhật kí bằng thơ phản ánh tâm hồn và nhân cách cao
đẹp của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh nặng nề và khắc nghiệt nhất. Tập thơ
chan chứa tình cảm nhân đạo, luôn hướng về những người lao động. Nhiều bài thơ biéu

Xem thêm  Falling In Love Là Gì - Falling In Love Vs Fall In Love

hiện lòng yêu nước thiết tha của người chiến sĩ cộng sản, chứa đựng nhữung bài học về
nhân sinh, đạo lí, thể hiện ý chí, nghi lực vượt khó khăn gian khổ để vươn tới tự do. Đồng
thời, Nhật lí trong tù là một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, Nhiều tứ thơ được thể hiện
rất sáng tạo, nhiều hình ảnh gợi cảm, thể thơ tứ tuyệt của nhiều bài thơ được sử dụng
thành thực… Tạo nên vẻ đẹp hàm xũc, ling hoạt, tài hoa, vừa cổ điển vừa hiện đại trong
tập thơ.
– Ngoài ra, Hồ Chi Minh còn viết nhiều bài thơ trữ tình độc đáo, và nhữung bài thơ mộc
mạc, giản di đẻ tuyen truyền đường lối cách mạng (Pác Bó hùng vĩ, Tức cảnh Pác Bó…)
Đặc biệt, trong thời kì chống thực dân Pháp, Người đã bộc lộ những lo láng về vận mệnh
non sông và tình cảm tha thiết gắn bó với cảnh sắc thiên nhiên đất nước (Cảnh khuya, Đi
thuyền trên sông Đáy, Cảnh rừng Việt Bắc…) Người ca ngợi sức mạnh của quân và dân
ta trong cuộc kháng chiến và niềm vui thắng lợi (Rằm tháng Giêng, Tin thắng trận…).
– Những tác phẩm của Hồ Chí Minh có phong cách đa dạng và thống nhất, kết hợp sâu
sắc mà nhuần nhị mối quan hệ giữa chính trị và văn chương, giữa tư tưởng và nghệ thụât,
giữa truyền thống và hịên đại. Dù sáng tác bằng thể loại nào thì tác phẩm của Người đều
có phong cách riêng, độc đáo, hấp dận, có giá trị bền vững.
+Trong Truyện và kí, ngòi bút Hồ Chí Minh rất chủ động và sáng tạo, khi tì lối kể chân
thực tạo không khí gần gũi, có khi là giọng điệu châm biếm sắc sảom thâm thuý, tinh tế.
Chất trí tuệ và tính hịên đại là những nét đặc sắc trong truyện ngắn của Nguyễn ái Quốc.
+ Văn chính luận của Hồ Chi Minh bộc lộ tư duy sắc sảo, giàu trí thức văn hoá, gắn lí
luận với thực tiễn, giàu tính luận chiến, vận dụng có hiệu quả nhiều phương thức biếu
hiện.
+ Thơ ca Hồ Chí Minh cũng có phong cách đa dạng: Nhiều bài cổ thi hàm xúc, uyên
thâm, đạt chuẩn mực cao về nghệ thuật, những bài thơ hiện đại được Người vận dụng
nhiều thể loại phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ cách mạng.
người nô lệ đứng lên chống áp bức, bóc lột … – Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện chính trị có giá trị lịch sử vẻ vang lớn lao, phản ánh khátvọng độc lập, tự do và cuộc đấu trang kiên cường, bền chắc của nhân dân đã giành đượcthắng lợi, công bố hùng hồn quyền độc lập của dân tộc bản địa Nước Ta trước nhân dân trongnước và quốc tế. Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm chính luận có giá trị pháp lí, giá trị lịchsử, nhân bản và thẩm mỹ và nghệ thuật cao. – Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến ( 1946 ), Không có gì quí hơn độc lập tự do ( 1966 ) lànhững áng văn chính luận hào hùng, tha thiết làm rung động hàng triệu trái tim yêu nước. Những tác phẩm ấy nói lên những yếu tố thời sự cấp bách của dân tộc bản địa, bộc lộ sâu sắctiếng gọi của nước nhà quốc gia trong những giờ phút thử thách đặc biệt quan trọng. Trong nhữngnăm tháng cuối đời, Người viết bản Di chúc thiêng liêng mà chan chứa tình cảm. Bản dichúc là lời căn dặn thiết tha, chân tình với đồng bào, chiến sỹ, vừa mang tính chiến lượctrong hướng tăng trưởng, vừa thấm đượm tình yêu thương con người. b ) Truyện và kí – Khoảng từ năm 1922 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc đã viết 1 số ít truyện ngắn và kí bằngtiếng Pháp rất rực rỡ sắng tạo và tân tiến. Tiêu biểu là những truyện ngắn : Pari ( 1922 ), Lờithan vãn của bà Trưng Trắc ( 1922 ), Con người biết mùi hun khói ( 1922 ), Vi hành ( 1923 ), Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu ( 1925 ), Con rùa ( 1925 ) Truyện ngắn của HồChí Minh cô đọng, diễn biến phát minh sáng tạo, cấu trúc độc lạ. Mối truyện đều có tư tưởng riênghấp dẫn, sáng tỏ ý tưởng sáng tạo thâm thuý, kín kẽ, chất trí tuệ toả sáng trong hình tượng vàphong cách. c ) Thơ caThơ ca là nghành điển hình nổi bật nhất trong quá trình sáng tác văn chương của Hồ Chí Minh. Với xấp xỉ 250 bài thơ có giá trị được tuyển chọn và in trong những tập Nhật ký trong tù ( 133 bài ), Thơ Hồ Chí Minh ( 86 bài ), Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh ( 36 bài ). Hồ Chí Minhđã có những góp phần quan trọng trong nền thơ tân tiến. – Nhật kí trong tù là tập thơ tiêu biểu vượt trội nhất trong di sản thơ ca của Hồ Chí Minh. Tập thơNhật kí trong tù trước hết là cuốn nhật kí bằng thơ phản ánh tâm hồn và nhân cách caođẹp của người chiến sỹ cách mạng trong thực trạng nặng nề và khắc nghiệt nhất. Tập thơchan chứa tình cảm nhân đạo, luôn hướng về những người lao động. Nhiều bài thơ biéuhiện lòng yêu nước thiết tha của người chiến sỹ cộng sản, tiềm ẩn nhữung bài học kinh nghiệm vềnhân sinh, đạo lí, biểu lộ ý chí, nghi lực vượt khó khăn vất vả khó khăn để vươn tới tự do. Đồngthời, Nhật lí trong tù là một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ, Nhiều tứ thơ được thể hiệnrất phát minh sáng tạo, nhiều hình ảnh quyến rũ, thể thơ tứ tuyệt của nhiều bài thơ được sử dụngthành thực … Tạo nên vẻ đẹp hàm xũc, ling hoạt, tài hoa, vừa cổ xưa vừa tân tiến trongtập thơ. – Ngoài ra, Hồ Chi Minh còn viết nhiều bài thơ trữ tình độc lạ, và nhữung bài thơ mộcmạc, giản di đẻ tuyen truyền đường lối cách mạng ( Pác Bó hùng vĩ, Tức cảnh Pác Bó … ) Đặc biệt, trong thời kì chống thực dân Pháp, Người đã thể hiện những lo láng về vận mệnhnon sông và tình cảm tha thiết gắn bó với cảnh sắc vạn vật thiên nhiên quốc gia ( Cảnh khuya, Đithuyền trên sông Đáy, Cảnh rừng Việt Bắc … ) Người ca tụng sức mạnh của quân và dânta trong cuộc kháng chiến và niềm vui thắng lợi ( Rằm tháng Giêng, Tin thắng trận … ). – Những tác phẩm của Hồ Chí Minh có phong thái phong phú và thống nhất, phối hợp sâusắc mà nhuần nhị mối quan hệ giữa chính trị và văn chương, giữa tư tưởng và nghệ thụât, giữa truyền thống cuội nguồn và hịên đại. Dù sáng tác bằng thể loại nào thì tác phẩm của Người đềucó phong thái riêng, độc lạ, hấp dận, có giá trị vững chắc. + Trong Truyện và kí, ngòi bút Hồ Chí Minh rất dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo, khi tì lối kể chânthực tạo không khí thân mật, có khi là giọng điệu châm biếm sắc sảom thâm thuý, tinh xảo. Chất trí tuệ và tính hịên đại là những nét rực rỡ trong truyện ngắn của Nguyễn ái Quốc. + Văn chính luận của Hồ Chi Minh thể hiện tư duy tinh tế, giàu tri thức văn hoá, gắn líluận với thực tiễn, giàu tính luận chiến, vận dụng có hiệu suất cao nhiều phương pháp biếuhiện. + Thơ ca Hồ Chí Minh cũng có phong thái phong phú : Nhiều bài cổ thi hàm xúc, uyênthâm, đạt chuẩn mực cao về thẩm mỹ và nghệ thuật, những bài thơ văn minh được Người vận dụngnhiều thể loại ship hàng có hiệu suất cao cho trách nhiệm cách mạng .

Xem thêm  Cựu Nhân - Chương 13: Đặc Điển – Thanh Phong Minh Nguyệt

Source: https://mbfamily.vn
Category: Tin tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button