Tin tổng hợp

sử thi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Gadreel, chúng ta đang viết nên câu chuyện sử thi của chính chúng ta.

Gadreel, we are writing our own epic story here.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không có hứng thú với… chuyện tình ái, thần thoại hay sử thi gì đó…

I’ve no interest… in romances, mysteries or historical dramas.

OpenSubtitles2018. v3

Novak mô tả thể loại của trò chơi như là “bộ sử thi kỳ ảo đen tối”.

Novak describes the game’s genre as “epic dark fantasy”.

WikiMatrix

Như Sử thi Gilgamesh cho thấy, giai đoạn này gắn liền với sự gia tăng bạo lực.

As the Epic of Gilgamesh shows, this period was associated with increased war.

WikiMatrix

Nemesis xuất hiện trong một hình thức cụ thể hơn trong một đoạn của Cypria sử thi.

Nemesis appears in a still more concrete form in a fragment of the epic Cypria.

WikiMatrix

Tên của nó phái sinh từ tên Nausicaä, một công chúa trong sử thi Odyssey của Homer.

The name derives from Nausicaä, a princess in Homer’s Odyssey.

WikiMatrix

Trong tiếng Serbi các dòng 10 âm tiết được sử dụng trong các bài thơ sử thi dài.

In Serbian ten syllable lines were used in long epic poems.

WikiMatrix

Bảng đá khắc thiên sử thi Gilgamesh

Tablet inscribed with the Epic of Gilgamesh

jw2019

Sử thi đánh dấu một bước ngoặt trong sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc.

The manifesto came at a crucial time in the development of Chinese communism.

Xem thêm  CỤM ĐỘNG TỪ VỚI FALL – KHÔNG CHỈ LÀ TÉ NGÃ!

WikiMatrix

Đây là thành phố quê hương của người anh hùng sử thi Đông Slav, Ilya Muromets.

It was believed to be the home town of the most celebrated East Slavic epic hero, Ilya Muromets.

WikiMatrix

Vở kịch sử thi này kỉ niệm lần thứ 51 của MBC.

The historical/period epic drama commemorated MBC’s 51st anniversary.

WikiMatrix

Tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy 1con kangaroo trong sử thi chiến tranh thế giới 1.

I was surprised to see a kangaroo in a World War I epic.

OpenSubtitles2018. v3

BẠN có bao giờ đọc Iliad hay Odyssey, hai thiên sử thi của Hy Lạp cổ chưa?

HAVE you ever read some of the Iliad or the Odyssey, two great epic poems of ancient Greece?

jw2019

Thơ sử thi, đáng chú ý nhất là “acritic songs”, phát triển mạnh thời Trung cổ.

Epic poetry, notably the “acritic songs”, flourished during Middle Ages.

WikiMatrix

Gottfried von Strassburg viết bài thơ sử thi của ôngTristan(khoảng ngày).

Gottfried von Strassburg writes his epic poem Tristan (approximate date).

WikiMatrix

Các nhà thơ sử thi khác theo Naevius.

Other epic poets followed Naevius.

WikiMatrix

“Yawadvipa” được đề cập đến trong sử thi sớm nhất của Ấn Độ là Ramayana.

“Yawadvipa” is mentioned in India’s earliest epic, the Ramayana.

WikiMatrix

Nổi tiếng nhất là sử thi Ibonia, về một anh hùng Malagasy cùng tên.

The most well-known is the national epic, Ibonia, about a Malagasy folk hero of the same name.

Xem thêm  Nghĩa Của Từ Table Top Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

WikiMatrix

Anh ấy có một tình yêu, tình yêu sử thi anh hùng ca dành cho Bạch Tuyết.

He has an epic, epic love for Snow White.

WikiMatrix

Và tôi đã nhớ một câu trong Mahabharata, thiên sử thi vĩ đại của Ấn độ:

And I remembered a line from the Mahabharata, the great Indian epic:

QED

Sự vô tích sự của anh có thể viết thành sử thi.

Your uselessness is epic.

OpenSubtitles2018. v3

Chiến tích của họ được thuật lại qua lời kể của nhiều nhà sử thi.

Their exploits were recounted by many epic poets.

ted2019

Phim sử thi bao gồm nhiều tiểu thể loại nhỏ.

Other classes used small engines.

WikiMatrix

Tuy nhiên, trong sử thi Mahabharata, các nhân vật không phân chia thành phe trắng-đen.

However, in Mahabharata, the characters are not portrayed in such a black-white contrast .

WikiMatrix

Họ đang xây dựng một sử thi.

They are building an epic story.

QED

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button