Tin tổng hợp

con sứa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Hệ thống đẩy tới của con sứa

The Propulsion System of the Jellyfish

jw2019

Hệ thống đẩy tới của con sứa

24 Gout —Causes and Risk Factors

jw2019

Một truyền thuyết khác có liên quan đến Ryujin là câu chuyện con sứa mất xương.

Another legend involving Ryūjin is the story about how the jellyfish lost its bones.

WikiMatrix

Google tìm ” con sứa. ”

Google ” jellyfish. “

QED

Đó là gen phát quang của con sứa, nếu anh có quan tâm.

It was the GFP gene from a jellyfish, in case you’re interested.

OpenSubtitles2018. v3

Con sứa chích tớ!

Jellyfish sting!

OpenSubtitles2018. v3

Người phụ nữ #4: Google tìm “con sứa.”

Woman 4: Google “jellyfish.”

ted2019

Một con sứa.

This is a jellyfish.

ted2019

Con sứa này, là một ví dụ, chúng có một vẻ bề ngoài phát quang lòe loẹt.

This jellyfish, for example, has a spectacular bioluminescent display.

ted2019

Và nó dường như đang cố gắng ăn con sứa điện.

And it does actually seem to be trying to eat the electronic jellyfish.

ted2019

Đó là vì tôi đã rất sợ những con sứa.

That’s how scared of the jellyfish I was.

QED

Uh, Mark Lee là kẻ có xương sống của một con sứa chết.

Uh, Mark Lee has the backbone of a dead jellyfish.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm  Định tính là gì?

Tôi từng mang theo một con sứa cực độc và hát cho nó nghe.

I used to pick up lethally poisonous stinging jellyfish and sing to them.

ted2019

Nó được cho rằng sẽ tấn công những gì đang tấn công con sứa.

It’s supposed to be attacking what’s attacking the jellyfish.

QED

Và ngay trước mặt là một con sứa điện.

And right in the front is the electronic jellyfish.

ted2019

● Cơ thể con sứa chứa ít nhất 95% nước và có đường kính từ vài milimét đến 2m.

Jellyfish are at least 95 percent water and range in size from less than an inch (3 cm) to over six feet (2 m) in diameter.

jw2019

Hệ thống đẩy tới của con sứa do tiến hóa mà có?

Did the propulsion system of the jellyfish come about by evolution?

jw2019

Một con sứa kỳ cục?

A weird jellyfish?

ted2019

Những nhóm các con sứa béo, nhỏ bé nặng gần 70kg này là nguồn sống chính của gấu cực.

These little, fat dumplings, 150- pound bundles of blubber are the mainstay of the polar bear.

QED

Tôi có thể đưa chúng qua vùng biển Nhật Bản, nơi chúng có thể gặp những con sứa biển khổng lồ.

I’ve taken them to the Sea of Japan, where they met giant jellyfish.

ted2019

Những con sứa hình lược và sâu mũi tên này sản sinh, lưu trữ và thả ra cả tinh trùng và trứng.

These comb jellies and arrow worms produce, store and release both sperm and eggs.

Xem thêm  3 nguyên tắc chăm sóc da bạn nhất định phải đọc để skincare sao cho đúng và hiệu quả

Xem thêm: 12 lợi ích và công dụng của dầu ô liu ép lạnh

QED

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button