Tin tổng hợp

sữa non trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hiện tuyến sữa dưới vú của bạn có thể đã bắt đầu tiết ra sữa non rồi đấy .

The milk glands in your breasts may have started to make colostrum by now .

EVBNews

Bé con cần sữa non.

Baby needs colostrum.

OpenSubtitles2018. v3

Với nhiều người khác thì sữa non có màu vàng nhạt và nhiều .

For others , it is thick and yellowish .

EVBNews

Nếu bạn phát hiện thấy vú mình tiết ra sữa non thì bạn có thể mua miếng lót ngực dùng một lần hoặc có thể giặt được để bảo vệ quần áo của mình nhé .

If you notice your breasts leaking colostrum, you can buy disposable or washable breast pads to protect your clothing .

EVBNews

” Chúng tôi sẽ lấy một ít mẫu sữa non, bằng phương pháp hoàn toàn chuẩn xác và không đòi hỏi phải rạch da hoặc tiêm chích, và có thể kiểm tra để biết được tình trạng sức khỏe của vú ” .

” We ‘ll take a little sample of colostrums, and with a totally noninvasive and accurate assay, be able to tell her how her breasts are doing. “

EVBNews

Sữa nonsữa ban đầu có tác dụng cung cấp cho bé nhiều ca-lo và dưỡng chất thiết yếu trong vài ngày đầu trước khi sữa tiết ra nhiều hơn nếu bạn có ý định nuôi con bằng sữa mẹ .

Colostrum is the pre-milk that provides your baby with calories and nutrients for the first few days before your milk comes in if you plan to breastfeed .

EVBNews

Một năm sau, người chủ sẽ nhận số lượng theo thỏa thuận gồm lông, các sản phẩm từ sữa, con non v.v.

A year later, the owner received a stipulated minimum of wool, dairy products, young stock, and so on.

jw2019

Vì sự cần thiết duy trì lượng nước trong cơ thể, gundi cái chỉ tiết một lượng sữa nhỏ, và con non hoàn toàn cai sữa khi bốn tuần tuổi.

Xem thêm  Hé lộ ý nghĩa tên Thanh Thảo – Tên Thanh Thảo có tốt không? - Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Because of the need to preserve moisture, female gundis produce only a small amount of milk, and the young are fully weaned by four weeks of age.

WikiMatrix

Những con non cai sữa lúc sáu tháng tuổi và hoàn toàn phát triển lúc một tuổi.

The kid is weaned at six months of age and is fully grown by one year of age.

WikiMatrix

Các loài động vật có vú nuôi con non bằng sữa.

Milk is why mammals suck.

ted2019

Vào mùa xuân các con hải cẩu non mới cai sữa những con hải cẩu non một tuổi thỉnh thoảng mắc cạn lại trên bãi biển sau khi tách ra khỏi nhóm của chúng.

In the spring recently weaned pups and yearlings occasionally strand on beaches after becoming separated from their group.

WikiMatrix

Trong vài ngày đầu sau khi sanh, vú của người mẹ tiết ra sữa non (colostrum), một chất lỏng màu vàng đặc biệt tốt cho đứa bé vì 1) nó ít chất béo và chất hydrat carbon, vì vậy rất dễ tiêu hóa, 2) nó có nhiều yếu tố chống nhiễm trùng hơn sữa mẹ trong những ngày sắp tới, 3) nó có ảnh hưởng nhẹ về nhuận tràng giúp việc bài tiết các tế bào, các chất nhầy và mật đã tụ lại trong ruột đứa bé trước khi sanh.

For the first few days the breasts secrete colostrum, a yellowish fluid especially good for infants because (1) it is low in fats and carbohydrates and hence easier to digest, (2) it is richer in immunity factors than the mother’s milk that will come in a few days, and (3) it has a slightly laxative effect that helps clear out the cells, mucus and bile that collected in the infant’s bowels before birth.

Xem thêm  Hướng dẫn cách đọc số trong tiếng Anh chính xác - Yola

jw2019

Con non được cai sữa khi đủ tám tháng, sau thời gian đó chúng gia nhập nhóm linh dương non theo độ tuổi riêng.

Calves are weaned at eight months, following which time they join groups of calves of their own age.

WikiMatrix

Sữa làm cho thân thể còn non nớt được mạnh khỏe và giúp trẻ em tăng trưởng.

Milk strengthens young bodies and helps children to grow.

jw2019

Con non phụ thuộc vào sữa mẹ trong 30 tuần, và sẽ đạt được sự độc lập vào thời điểm 16-18 tháng tuổi.

Cubs are dependent on their mother’s milk for 30 weeks and will reach independence at 16–18 months.

WikiMatrix

Thịt cừu non luôn luôn tươi và sữa lúc nào cũng lạnh, đầy trái cây và nước sạch.

The lamb was always fresh and the milk cold, the fruit plentiful and the water clear.

Literature

Trứng của chúng có vỏ mềm và khi trứng nở thì con non sẽ bú sữa từ tuyến sữa của mẹ cho đến khi chúng đủ lớn để tự kiếm ăn.

Their eggs are soft-shelled, and when their babies hatch, they suckle milk from pores on their mother’s body until they’re large enough to feed themselves.

ted2019

Cai sữa bắt đầu khi được 3,5 tháng và con non trở nên hoàn toàn độc lập vào khoảng 14 tuần tuổi.

Weaning starts at 3.5 months, and the young become fully independent at around 14 weeks old.

WikiMatrix

Con non mở mắt lúc 11 ngày và được cai sữa khi được hai tháng.

Young open their eyes at 11 days and are weaned at two months.

WikiMatrix

Ở NICU, khi đứa trẻ sinh non, ốm hay bị thương, sữa hay các thành phần hoạt tính trong sữa đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

In the NICU, when infants are born early or sick or injured, milk or bioactive constituents in milk can be critically important.

Xem thêm  “Ơi” tiếng Anh có nghĩa là gì?

ted2019

Con non nặng khoảng 5 kg (11 lb) khi sinh và cai sữa khi được từ 23 đến 29 tuần tuổi.

The calf weighs 5 kg (11 lb) at birth and is weaned at 23–29 weeks old.

WikiMatrix

Khi điều đó xảy ra, con cái có khả năng tiết ra hai loại sữa khác nhau, một cho con non trong túi, và loại còn lại dành cho con non đã ra khỏi túi.

When that happens, she’s able to produce two different kinds of milk, one for her newborn, and one for her older joey.

ted2019

Gần như không còn nghi ngờ gì về xuất xứ của cách nói ” miệng còn hôi sữa “, dùng để diễn tả một người non nớt hoặc chưa có kinh nghiệm .

There ‘s little doubt about the origin of the expression ” still wet behind the ears, ” used to describe someone new or inexperienced .

EVBNews

Linh dương đầu bò non được nuôi bằng sữa mẹ đến khi đạt 6 đến 8 tháng tuổi, bắt đầu gặm cỏ khi được 4 tuần và vẫn còn với mẹ cho đến khi con non tiếp theo của linh dương cái sinh ra sau đó một năm.

It is fed by its lactating mother for 6-8 months, begins nibbling on grass blades at 4 weeks, and remains with the mother until her next calf is born a year later.

WikiMatrix

Nghé non, bất thường trong các loài trâu, bú sữa từ phía sau mẹ nó, đẩy đầu vào giữa các chân của trâu mẹ.

Young calves, unusually for bovids, suckle from behind their mothers, pushing their heads between the mothers’ legs.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button